Ταυτότητα

Ιδιοκτησία: Φιλελεύθερος Εκδοτική Α.Ε.

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: Λευτέρης Παπαϊωάννου

Γενική Διευθύντρια: Έλενα Γιατζόγλου

Σύμβουλος έκδοσης: Βίβιαν Ευθυμιοπούλου

Δημοσιογραφική Διεύθυνση: Γιώργος Φιντικάκης, Νικόλας Ταμπακόπουλος