Αναδεικνύοντας διεθνώς την Αθήνα σε κορυφαίο βιώσιμο προορισμό
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Αναδεικνύοντας διεθνώς την Αθήνα σε κορυφαίο βιώσιμο προορισμό

print_article
Net Zero Carbon έως το 2025 – Στην τελική φάση για αυτοπαραγωγή 100% καθαρής ενέργειας

Ως κύριος πυλώνας της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών δημιουργεί βιώσιμη αξία για το σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών και εξισορροπεί τους επιχειρησιακούς του στόχους με αυστηρά διεθνή περιβαλλοντικά κριτήρια, αναδεικνύοντας την Αθήνα σε παγκόσμιο βιώσιμο προορισμό.

Ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη βιομηχανία, όλες οι εταιρείες μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ με την υπεύθυνη άσκηση των δραστηριοτήτων τους, επιδιώκοντας παράλληλα ευκαιρίες αντιμετώπισης των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων μέσω της καινοτομίας και της συνεργασίας. 

Οι παγκόσμιες προκλήσεις -από την αλλαγή του κλίματος, τις κρίσεις των υδάτων και των τροφίμων, έως τη φτώχεια, τις συγκρούσεις και την ανισότητα- καλούν για μετασχηματισμό των επιχειρηματικών μοντέλων και για ενσωμάτωση παγκοσμίως αναγνωρισμένων αξιών στις καθημερινές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η διεθνής βιομηχανία δημιουργεί ισχυρό μέτωπο ενάντια στην κλιματική αλλαγή και τις παγκόσμιες προκλήσεις και οι αερομεταφορές δεν αποτελούν εξαίρεση. 

Μάλιστα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης των επιπτώσεών της, με χαρακτηριστικό παράδειγμα στη χώρα μας τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, ο οποίος εφαρμόζει  ένα εμπροσθοβαρές πρόγραμμα εναρμόνισης με την Ατζέντα του 2030 και τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Η Εταιρεία Αεροδρομίου (ΔΑΑ), ως μέλος της διεθνούς αεροπορικής κοινότητας, έχει από την ίδρυσή της ενσωματώσει περιβαλλοντικά κριτήρια σε όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής της στρατηγικής. 

Παράλληλα, προσφέρει ένα από τα πιο καινοτόμα και ολοκληρωμένα προγράμματα κινήτρων προς τις αεροπορικές εταιρείες διεθνώς, διασφαλίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη της εγχώριας και της διεθνούς κίνησης, ενώ παράλληλα προωθεί στρατηγικά τον «προορισμό Αθήνα» μέσα από ένα ευρύ πλέγμα συνεργασιών και πρωτοβουλιών.

Ο ΔΑΑ προσεγγίζει με ολοκληρωμένο τρόπο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας του, προωθώντας τις αρχές περιβαλλοντικής και κοινωνικής υπευθυνότητας, της υπευθυνότητας εργοδότη και της συνολικής βιώσιμης διακυβέρνησης.

Το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Εταιρείας Αεροδρομίου υλοποιείται ως δομημένο σύστημα διακυβέρνησης και ενσωματώνει τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές όσον αφορά στον προγραμματισμό, την εφαρμογή, τη μέτρηση και τη διαφανή αναφορά των μη χρηματοοικονομικών επιδόσεών του. 

Παράλληλα, ς το πλαίσιο της σταθερής δέσμευσης της Εταιρείας Αεροδρομίου προς το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών, ο ΔΑΑ έχει υιοθετήσει και υποστηρίζει τις σχετικές αρχές βιώσιμης ανάπτυξής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις Εργασιακές Σχέσεις, τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και την Αντιμετώπιση της Διαφθοράς. 

Ταξίδι στην αειφορία – Καλύτερο Αεροδρόμιο στην Ευρώπη

Το «ταξίδι» του ΔΑΑ στην αειφορία ξεκινά από την ίδρυσή του. Από την έναρξη της λειτουργίας του, τον Μάρτιο του 2001, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών προσφέρει αδιάλειπτα υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη των αεροπορικών εταιρειών, των επιβατών, των συνεργατών και των συμμετόχων του. 

Έχοντας υποδεχτεί σε όλη αυτή την περίοδο περισσότερους από 370 εκατομμύρια επιβάτες και πάνω από 4 εκατομμύρια πτήσεις, το Αεροδρόμιο συνεχίζει να δημιουργεί σημαντική αξία για την εθνική και την τοπική οικονομία, επιδιώκοντας συνεχώς την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας της Αθήνας, ως βιώσιμου προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Τη στρατηγική αυτή επιβεβαιώνουν τα πρόσφατα οικονομικά μεγέθη και η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο. Από πλευράς επιβατικής κίνησης, οι οικονομικές επιδόσεις ενισχύονται ακόμη περισσότερο. Το 2023 διακινήθηκαν συνολικά μέσω του αεροδρομίου της Αθήνας 28,17 εκατ. επιβάτες, επίδοση αυξημένη κατά 24% σε σύγκριση με το 2022, αλλά και κατά 10,2% σε σύγκριση με το επιτυχημένο 2019. 

