Τράπεζες: Τι επιτόκια δίνουν για καταθέσεις - Η ακτινογραφία της αγοράς

Τράπεζες: Τι επιτόκια δίνουν για καταθέσεις - Η ακτινογραφία της αγοράς

Στο 1,80% έφθασε μετά από ενάμιση χρόνο αυξήσεων της ΕΚΤ, το μέσο επιτόκιο των προθεσμιακών καταθέσεων ενός έτους, για τα νοικοκυριά στην Ελλάδα. Οι καταθέσεις μεγαλύτερες του ενός έτους δεν έχουν σημαντική διαφορά με μέσο επιτόκιο στο 1,82%, με το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο δωδεκάμηνης προθεσμίας για τις καταθέσεις επιχειρήσεων να έχει φθάσει στο 3,20%.

Το μέσο επιτόκιο καταθέσεων μίας ημέρας, τρεχούμενων και ταμιευτηρίου για τα νοικοκυριά παραμένει στο 0,03% από το 2022 και την πρώτη αύξηση επιτοκίων της ΕΚΤ, ενώ στις επιχειρήσεις το μέσο επιτόκιο μίας ημέρας έχει αυξηθεί πλέον στο 0,19%. Αυτό σημαίνει ότι τα επιτόκια παραμένουν χαμηλά για το περίπου 74% του συνόλου των ιδιωτικών καταθέσεων στην Ελλάδα που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία, σε ένα σύνολο 115,5 δισ. ευρώ, ιδιωτικών καταθέσεων.

Από την άλλη πλευρά το μέσο επιτόκιο προθεσμίας για τα νοικοκυριά αυξήθηκε περίπου 1,66% από το 2022 και το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας ενός έτους στις επιχειρήσεις αυξήθηκε περίπου 3,05% από τις πρώτες αυξήσεις επιτοκίων της ΕΚΤ το 2022.

Στο τέλος Ιουλίου 2022 ξεκίνησαν να ισχύουν για πρώτη φορά τα αυξημένα επιτόκια για τις καταθέσεις της ΕΚΤ. Ήταν αρνητικά στο -0,50% από το 2019 για τις ίδιες τις τράπεζες, ενώ δεν ήταν αρνητικά για τα νοικοκυριά στην Ελλάδα. Στο τέλος Ιουλίου 2022 τα επιτόκια καταθέσεων της ΕΚΤ έγιναν μηδενικά και πέρασαν θετικά στο 0,75% τον Σεπτέμβριο του 2022.

Αλλά τα επιτόκια μίας ημέρας-ταμιευτηρίου των νοικοκυριών παρέμειναν στο 0,03% μόνιμα μέχρι σήμερα ενώ το μέσο επιτόκιο προθεσμίας άρχισε να αυξάνεται ελαφρώς, «με πρώτο σταθμό» το 0,14% τον Σεπτέμβριο του 2022.

Τον Ιανουάριο του 2023 το μέσο επιτόκιο προθεσμίας ενός έτους των νοικοκυριών αυξήθηκε σε 0,47% μετά την αύξηση του αντίστοιχου επιτοκίου της ΕΚΤ στο 1,50%. Αλλά η πρώτη σημαντική άνοδος ήρθε τον Φεβρουάριο του 2023, με μέσο επιτόκιο προθεσμίας πάνω από το 1% στο 1,04%. Το αντίστοιχο επιτόκιο της ΕΚΤ είχε αυξηθεί τότε στο 2,50%.

Τον Ιούλιο του 2023 το μέσο επιτόκιο προθεσμίας για ένα έτος στις καταθέσεις νοικοκυριών έφθασε στο 1,50% ενώ το επιτόκιο της ΕΚΤ ήταν ήδη στο 3,50%. Ακολούθησαν δύο μικρές αυξήσεις της ΕΚΤ μέχρι το 4% πέρυσι τον Σεπτέμβριο και πολλές ισχνές αυξήσεις επιτοκίων των ελληνικών τραπεζών κάθε μήνα μέχρι το 1,80%.

Σε αντίθεση με τις καταθέσεις μίας ημέρας-ταμιευτηρίου των νοικοκυριών, οι επιχειρήσεις για καταθέσεις μίας ημέρας είχαν αναλογικά καλύτερη απόδοση. Το μέσο επιτόκιο έφθασε το 0,10% το Φεβρουάριο του 2023, το 0,17% τον περασμένο Σεπτέμβριο και αν και είχαν αυξηθεί στο 0,22% το Νοέμβριο 2023, υποχώρησαν στο 0,19% μέχρι το Φεβρουάριο. Βεβαίως, τα επιτόκια των προθεσμιακών ενός έτους είναι στο 3,20% για τις επιχειρήσεις.

Η πορεία των επιτοκίων καταθέσεων έχει επηρεάσει και τα ποσά που κινούνται προς τις προθεσμιακές. Σε μία ανασκόπηση των ποσών για νέες καταθέσεις από το Νοέμβριο του 2022 μέχρι σήμερα παρατηρείται φθίνουσα πορεία στις μετακινήσεις προς τις καταθέσεις προθεσμίας στα νοικοκυριά.

Μετά το Μάρτιο 2023, οι νέες καταθέσεις προθεσμίας των νοικοκυριών έπεσαν κάτω από τα 4 δισ. ευρώ. Φέτος τον Φεβρουάριο ήταν 3,89 δισ. ευρώ, ενώ πέρυσι τον ίδιο μήνα οι νέες καταθέσεις ήταν 6,83 δισ. ευρώ χάρη στην πρώτη ουσιαστικά αύξηση των τραπεζών που έκανε κάποιο νόημα για να δεσμεύσουν τότε τις καταθέσεις τους τα νοικοκυριά, για ένα χρόνο.

Κάτω από 4 δισ. ευρώ είναι πια και οι νέες ανά μήνα, καταθέσεις προθεσμίας ενός έτους των επιχειρήσεων. Τα ποσά δείχνουν ότι η πραγματική αύξηση είναι μικρή και σε μεγάλο βαθμό, πρόκειται ουσιαστικά για ανανέωση των προθεσμιών για άλλους 12 μήνες. Όταν αρχίσει η μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ, θα ξεκινήσει και η μείωση των επιτοκίων καταθέσεων από τις τράπεζες και το παράθυρο ευκαιρίας για τις καταθέσεις θα κλείσει.