ΕΚΕ και πράσινη μετάβαση
Shutterstock
Shutterstock

ΕΚΕ και πράσινη μετάβαση

Η κλιματική κρίση και η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχουν ευαισθητοποιήσει σε μεγάλο βαθμό ένα ποσοστό πάνω από το 80% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας να υιοθετούν δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Νέα παγκόσμια έρευνα της KPMG μεταξύ 50 ειδικών στο ESG σε 10 χώρες και περιοχές αναδεικνύει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη ενσωματώνεται όλο και περισσότερο στις ευρύτερες εταιρικές στρατηγικές. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι εταιρικές δομές έχουν προσαρμοστεί στο ESG, τόσο σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου όσο και σε ολόκληρο το εύρος των οργανισμών. Τα ευρήματα αναδεικνύουν επίσης μια μεγαλύτερη ανάγκη προσαρμογής των μονάδων βιωσιμότητας των ομίλων στην αυξανόμενη σημασία του ESG ακολουθώντας μια πιο στρατηγική προσέγγιση, σε συνεργασία με άλλα τμήματα, χωρίς να προσπαθούν πλέον να κάνουν τα πάντα σε σχέση με τη βιωσιμότητα.

Παράλληλα, το ESG και η ευρύτερη στρατηγική βιωσιμότητας έχουν ανέλθει στην κορυφή των ατζέντας των ΔΣ για το 2024, παρά το γεγονός ότι οι επικεφαλής των επιχειρήσεων βρίσκονται ενώπιον ενός διογκωμένου φακέλου προβλημάτων και προκλήσεων, σύμφωνα με την έρευνα της KPMG.

Σε πρόσφατη έρευνα της EY στην Ελλάδα, το 92% των στελεχών που συμμετείχαν δήλωσαν ότι σκοπεύουν να αυξήσουν τις επενδύσεις τους για την υλοποίηση της στρατηγικής ESG της επιχείρησής τους, τον επόμενο χρόνο.

Εξίσου μεγάλο, 93%, είναι και το ποσοστό των στελεχών που διαπιστώνουν σημαντικές διαφορές απόψεων εντός της ηγετικής τους ομάδας, σχετικά με τον τρόπο εξισορρόπησης βραχυπρόθεσμων στόχων με τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μόνο το 27% εκτιμούν ότι το ESG έχει ενσωματωθεί πλήρως στις δομές, αλλά και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η επιτυχημένη προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης από τις ελληνικές επιχειρήσεις εξαρτάται, σε καθοριστικό βαθμό, από την ύπαρξη αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της έρευνας της ΕΥ, η οποία κατέγραψε τις απόψεις 100 διευθυντικών στελεχών και μελών Διοικητικών Συμβουλίων ελληνικών επιχειρήσεων.

Η χάραξη των πολιτικών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί, σε μεγάλο βαθμό, ευθύνη των εθνικών κυβερνήσεων. 

Ωστόσο, η υλοποίηση των πολιτικών αυτών και η επίτευξη ουσιαστικής προόδου, εναπόκειται, κυρίως, στις επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να στραφούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοσή τους, καθώς και να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την παραγωγή απόβλητων.

Παράλληλα, είναι απαραίτητο να επενδύσουν στην καινοτομία, και να αξιοποιήσουν τη σχέση τους με τους καταναλωτές, για να τους εκπαιδεύσουν σχετικά με τη σημασία των βιώσιμων επιλογών και να ενθαρρύνουν την υπεύθυνη κατανάλωση. 

Σε αυτό το περιβάλλον, το 92% των στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα της EY, δήλωσαν ότι σκοπεύουν να αυξήσουν τις επενδύσεις τους για την υλοποίηση της στρατηγικής ESG της επιχείρησής τους, τον επόμενο χρόνο.

Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο ότι λόγω της πανδημίας COVID 19 τη διετία 2020 - 2021 και των αρνητικών επιπτώσεων που είχε στην οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα οι επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να προσαρμόσουν τις διαδικασίες και λειτουργίες τους, ως προς τον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα νέα δεδομένα.

Οι επιχειρήσεις ανέλαβαν αφενός το δικό τους μερίδιο ευθύνης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, ενώ αφετέρου συνδέθηκαν και με πλήθος καλών πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Έτσι, οι επιχειρήσεις, εκτός από την στήριξη του προσωπικού τους και των εργαζομένων τους κινητοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό προσφέροντας σημαντικές υλικές και χρηματικές δωρεές τόσο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας όσο σε άλλες δράσεις που προωθούν την ευημερία των πολιτών και μετά την υγειονομική κρίση του Covid-19.

Για τους λόγους αυτούς, οι περισσότεροι πόροι για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη κατευθύνθηκαν, το 2021, για τις δράσεις που σχετίζονται με την Κοινωνία κατά 31%, και το Ανθρώπινο δυναμικό κατά 30%. 

Είναι φανερό ότι λόγω της κατάστασης οι πόροι που κατευθύνθηκαν σε δράσεις για το περιβάλλον είναι κατά τι μειωμένες και ανέρχονται στο 22% επί της συνολικής μέσης δαπάνης, σύμφωνα με έρευνα της ICAP.

Πάντως, σύμφωνα με την ανοδική τάση που δείχνουν τα στοιχεία για την τελευταία τριετία, κατά τη φετινή χρονιά αναμένεται να αυξηθεί το κομμάτι του προϋπολογισμού της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που προορίζεται για το περιβάλλον.

Αφενός γιατί η πολιτική που έχει χαράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης δεν αφήνει πολλά περιθώρια χαλάρωσης των δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην «πράσινη» μετάβαση και αφετέρου γιατί η αναμενόμενη αύξηση του προϋπολογισμού  για τις δραστηριότητες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, μετά την επανεκκίνηση της οικονομίας και της σταδιακής επιστροφής στην ανάπτυξη θα μπορούσε να συνεισφέρει  και στον περιβαλλοντικό τομέα.

Οι τάσεις αυτές επιβεβαιώνονται και σε έρευνα της Grant Thornton (2023) η οποία αναλύοντας τους απολογισμούς βιώσιμης ανάπτυξης 292 εισηγμένων και μη επιχειρήσεων από περισσότερους από 45 κλάδους, βλέπει αύξηση κατά 19% στον αριθμό εταιρειών που δημοσίευσαν απολογισμό ESG για το 2022, ενώ σύμφωνα με την επικεφαλής του τομέα ESG της Grant Thornton, η ενσωμάτωση της οδηγίας CSRD στην εθνική νομοθεσία αποτελεί «πρόκληση ακόμη και για τους πιο ώριμους οργανισμούς» οι οποίοι ήδη εκδίδουν ετήσιες εκθέσεις.

Διαβάστε Περισσότερα