Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ασφαλιστικής αγοράς
Shutterstock
Shutterstock

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ασφαλιστικής αγοράς

Οι πολυκαναλικές λύσεις που εφάρμοσε η ασφαλιστική αγορά εδώ και δέκα χρόνια και των οποίων η χρήση κορυφώθηκε στην την εποχή της πανδημίας και των περιορισμών προκειμένου να ανταπεξέλθει στις νέες απαιτήσεις που δημιούργησε η υγειονομική κρίση, δείχνουν να λειτουργούν σωστά και με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Βασικό χαρακτηριστικό των λύσεων αυτών είναι η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού των ασφαλιστικών εταιρειών και των καναλιών τους.

Οι νέες πολιτικές marketing και οι ψηφιακές εφαρμογές που υιοθετήθηκαν για να καταστήσουν την εξυπηρέτηση των καταναλωτών - ασφαλισμένων ευκολότερη και γρηγορότερη, αλλά και ο εκσυγχρονισμός των ασφαλιστικών πακέτων με σύγχρονες επιλογές ωφελούν τον κλάδο.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ασφαλιστικής αγοράς έφερε πολλές καινοτομίες και λύσεις που εξοικονομούν χρόνο, προσελκύουν με ιδιαίτερους τρόπους το κοινό, το εκπαιδεύουν και προσφέρουν ασφάλεια και ευελιξία σε όλα τα επίπεδα: λειτουργία και πρόσβαση 24/7, επιτάχυνση της διαδικασίας αποζημιώσεων, online έκδοση/παραλαβή εγγράφων και εξόφληση, ψηφιακή υπογραφή κ.α.

Σε πολλές από τις εφαρμογές που έχουν αναπτύξει οι ασφαλιστικές εταιρείες αξιοποιούνται υβριδικά μοντέλα εξυπηρέτησης, τα οποία είναι τόσο στη διάθεση του πελάτη όσο και του ασφαλιστή.

Υπάρχουν πολλές εφαρμογές, συστήματα και e-εργαλεία, ακόμη και chatbots, που αξιοποιούν την τεχνολογία RPA (Robotic Process Automation).

Ακόμη, οι ασφαλιστικές εταιρείες βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης και των εφαρμογών πάνω σε ηλεκτρονικές συσκευές wearables, όπως τα smart watches, που παρακολουθούν την υγεία και δίνουν συμβουλές.

Στο πλάνο μπαίνουν και οι προνομιακές τιμές όταν ο ασφαλιζόμενος κλείσει ένα συμβόλαιο online.

Στις online πλατφόρμες, έχουν ενσωματωθεί λειτουργίες anti-fraud, προγράμματα επιβράβευσης, δυνατότητα για τηλεσυνεδρίες, ιατρική συμβουλευτική, επικοινωνία με βιντεοκλήση.

Σε ό,τι αφορά τους ασφαλιστές υπάρχει δυνατότητα για online διαχείριση πελατολογίου, εμφάνιση στατιστικών με ψηφιακή επεξεργασία δεδομένων, καθώς και εμφάνιση διασταυρούμενων πωλήσεων, σύμφωνα με τα δεδομένα που επικοινώνησαν οι ασφαλιστικές εταιρείες στο Liberal.gr.

Ειδικά για το κομμάτι των ασφαλειών αυτοκινήτων και ζημιών προσφέρεται η δυνατότητα ψηφιακής διαχείρισης εντολών πραγματογνωμοσύνης, real-time απεικόνιση χαρτοφυλακίων συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, ακόμη και λύσεις BNPL (Buy Now, Pay Later).

Η διάδοση της χρήσης των μέσων κοινωνικής ειδικά στο νεανικό κοινό έχει δώσει στις ασφαλιστικές εταιρείες τη δυνατότητα να το προσεγγίσουν αξιοποιώντας τις δυνατότητες που τους παρέχουν.

Βέβαια, δίπλα στην ταχεία αφομοίωση της τεχνολογίας ελέω συγκυριών και τάσεων, δεν έλειψαν και οι εγγενείς παθογένειες.

