Υποχρεώσεις ωφελουμένων τηλεκατάρτισης

Υποχρεώσεις ωφελουμένων τηλεκατάρτισης

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων από χιλιάδες επιστήμονες και επαγγελματίες που δικαιούνται το επίδομα κατάρτισης των 600 ευρώ ως ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης που έχει προκηρύξει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον Covid-19.   Η διαδικασία υποβολής ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα λήγει την Πέμπτη 16 Απριλίου στις 12 το βράδυ. 

Επιλογή πάροχου κατάρτισης

Ο ωφελούμενος υποχρεούται να απευθυνθεί σε πάροχο κατάρτισης της προτίμησής του, προκειμένου να ενεργοποιήσει την επιταγή κατάρτισης και να υλοποιήσει το πρόγραμμα κατάρτισης. Η μη ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης με υπαιτιότητα του ωφελούμενου επιφέρει τη μη συμπερίληψή του στους δικαιούχους ωφελούμενους της Δράσης, ως εκ τούτου και τη μη καταβολή της προκαταβολής του εκπαιδευτικού επιδόματός του, ύψους 400€. 

Υλοποίηση του πλήρη κύκλου του προγράμματος

 Ο ωφελούμενος υποχρεούται να υλοποιήσει τον πλήρη κύκλο του προγράμματος τηλεκατάρτισης, διάρκειας 100 διδακτικών ωρών. Η μη ολοκλήρωση των ανωτέρω διδακτικών ωρών στο σύνολό τους επιφέρει τη μη καταβολή της δεύτερης δόσης του εκπαιδευτικού επιδόματός του, ύψους 200€. 

Εξουσιοδότηση του πάροχου κατάρτισης

Ο ωφελούμενος εξουσιοδοτεί τον πάροχο κατάρτισης να συμπληρώσει, κατά την πρώτη ημέρα της κατάρτισης, σε ηλεκτρονική μορφή, τα απογραφικά στοιχεία εισόδου για τη συλλογή πληροφοριακών στοιχείων.

Υποβολή αίτησης Voucher

Δείτε Επίσης,

1.  Το πρόγραμμα και τα αντικείμενα τηλέκατάρτισης 

2. Δικαιούχοι του  επίδομα κατάρτισης των 600 ευρώ

3. Διαδικασία Επιβολής Αίτησης

4. Ενεργοποίηση επιταγής κατάρτισης

5.Υποχρεώσεις ωφελουμένων τηλεκατάρτισης