Οι εξαγορές δείχνουν το δρόμο για να επιλέξουμε τις καλύτερες μετοχές

Οι εξαγορές δείχνουν το δρόμο για να επιλέξουμε τις καλύτερες μετοχές

Η εξαγορά της Chipita σε έναν όχι και τόσο ευκαταφρόνητο πολλαπλασιαστή λειτουργικών κερδών τάραξε τα νερά της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και έδειξε πού μπορεί να φθάσει ο πήχης όταν οι εταιρείες πληρούν χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν έναν διεθνή επενδυτή.

Ο πολλαπλασιαστής των 21 φορών τα λειτουργικά κέρδη είναι μια αποτίμηση που συναντάται σε εξαγορές με υψηλή δείκτη συνεργειών και πολλαπλάσιο όφελος οικονομιών κλίμακας. Δεν είναι μια απίθανη αποτίμηση αλλά σίγουρα δεν είναι αποτελεί μια συνηθισμένη αποτίμηση. Σε μικρότερο πολλαπλασιαστή αλλά στο υψηλό του εύρους πραγματοποιήθηκε και η εξαγορά της Vivartia το Δεκέμβριο κοντά στις 9 φορές τα λειτουργικά κέρδη του 2019. 

Οι πωλήσεις εταιρειών ή πλειοψηφικών ποσοστών είναι μια δύσκολη υπόθεση για τα ελληνικά δεδομένα. Η φύση και η οργάνωση των περισσοτέρων εταιρειών είναι οικογενειακή και η πώληση τους θεωρείται κάτι ανάλογο με ξεπούλημα των προγονικών ιερών κειμήλιων. Σχετικά πρόσφατα η κουλτούρα ξεκίνησε να αλλάζει με την είσοδο στην ελληνική αγορά επενδυτικών κεφαλαίων αλλά και με τις στρατηγικές κινήσεις οριζόντιας συγκέντρωσης  πολυεθνικών ομίλων.

Τα τιμήματα στις περισσότερες περιπτώσεις μικρών εταιρειών δεν είναι αντίστοιχα με αυτά που σημειώνονται στο εξωτερικό, κυρίως λόγω μεγέθους και άλλων κινδύνων που αφορούν τη δραστηριότητα της ελληνικής αγοράς. Ωστόσο, η ψαλίδα έχει αρχίσει να κλείνει και οι κλάδοι που ξεχωρίζουν από τα υπερτιμήματα εξαγορών δίνουν ένα στίγμα συγκέντρωσης ενδιαφέροντος.

Ενέργεια, τρόφιμα και τεχνολογία διεκδικούν υψηλούς δείκτες αποτίμησης σε εγχειρήματα εξαγορών ανάλογα με το προϊόν, το μέγεθος, την εξαγωγική δραστηριότητα και τις επιδόσεις τους. Σε μια άλλη οικονομική δραστηριότητα που παρατηρούνται υψηλά τιμήματα στην οποία η Ελλάδα έχει εξαιρετικές εταιρείες είναι τα δομικά υλικά.

Οι κλάδοι αυτοί σε κάποιο βαθμό έχουν αναγνωριστεί και από το Χρηματιστήριο Αθηνών ως κλάδοι αιχμής και σταδιακά γίνονται θεματικές παρουσιάσεις που αυξάνουν το βαθμό αναγνωρισιμότητας τους στους επενδυτές. Οι επενδυτές είναι ήδη εδώ, έχουν δηλώσει την παρουσία τους έμμεσα και άμεσα με εξαγορές (Oaktree, CVC, Blackrock, κλπ) υποκινώντας το ενδιαφέρον και μικρότερων παικτών που έρχονται σε δεύτερο χρόνο σε μικρότερου μεγέθους εγχειρήματα.

Και ερχόμαστε στο δια ταύτα: Η τραπεζοκεντρική υπόσταση του ΧΑ μπορεί να μειωθεί όταν θα αυξηθεί το αποτύπωμα εταιρειών που προέρχονται από αυτούς τους κλάδους. Αυτό δεν αποτελεί κάποιο ανάθεμα για τον τραπεζικό κλάδο, απεναντίας. Θα δημιουργήσει καινούργιο πόλο έλξης και μια νέα φρεσκάδα επιλογών.

Η στιγμή είναι ιδανική καθώς το ζητούμενο μιας αγοράς είναι η κεφαλαιοποίηση της καλής πορείας μιας εταιρείας και η δημιουργία υπεραξίας προς τους επενδυτές. Ακόμα και αν οι εταιρείες αυτές δεν γίνουν ποτέ στόχος εξαγοράς η ζύμωση των υψηλών πολλαπλασιαστών και του στρατηγικού ενδιαφέροντος από το εξωτερικό είναι βέβαιο ότι θα αναβαθμίσουν το Χρηματιστήριο Αθηνών προσδίδοντας του χαρακτηριστικά μιας πλουραλιστικής αγοράς ποιοτικών εταιρειών.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες