Αποποίηση Ευθύνης

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Liberal.gr | Ελεύθερη Ενημέρωση προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες του αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της «Φιλελεύθερος Τύπος Μον. Α.Ε.» για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης.

Οι επισκέπτες / χρήστες του Liberal.gr | Ελεύθερη Ενημέρωση , χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και την αποκλειστική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

Δείτε αναλυτικά τους Όρους Χρήσης