ΓΔ: 898,63 -6,68 (-0,74 %)

Τζίρος: 98,36 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1994η
Σάββατο, 17 Απριλίου 2021

ΓΔ: 898,63 -6,68 (-0,74 %)

Τζίρος: 98,36 εκατ. €   RT

Το λιμάνι του Πειραιά «έκανε στάση» το 2020

Το λιμάνι του Πειραιά «έκανε στάση» το 2020

Η πανδημία έπαιξε το ρόλο της στα μεγέθη του ΟΛΠ τα οποία σε επίπεδο εσόδων παρουσίασαν μια μάλλον φυσιολογική κάμψη κατά 16,3 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 10,9%. H μεταβολή αυτή, οφείλεται κυρίως στη σημαντική μείωση των εσόδων στον τομέα κρουαζιέρας και ακτοπλοΐας κατά 84,0% και 26,4% ή ποσού €10,5 εκατ. ευρώ και 3,0 εκατ. ευρώ αντίστοιχα καθώς επίσης και στον τομέα διακίνησης αυτοκίνητων κατά 20,3% ή ποσού € 2,8 εκατ.

Πιο συγκεκριμένα, η συνολική κίνηση επιβατών το 2020 ήταν 16.640 σε σύγκριση με 1.098.091 το 2019, σημειώνοντας μείωση 98,5%. Οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων μειώθηκαν κατά 87,8% σε 76 έναντι 622 το προηγούμενο έτος. Η συνολική κυκλοφορία επιβατών στις εσωτερικές γραμμές το 2020 σημείωσε μείωση 37,3% σε 10.372.523 σε σύγκριση με 16.551.054 επιβάτες το 2019. Η κυκλοφορία των οχημάτων επηρεάστηκε λιγότερο κατά την περίοδο πανδημίας, σημειώνοντας μείωση 17,2% (2.270.845 το 2020 σε σύγκριση με 2.742.213 το 2019).

Η επιβράδυνση της οικονομίας λόγω των περιοριστικών μέτρων επηρέασε τον εγχώριο όγκο φορτίου που σημείωσε μείωση 12,0% (από 107.608 TEUs το 2019 σε 94.642 το 2020). Ωστόσο, οι συνολικοί όγκοι σημείωσαν αύξηση 10,5% (από 489.430 TEUs το 2019 σε 540.591 το 2020) λόγω της σημαντικής αύξησης των όγκων μεταφόρτωσης. Οι όγκοι μεταφόρτωσης σημείωσαν αύξηση 16,8% (από 381.822 το 2019 σε 445.949 το 2020), κυρίως λόγω της συνεισφοράς του ομίλου COSCO Shipping. Καθώς οι όγκοι μεταφόρτωσης αντιπροσωπεύουν περίπου το 82,5% των συνολικών όγκων της προβλήτας I του ΟΛΠ, η διοίκηση εκτιμά ότι ο τερματικός σταθμός εμπορευματοκιβωτίων αναμένεται να παραμείνει ανθεκτικός στην κρίση καθ 'όλη τη διάρκεια του 2021.

Αντίθετα, σημειώθηκε μικρή αύξηση των εσόδων από το αντάλλαγμα παραχώρησης της ΣΕΠ κατά 1,1% ή κατά 0,7 εκατ. ευρώ καθώς και στον τομέα της ναυπηγοεπισκευής κατά 16,2% ή ποσού € 1,9 εκατ. Στον τομέα των μόνιμων δεξαμενών, 121 πλοία εξυπηρετήθηκαν το 2020 έναντι 112 το 2019 (+ 8,0%), ενώ οι συνολικές ημέρες πληρότητας αυξήθηκαν οριακά κατά 0,3% (από 934 σε 937 ημέρες). Επίσης, σημειώθηκε μείωση στα σκάφη στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη με 254 πλοία το 2020 έναντι 292 το προηγούμενο έτος (-13,0%).

 Η τελική γραμμή διαμορφώθηκε στα 31,6 εκατ. ευρώ (-11% σε σχέση με το 2019) και περιλαμβάνει ζημιές απομείωσης 1,7 εκατ. ευρώ και προβλέψεις 2,3 εκατ. ευρώ. 

Παρά τη δύσκολη συγκυρία το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας  συνεχίζεται. Η επένδυση της νότιας επέκτασης του επιβατικού λιμένα Πειραιά (Κουαζιέρα) έχει ξεκινήσει και όπως αναφέρεται σχετικά είναι ένα έργο οικονομικού αντικειμένου 103 εκατ. ευρώ το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Η νότια επέκταση του επιβατικού λιμένα Πειραιά θα δημιουργήσει 2 θέσεις για πρόσδεση κρουαζιερόπλοιων «νέας γενιάς» μήκους μεγαλύτερου των 280μ. με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 32 μήνες. Επίσης, η διοίκηση του ΟΛΠ κινείται προς τον εκσυγχρονισμό της Ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης (προϋπολογισμός 20 εκατ. ευρώ ) ενώ στα άμεσα σχέδια είναι η δημιουργία και 4ης προβλήτας που θα αυξήσει τη δυναμικότητα στα 9 εκατ. εμπορευματοκιβώτια το χρόνο.

Σημειώνεται ότι οι υποχρεωτικές επενδύσεις της εταιρείας ανέρχονται στα 293,8 εκατ. ευρώ και οι επιπρόσθετες οικειοθελείς επενδύσεις ανέρχονται στα 167 εκατ. ευρώ. Έως το τέλος του 2020 το σωρευτικό συμβασιοποιημένο ποσό των ως άνω επενδύσεων ανέρχεται σε 211,6 εκατ ευρώ. ή 87,4% του κόστους αναφοράς 242,1 εκατ. ευρώ. Η επίτευξη του στόχου των επενδύσεων διευκολύνεται και από τον καθαρό δανεισμό ο οποίος είναι μόλις 5,5 εκατ. ευρώ που επιτρέπει την εξασφάλιση γραμμών χρηματοδότησης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. 

Στην τρέχουσα κεφαλαιοποίηση η αποτίμηση της εταιρείας παρουσιάζει ιστορική σχέση κερδών 15 φορών, όχι ιδιαίτερα απαιτητική αναμένοντας τη σταδιακή αποκατάσταση της ροής εμπορευμάτων αλλά και τη βελτίωση της τουριστικής κίνησης. Ο ΟΛΠ είναι απόλυτα συνεπής στη διανομή μερισμάτων (2019: €0,539, 2018 €0,424) μοιράζοντας για το 2020 0,4 ευρώ ανά μετοχή το οποίο αντιστοιχεί σε μια μερισματική απόδοση κοντά στο 2,1%. Συντηρητική επιλογή, που δικαιολογεί τα επίπεδα διαπραγμάτευσης του 2019 σε ένα περιβάλλον αυξημένης κανονικότητας.

Η κατανομή των εσόδων στη χρήση του 2020

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή/Ισολογισμός της εταιρίας

Η κίνηση των εμπορευματοκιβωτίων το 2019 και το 2020 στους προβλήτες ΙΙ & ΙΙΙ

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.