Το τοπίο στην Ασφάλιση Υγείας
Shutterstock
Shutterstock

Το τοπίο στην Ασφάλιση Υγείας

Η διείσδυση της ιδιωτικής ασφάλισης Υγείας στην ελληνική αγορά είναι περιορισμένη, ενώ συχνά ο συγκεκριμένος κλάδος ασφαλειών αντιμετωπίζεται με δυσπιστία.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (ΕΛΣΤΑΤ), μόνο το 10% των δαπανών στην ιδιωτική υγεία καλύπτεται από την ιδιωτική ασφάλιση στη χώρα μας.

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται ανακατατάξεις στο χώρο των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας συντελώντας στη συγκέντρωση του κλάδου με τους πέντε μεγαλύτερους ομίλους να κατέχουν το 46%, περίπου, της συνολικής αγοράς.

Το ζητούμενο είναι πώς βλέπουν τα στελέχη των εταιρειών το μέλλον του κλάδου; Πώς θα πεισθεί ο ασφαλισμένος να εμπιστευθεί ένα πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης; Ποιες κινήσεις σχεδιάζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε η ιδιωτική ασφάλιση υγείας να αποκτήσει τη διείσδυση που έχει επιτύχει στις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης;

Το 2023 μπορεί να χαρακτηριστεί ως η χρονιά γενικότερων ανακατατάξεων στον χώρο της Ιδιωτικής Υγείας, με προαναγγελίες νέων αφίξεων Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων, με αλλαγές στη σύνθεση μετοχικών κεφαλαίων αλλά και με διάφορες εξαγορές.

Η γενικότερη κινητικότητα που παρατηρείται, αλλά και οι διαρκείς εξελίξεις αποδεικνύουν ότι η Ιδιωτική Υγεία είναι ένας χώρος με τεράστιες επενδυτικές προοπτικές και ευκαιρίες, τόσο για εγχώριους ενδιαφερόμενους, όσο και για μεγάλα Επενδυτικά Κεφάλαια του εξωτερικού που διαρκώς βολιδοσκοπούν το ελληνικό περιβάλλον για την αναζήτηση της επόμενων ευκαιριών.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στα γενικότερα συμπεράσματα για τις ιδιωτικές υπηρεσίες Υγείας, τα οποία προέκυψαν από την Ενδιάμεση Έκθεση που δημοσίευσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγει για την Παροχή Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας και Συναφών Υπηρεσιών Ασφάλισης, είναι ότι η δομή τους παρουσιάζει μέτριο βαθμό συγκέντρωσης, ενώ παράλληλα βασική τάση είναι η εξαγορά Ιδιωτικών Κλινικών από μεγάλα επενδυτικά σχήματα, όπως για παράδειγμα τη συγκέντρωση την τελευταία πενταετία διαφόρων Ιδιωτικών Κλινικών υπό τον έλεγχο της CVC.

Αντίστοιχα, δεν απουσιάζουν και οι ανησυχίες για την παράλληλη δραστηριοποίηση μεγάλων παρόχων υπηρεσιών Υγείας και στην αγορά της Ιδιωτικής Ασφάλισης Υγείας.

Στην τρέχουσα εικόνα στην αγορά ιδιωτικών υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης προκύπτει πως οι πέντε (5) μεγαλύτεροι όμιλοι κατέχουν περίπου το 46% του συνόλου της αγοράς, ενώ στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη, δηλαδή Διαγνωστικά Κέντρα, οι τρεις (3) μεγαλύτεροι όμιλοι κατέχουν περίπου το 37%.

Σχετικά με τον Κλάδο Ιδιωτικής Ασφάλισης παρατηρείται ότι στην Ελλάδα η διείσδυση του πληθυσμού σε αυτόν συγκριτικά με την Ευρώπη είναι περιορισμένη και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι οι Έλληνες έχουν ακόμα περιορισμένη Ασφαλιστική Συνείδηση.

Πέραν αυτού όμως, ας μη ξεχνάμε ότι λόγω και των οικονομικών συγκυριών των τελευταίων 2-3 δεκαετιών, ένα μέρος του πληθυσμού ζει στα όρια της φτώχειας, ενώ ένα άλλο μέρος είναι χαμηλόμισθοι. Ως εκ τούτου η ασφαλιστική κάλυψη δεν αποτελεί πρώτη προτεραιότητα στις οικονομικές τους δαπάνες.

Αντίθετα, στην Ευρώπη η διείσδυση της Ιδιωτικής Ασφάλισης είναι πολύ μεγαλύτερη και αυτό σαφώς οφείλεται στα πολύ υψηλότερα εισοδήματα. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειώσουμε πως στο κλάδο Ιδιωτικής Ασφάλισης δραστηριοποιείται ένας μικρός αριθμός μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεων που διαθέτουν ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη αλλά και σημαντικό μερίδιο στην αγορά, ενώ οι υπόλοιπες επιχειρήσεις είναι μικρο-μεσαίου μεγέθους, αλλά πολυπληθείς και ανταγωνίζονται για μικρότερο μερίδιο της αγοράς.

Συμπερασματικά, εκτιμάται ότι στον κλάδο Ιδιωτικής Ασφάλισης οι τρεις μεγαλύτερες εταιρίες κατέχουν περίπου το 50% της αγοράς.

Από στατιστικά δε στοιχεία, προκύπτει πως στη χώρα μας το 90% των ιδιωτικών δαπανών Υγείας προέρχεται άμεσα από τους πολίτες, ενώ μόνο το 10% καλύπτεται από τις Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρίες.

Συνεπώς, η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά πρέπει να προχωρήσει σε αυτά τα βήματα που θα τη βοηθήσουν, αφενός μεν να αποκτήσει μεγαλύτερη διείσδυση, αφετέρου δε να πλησιάσει αυτήν που αντιστοιχεί στην Ευρώπη.

Ήδη γίνονται προσπάθειες στους τομείς: διαχωρισμού και απλοποίησης των προϊόντων, στο ψηφιακό underwriting και στις ψηφιακές εκδόσεις Συμβολαίων, καθώς επίσης στις ψηφιακές Αποζημιώσεις.

Βασικότερο όμως για την επίτευξη της αύξησης της διείσδυσης, θεωρώ πως είναι η βελτίωση της Ασφαλιστικής Συνείδησης των πολιτών, κάτι που όμως δεν φαντάζει ως «εύκολο», κυρίως ως προς τους νέους σε ηλικία, διότι βάσει των σημερινών δεδομένων δύσκολα ένας νέος πολίτης θα σκεφτεί και θα εξετάσει ουσιαστικά την αναγκαιότητα της Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουμε γαλουχηθεί από μικρή ηλικία στην αναγκαιότητα αυτής της ασφάλισης, αντίθετα με την Ευρώπη.

Συνεπώς, η Πολιτεία αλλά και η Ιδιωτική Ασφάλιση θα πρέπει να στοχεύσουν συστηματικά στην καλλιέργεια της Ασφαλιστικής Συνείδησης.

* Η Αιλιανού Ιφιγένεια είναι Διευθύντρια Υγείας και Προσωπικών Ατυχημάτων INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.