Ταυτότητα

Ιδιοκτησία: Φιλελεύθερος Τύπος Μονοπρόσωπη Α.Ε., AΦΜ 800862136, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Έδρα Παπαδιαμαντοπούλου 50 155.71 Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2114095407, email επικοινωνίας [email protected]

Δικαιούχος domain name Liberal.gr | Ελεύθερη Ενημέρωση: Φιλελεύθερος Τύπος Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: Ελευθέριος Παπαϊωάννου

Διευθυντής / Διαχειριστής: Νικόλαος Ταμπακόπουλος

Διευθυντής σύνταξης: Χρήστος Θ. Παναγόπουλος

“Η Εταιρεία δηλώνει ότι έχει συμμορφωθεί με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L 63)”