Την ίδια περίοδο, το δίκτυο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών προσέφερε αεροπορικές συνδέσεις προς 156 προορισμούς σε 57 χώρες, με περισσότερες από 65 αεροπορικές εταιρείες.

Ο ΔΑΑ έχει κατακτήσει έως τώρα περισσότερες από 120 σημαντικές διεθνείς διακρίσεις και βραβεία, χάρις στο υψηλό επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών του. 

Έχοντας βραβευθεί επανειλημμένα ως Καλύτερο Αεροδρόμιο στην Ευρώπη από το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων (ACI), για το υψηλό επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών και την επιβατική εξυπηρέτηση, ο ΔΑΑ συνεχίζει και κατά το 2024 να υλοποιεί το πρόγραμμά του για αισθητική, λειτουργική και επιχειρησιακή αναβάθμιση στους χώρους του αεροδρομίου, διατηρώντας πάντα ισχυρό περιβαλλοντικό πρόσημο σε όλες τις λειτουργίες του. 

Σήμερα, με περισσότερες από 300 επιχειρήσεις και περισσότερους από 16.000 υπαλλήλους, η αθηναϊκή αεροδρομική κοινότητα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους μοχλούς ανάπτυξης και απασχόλησης στην Ελλάδα, μετά και την πρόσφατη επιτυχημένη εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο των Αθηνών, από τον Φεβρουάριο 2024.

Το πρώτο και μοναδικό αεροδρόμιο στην Ελλάδα με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα

Ειδικότερα στο κομμάτι της περιβαλλοντικής ευθύνης, ο ΔΑΑ εφαρμόζει ένα ευρύ πλέγμα πρωτοβουλιών, πρακτικών και δράσεων, υιοθετώντας συχνά διαδικασίες που ξεπερνούν την απλή εταιρική συμμόρφωση. 

Ενεργό μέλος στο εθελοντικό πρόγραμμα για τη Διαχείριση & Μείωση των Εκπομπών Άνθρακα των Αεροδρομίων (Airport Carbon Accreditation) του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων της Ευρώπης (ACI Europe) από την ίδρυσή του, ο ΔΑΑ είναι, από το 2016, το πρώτο αεροδρόμιο -και έως σήμερα το μοναδικό- με Ουδέτερο Ισοζύγιο Άνθρακα στην Ελλάδα

Το 2023 η Εταιρεία πιστοποιήθηκε στο στάδιο 4+ "Μετάβαση" του προγράμματος. Μια πιστοποίηση που αποτελεί αποτέλεσμα μιας σειράς δράσεων, κυρίως του υπολογισμού των εκπομπών από περισσότερες πηγές και της σύνταξης ενός σχεδίου δράσης για τρίτα μέρη, με στόχους και μέτρα για τη μείωση των εκπομπών τους.

"Route 2025": Οδικός χάρτης προς μηδενικές εκπομπές άνθρακα

Το 2019, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ανέλαβε έναν φιλόδοξο, αλλά εφικτό στόχο, με την πρωτοβουλία  «Route 2025», τη δέσμευση δηλαδή για επίτευξη μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα (NetZero Carbon) στις εκπομπές υπό τον άμεσο έλεγχο του, μέχρι το 2025, πολύ πριν από το 2050 που έχει ανακοινωθεί ως στόχος από τo Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων της Ευρώπης (ACI EUROPE).

Σύμφωνα με τη δέσμευση αυτή, ο Αερολιμένας θα καταναλώνει μόνο καθαρή, ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια, η οποία θα παράγεται αποκλειστικά εντός των εγκαταστάσεών του, ενώ θα μηδενιστούν οι εκπομπές άνθρακα από την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων (φυσικό αέριο, πετρελαίου κ.λπ.). 

Η επόμενη φάση στις επενδύσεις αυτοπαραγωγής

Τον Απρίλιο του 2023, ο ΔΑΑ εγκαινίασε το μεγαλύτερο αυτοπαραγωγικό φωτοβολταϊκό εργοστάσιο στην Ελλάδα, μια επένδυση με σημαντικό αποτύπωμα που ενισχύει την ταυτότητα της Αθήνας ως βιώσιμου προορισμού. 

Το φωτοβολταϊκό πάρκο των 16 μεγαβάτ παράγει ήδη περίπου το 45% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει ετησίως η εταιρεία του αεροδρομίου. Μεταφράζοντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε ετήσια βάση, παράγονται περίπου 27.500 μεγαβατώρες, ισοδύναμες με την κατανάλωση 6.650 νοικοκυριών.

Μαζί με το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο του αεροδρομίου, 8 MW, το οποίο λειτουργεί από το 2011, και σε συνδυασμό με την επόμενη φάση του έργου, που εκτιμάται ότι θα είναι μια επιπλέον εγκατάσταση 35,5 MW προς ολοκλήρωση μέχρι το 2025, ο ΔΑΑ θα έχει εξασφαλίσει την παραγωγή όλης της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται ετησίως μέχρι το 2046 - έτος λήξης της σύμβασης παραχώρησης της εταιρείας- μεγιστοποιώντας την αυτοκατανάλωση μέσω και της χρήσης αποθήκευσης με μπαταρίες.