Φωτογραφία αρχείου
field_kentriki_fotografia
Φωτογραφία αρχείου
Τράπεζα Πειραιώς: Οι όροι του προγράμματος εθελουσίας

Νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου εκκίνησε από σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς προσφέροντας δύο επιλογές: είτε την άμεση αποχώρηση, είτε την μακροχρόνια άδεια με εφάπαξ καταβολή του μισού ποσού και κατόπιν καταβολή μηνιαίων ποσών από 2 έως και 5 χρόνια χωρίς υποχρέωση παρουσίας και εργασίας στην Τράπεζα. Το πλαφόν είναι 160.000 ευρώ μικτής αποζημίωσης για την πρώτη επιλογή και 180.000 ευρώ μικτής αποζημίωσης στη δεύτερη επιλογή.

Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση το συνολικό μικτό ποσό αποζημίωσης θα είναι από 20.000 έως 160.000 ευρώ (πλαφόν). 

Στη δεύτερη περίπτωση, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «το Εφάπαξ Μικτό Ποσό (50% της Επιλογής 1) θα καταβληθεί μια ημέρα πριν από την έναρξη της Μακροχρόνιας Άδειας. Το άθροισμα του Εφάπαξ Μικτού Ποσού (Ι), των καταβαλλόμενων μηνιαίων μικτών ποσών και των ποσών των εργοδοτικών εισφορών της περιόδου Μακροχρόνιας Άδειας (ΙΙ), δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των € 180.000». 

Το πρόγραμμα που εκκίνησε σήμερα προβλέπει προσαυξήσεις μεταξύ των οποίων και 5% σε όσους υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή σε αυτό, μέχρι την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου. Προβλέπονται επίσης και προγράμματα επαγγελματικής μετάβασης καθώς και διάφορα κίνητρα.

Οι αποζημιώσεις ποικίλλουν ανάλογα με τα χρόνια ηλικίας από 20 έως και 37 μισθούς, όπως και οι προσαυξήσεις ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας από 10% προσαύξηση για 5-10 έτη υπηρεσίας, 11% για 10 έως 20 έτη και 12% για πάνω από 21 χρόνια υπηρεσίας.

Επιπλέον προσαυξήσεις προβλέπονται ανάλογα με την εργασία σε μονάδες ή καταστήματα.

Για να υποβάλει αίτηση ένας εργαζόμενος πρέπει να συμπληρώνει 5 χρόνια εργασίας μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2022. Επίσης εξαιρούνται εργαζόμενοι και στελέχη από συγκεκριμένες ειδικότητες και τμήματα που ενδιαφέρουν την Τράπεζα η οποία δεν τους περιλαμβάνει στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα μείωση προσωπικού έως και 3.000 ατόμων μέχρι το τέλος του 2025.