ΟΤΕ: Πρωταθλητής ταμειακών ροών

ΟΤΕ: Πρωταθλητής ταμειακών ροών

Όταν αναφερόμαστε στον ΟΤΕ δεν μιλάμε απλώς για την εταιρεία που αντιπροσωπεύει τη δεύτερη σε αξία εισηγμένη επιχείρηση στο Χ.Α., αλλά για έναν πρωταθλητή σε πολλά και δύσκολα οικονομικά πεδία: Ο ΟΤΕ είναι η εταιρεία με τα υψηλότερα λειτουργικά κέρδη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να έχει υψηλή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών.

Μετά την ολοκλήρωση σημαντικών αναδιαρθρώσεων και μια άνυδρη περίοδο ανταμοιβής των μετόχων του Οργανισμού, η διοίκηση από το 2017 και μετά δεσμεύεται πλέον κάθε χρόνο για τον τρόπο αυτής της ανταμοιβής, αλλά και το ύψος των ταμειακών ροών που θα μοιράσει στους μετόχους. Η δέσμευση της διοίκησης δεν είναι αμελητέα καθώς αφορά το 100% των ελεύθερων ταμειακών ροών σε μια αναλογία 65%-35% που αφορά μέρισμα και αγορές ιδίων μετοχών.

Φέτος, η διοίκηση αναμένει προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 600 εκατ. ευρώ, προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές περίπου 610 εκατ. ευρώ και ελεύθερες ταμειακές ροές 350 εκατ. ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη την αναβολή πληρωμής για άδειες φάσματος το 2019, η αμοιβή των μετόχων για το 2020 αναμένεται να ανέλθει σε 400 εκατ. ευρώ, σημαντικά αυξημένη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, παρά τα επίπεδα ρεκόρ των εκτιμώμενων πληρωμών για άδειες φάσματος και τα έξοδα αναδιάρθρωσης. Από τα κονδύλια αυτά, τα 141 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για αγορές μετοχών, ενώ τα υπόλοιπα 259 εκατ. ευρώ θα γίνουν μέρισμα, το οποίο σημαίνει τουλάχιστον 0,55 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2020 ή 4,2% μερισματική απόδοση στα τρέχοντα επίπεδα τιμών. Μέχρι την 4η Αυγούστου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, η εταιρεία προέβη στην αγορά 5.931.409 ιδίων μετοχών συνολικής αξίας 69,9 εκατ. ευρώ.

Η προσπάθεια μείωσης του κόστους είναι υποδειγματική κατά την τελευταία δεκαετία και από ό,τι φαίνεται είναι μια συνεχής διαδικασία για τη διοίκηση. Κατά καιρούς έχει εκφραστεί η βούληση να διατηρηθεί το περιθώριο κερδοφορίας αυστηρά πάνω από το 35%, το οποίο σε προσαρμοσμένο επίπεδο (προ εκτάκτων) διατηρείται σχεδόν ευλαβικά. Σε αυτή τη λογική, κατά το α’ εξάμηνο του 2020 ο όμιλος υλοποίησε προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης. Περίπου 450 άτομα στην Ελλάδα αποχώρησαν από τον όμιλο και τα ποσά που πληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2020 ήταν 51,8 εκατ. ευρώ.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας

Ο ΟΤΕ βέβαια δεν είναι άτρωτος: Η πανδημία του κορoνοϊού αναμένεται να συνεχίσει να επηρεάζει αρνητικά τα έσοδα του ομίλου ΟΤΕ σε Ελλάδα και Ρουμανία το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Οι τομείς που αναμένεται ότι θα συνεχίσουν να επηρεάζονται είναι το B2B, οι υπηρεσίες κινητής, οι πωλήσεις συσκευών και το roaming. Το εύρος των επιπτώσεων του κορoνοϊού στις λειτουργίες της εταιρείας τα επόμενα τρίμηνα θα εξαρτηθεί, σε μεγάλο βαθμό, από τις μελλοντικές εξελίξεις και τα μέτρα της Πολιτείας.

Παρ' όλα αυτά, η πορεία του α' εξαμήνου κρίνεται απόλυτα ικανοποιητική: Τα έσοδα και τα λειτουργικά κέρδη παρέμειναν σταθερά, ενώ τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 181 εκατ. ευρώ (+72%). Η μετοχή διαπραγματεύεται 5,2 φορές με βάση τον λόγο Ev/EBITDA και 17 φορές τα καθαρά κέρδη του 2020.

Κερασάκι στην τούρτα αποτελεί η πώληση της δραστηριότητας της σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στη ρουμανική αγορά, η οποία είναι άκρως ανταγωνιστική και παρά τις προσπάθειες μείωσης κόστους μέσω των συνεχών αναδιαρθρώσεων οι επιδόσεις δεν είναι ανάλογες των ελληνικών μεγεθών. Η απόφαση πώλησης είχε ληφθεί εδώ και καιρό, ωστόσο οι ιδιαιτερότητες της ρουμανικής αγοράς και η σύνθετη φύση της συναλλαγής είχαν οδηγήσει σε συνεχείς αναβολές και παρατάσεις.

Ο ΟΤΕ έχει δεσμευθεί πως σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα προχωρήσει στη διανομή του καθαρού ταμειακού αποτελέσματος που θα προκύψει προς τους μετόχους με τη μορφή έκτακτου μερίσματος, όπως έγινε και με την περίπτωση της πώλησης της θυγατρικής στην Αλβανία. Οι εκτιμήσεις ως προς το ύψος του δυνητικού τιμήματος τοποθετούν το εύρος στα 0,4-0,5 ευρώ ανά μετοχή.

1,5 δισ. ευρώ στο ταμείο

Ο,τι δεν έχουν καταφέρει χρηματιστηριακά να κάνουν τόσα χρόνια οι τράπεζες, το έχει καταφέρει ο ΟΤΕ. Για όσους ακολουθούν τις διακυμάνσεις της Αγοράς Ομολόγων και επιθυμούν ένα υβριδικό εργαλείο που να αποτυπώνει τις αυξομειώσεις του κόστους κεφαλαίου του κοινού μετοχικού κεφαλαίου, ο ΟΤΕ είναι η ιδανική επενδυτική περίπτωση. Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών κατάφερε με συνεχείς ενέργειες πώλησης θυγατρικών και μείωσης προσωπικού να φθάσει σε καθαρό δανεισμό που αντιπροσωπεύει το 65% των λειτουργικών της κερδών ή το 42% των ιδίων κεφαλαίων.

Στο τέλος του εξαμήνου ο καθαρός δανεισμός ήταν 853 εκατ. ευρώ, ενώ η ταμειακή θέση στο 1,5 δισ. ευρώ. Η συμμετοχή των ιδίων κεφαλαίων στην άσκηση της αποτίμησης για τον προσδιορισμό της δίκαιης τιμής της μετοχής έχουν αυξήσει μεσοπρόθεσμα τη συσχέτιση της μετοχής με την πορεία των ελληνικών κρατικών ομόλογων, αφού ο υπολογισμός του κόστους κεφαλαίων παρουσιάζει σημαντική μείωση, αυξάνοντας έτσι την αξία των ταμειακών ροών της επιχείρησης στις οποίες ο ΟΤΕ είναι πρωταθλητής!

* Αναδημοσίευση από την ένθετη οικονομική και επενδυτική εφημερίδα Liberal Markets που κυκλοφόρησε μαζί με τον Φιλελεύθερο στις 15 Αυγούστου.