Η πανδημία ανέδειξε κενά ετών αλλά και χρονίζοντα προβλήματα τα οποία οι εταιρείες κλήθηκαν να καλύψουν μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, όμως, πρόβαλε και νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη του Κλάδου.

Η μειωμένη χρήση ΙΧ, σε όλη τη διάρκεια περιορισμού των μετακινήσεων, τόνισε την ανάγκη για προμήθεια της ασφαλιστικής κάλυψης μέσω online πλατφόρμας σε μεγαλύτερο βαθμό απ' ό,τι στο παρελθόν.

Από τη στιγμή που οι καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί με τις νέες τεχνολογίες και το νέο ψηφιακό περιβάλλον, πλέον προτιμούν τα ηλεκτρονικά κανάλια παροχής υπηρεσιών και συγκεκριμένα direct αγορά συγκεκριμένων ασφαλιστικών προϊόντων online, εφαρμογές pay-as-you-drive, εφαρμογές υγείας και online ενημέρωση για πορεία ασφαλιστικών ζημιών. Σε αυτή τη νέα συμπεριφορά, άλλωστε, ήταν δραστική η συμβολή και του ψηφιακού μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης.

Οι περισσότερες, ασφαλιστικές εταιρείες έχουν λάβει το μήνυμα και πραγματοποιούν ήδη ψηφιακό μετασχηματισμό με στόχο τον εκσυγχρονισμό τους. Μάλιστα, ανέπτυξαν άμεσα υποδομές στήριξης της τηλεργασίας, ενίσχυσαν σημαντικά την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, ψηφιοποίησαν, και άλλαξαν και αυτοματοποίησαν πολλές διαδικασίες.

Εξελίξεις υπάρχουν και στα ασφαλιστικά προγράμματα κατοικίας. Πρόκειται για προγράμματα ευέλικτα, ειδικά σχεδιασμένα για ενοικιαστές, ιδιοκτήτες και όσους έχουν πάρει στεγαστικό δάνειο.

Ακόμη, η ασφαλιστική αγορά με την έκρηξη της πανδημίας υιοθέτησε και πολιτικές προστασίας του προσωπικού της, με στόχο την υγεία και την ασφάλεια. Έτσι λοιπόν δόθηκε η δυνατότητα υποβολής δωρεάν τεστ αντισωμάτων, ενώ τηρούνται αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα κατά της μετάδοσης της Covid-19, κάτι που, σαφώς, αποτέλεσε παράδειγμα και για τους άλλους κλάδους.

Από την πλευρά τους οι εταιρείες διαθέτουν εργαλεία με τα οποία μετρούν την απήχηση που έχουν οι εφαρμογές τους στους χρήστες. Ωστόσο, οι περισσότερες είναι αρκετά φειδωλές στο να διαθέσουν μετρήσιμα στοιχεία. Αλλά, ίσως και να μην χρειάζεται. Έτσι με μια απλή επίσκεψη στο site κάθε εταιρείας, ή απλά «κατεβάζοντας» ένα app, εξάγονται ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

Υπάρχουν, λοιπόν, εφαρμογές για τις οποίες οι εταιρείες δηλώνουν υπερήφανες, αλλά έχουν λειτουργικά προβλήματα. Καταρχάς, υπάρχουν portals συνεργατών δύο ταχυτήτων. Βέβαια, οι εταιρείες, τις οποίες αφορούν τα αρνητικά σχόλια, ήδη γνωρίζουν τις δυσλειτουργίες και κάνουν κινήσεις για να τις διορθώσουν.

Επιπλέον, ενώ από τα σημαντικότερα οφέλη είναι η απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών, η αγορά ακόμη ταλανίζεται από μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων.

Επίσης, απ’ ό,τι φαίνεται, οι εταιρείες δεν έχουν αξιοποιήσει στον βαθμό που θα έπρεπε ψηφιακά εργαλεία που εστιάζουν στην πρόληψη και θα μπορούσαν να ωφελήσουν πολλαπλά τις ίδιες και τους ασφαλισμένους τους, δημιουργώντας, μεταξύ άλλων, μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης.