Τα 2+1 προβλήματα του ασφαλιστικού κλάδου
Shutterstock
Shutterstock

Τα 2+1 προβλήματα του ασφαλιστικού κλάδου

Μετά από μια τριετία ραγδαίων εξελίξεων στον ασφαλιστικό κλάδο, με τις εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιρειών να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο και να οδηγούν σταδιακά τόσο σε ανακατατάξεις όσο και συγκεντρωτισμό, η κινητικότητα συνεχίζεται.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες πλέον έχουν εισέλθει για τα καλά στη «νέα εποχή» η οποία σηματοδοτήθηκε εκτός των άλλων και από την περίοδο της πανδημίας του Covid.

Η περίοδος αυτή είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν οι λεγόμενες «πολυκαναλικές λύσεις» καθώς οι εταιρείες έπρεπε να παραμείνουν ενεργά στον ανταγωνισμό.

Εκτός, από τα «πολυκαναλικά» μοντέλα λειτουργίας, πιο έντονα στον κλάδο των αυτοκινήτων στις εξελίξεις αυτές περιλήφθηκαν και οι νέες πολιτικές marketing αλλά και οι ψηφιακές εφαρμογές για την ταχύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

Με την είσοδο στο 2024 ο κλάδος αντιμετωπίζει 2 +1 σημαντικά θέματα. Το πρώτο έχει να κάνει με τις ασφαλίσεις του κλάδου υγείας που σύμφωνα με αναλυτές, στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς αλλά και έρευνες του ΙΟΒΕ δείχνουν ότι θα είναι ο νέος προβληματικός κλάδος.

Και αυτό γιατί οι αυξήσεις των ασφαλίστρων είναι ήδη σημαντικές, όχι μόνο στα ισόβια προγράμματα αλλά και σε αυτά που ανανεώνονται ετησίως.

Οι μεν ασφαλιστικές εταιρείες επικαλούνται τον «ιατρικό πληθωρισμό» για τις αυξημένες χρεώσεις, ενώ οι ασφαλισμένοι εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους, η οποία, συχνά, οδηγεί και σε ακύρωση συμβολαίων.

Πάντως, η αύξηση των ασφαλίστρων λόγω του πληθωρισμού δεν είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται μόνο στην Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της EIOPA περίπου το ένα τρίτο των καταναλωτών κλήθηκε να καταβάλει αυξημένα ασφάλιστρα.

Το δεύτερο πρόβλημα αφορά στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τους αναλυτές της αγοράς και στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών, με την είσοδο του 2024 ο κλάδος αυτοκινήτου βρίσκεται στο χειρότερο σημείο από το 2014. Μάλιστα καθώς τα ασφάλιστρα έχουν, ήδη, αυξηθεί σε πολλές εταιρείες ο κλάδος τείνει να γίνει αρνητικός.

Ένα άλλο πρόβλημα, στο οποίο έχουν αναφερθεί κατά καιρούς τα στελέχη των ασφαλιστικών εταιρειών αλλά και φορείς που μελετούν τον κλάδο όπως η Τράπεζα της Ελλάδος, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) και εταιρείες συμβούλων, όπως η KPMG, είναι και αυτό της συρρίκνωσης του κλάδου Ζωής, ο οποίος στηρίζεται πλέον κατά μεγάλο ποσοστό στα προϊόντα unit linked, δηλαδή τα ασφαλιστικά - επενδυτικά.

Μία αισιόδοξη εξέλιξη για τον κλάδο είναι αυτή για την ασφάλιση περιουσίας. Η κυβέρνηση αναγνώρισε την αναγκαιότητα ασφάλισης των κατοικιών έναντι φυσικών καταστροφών, οι οποίες έχουν καταστεί εντονότερες με την κλιματική κρίση και έχει θεσπίσει το μέτρο της μείωσης του ΕΝΦΙΑ για όσους ασφαλίσουν οικίες και περιουσίες.