Πειραιώς: Πώς συμβάλλει στον πράσινο μετασχηματισμό των ΜμΕ
Unsplash
Unsplash

Πειραιώς: Πώς συμβάλλει στον πράσινο μετασχηματισμό των ΜμΕ

Αφυπνίστηκαν οι ΜμΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις με τη δυνατότητα φθηνών δανείων για επιχειρήσεις και η εκκίνηση του νέου ΕΣΠΑ τις βρίσκει έτοιμες καθώς στα προγράμματα για τον πράσινο μετασχηματισμό, έχουν ήδη υποβληθεί  975 αιτήσεις μέσα σε μία εβδομάδα και υπάρχει «ουρά» 2.100 ακόμα αιτήσεων προς υποβολή με τον υπάρχοντα προϋπολογισμό για τα έργα να φθάνει τα 700 εκατ. ευρώ. Προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ είναι τα προγράμματα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και υπάρχουν επίσης άλλες 900 αιτήσεις. 

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ενημερωτική εκδήλωση της Τράπεζας Πειραιώς για τους πελάτες της, επιχειρηματίες των ΜμΕ, εντυπωσιάζουν θετικά και επιτρέπουν αισιοδοξία, καθώς η αναγκαιότητα για κάλυψη του επενδυτικού κενού στις ΜμΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι εντονότερη απ' ό,τι σε μεγάλες επιχειρήσεις. Όπου επίσης έχει εκδηλωθεί η έλλειψη επενδύσεων και ανταγωνιστικότητας μετά από χρόνια αποεπένδυσης, ενώ ο ευρωπαϊκός ανταγωνισμός διεύρυνε το πλεονέκτημά του.

Στην προσπάθεια αυτή η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει και συνδράμει σημαντικά και είναι χαρακτηριστικό ότι το έτος 2022, το μερίδιο αγοράς υπερέβη το 33% στο σύνολο και το 45% ειδικότερα για τα χρηματοδοτικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα επενδυτικού χαρακτήρα. 

Το συνολικό ποσό, που εκταμιεύθηκε προς τις ΜμΕ από την Τράπεζα Πειραιώς ανήλθε συνολικά στα 651 εκατ. ευρώ με πιστωτική επέκταση και στα 440 εκατ. ευρώ, ειδικότερα για τα συγχρηματοδοτούμενα χρηματοδοτικά, όπως είπε αργότερα ο CEO της τράπεζας κ. Μεγάλου. 

Να σημειωθεί ότι το ποσοστό εγκρισιμότητας  των αιτημάτων δανείων  που υποβλήθηκαν προς αξιολόγηση άγγιξε το 70% γεγονός που δείχνει και την εις βάθος δουλειά που έγινε. Η Πειραιώς πρωτοπορεί και με τη διαδικτυακή πύλη 360o funding για άμεση ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

Μνημόνιο Συνεργασίας Πειραιώς ΓΣΕΒΕΕ

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής εκδήλωσης για το ΕΣΠΑ (παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη και του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ταμείου Συνοχής Γιώργου Ζερβού), υπογράφηκε και μνημόνιο συνεργασίας, μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ.

Σκοπός του μνημονίου, είναι η απόκτηση πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων σε δανεισμό, αλλά και η πληροφόρηση για τις δυνατότητες αξιοποίησης των ευκαιριών του συνόλου των επενδυτικών προγραμμάτων και δράσεων όπως:

  • του Εθνικού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (R.R.F.)
  • και του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.)

Το μνημόνιο υπέγραψε ο CEO του Ομίλου Τραπέζης Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου και ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς.

Γιάννης Τσακίρης:  Τεράστιες δυνατότητες αναβάθμισης των ΜμΕ μέσω του ΕΣΠΑ

Μιλώντας στην εκδήλωση, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γιάννης Τσακίρης, είπε μεταξύ άλλων: «Οι ΜμΕ για πρώτη φορά έχουν τεράστιες δυνατότητες αναβάθμισής τους, μέσω του Νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 και των εμβληματικών πρώτων προσκλήσεων του πρασίνου και ψηφιακού μετασχηματισμού. 

Οι συγκεκριμένες προσκλήσεις μπορούν να καταστούν μοχλός ανάπτυξης αλλά και μοναδική ευκαιρία εκσυγχρονισμού για την ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που λόγω των συνθηκών επί χρόνια παρέμενε στάσιμη. 

Απώτερος σκοπός είναι η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας μέσω της αναβάθμισης της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ σε διεθνές πλέον επίπεδο. 

Το ΕΣΠΑ 2021-2027 πρέπει να γίνει σαφές πως δεν έρχεται απλά να στηρίξει τις ΜμΕ όπως τα προηγούμενα χρόνια αλλά έρχεται να τις μεταλλάξει και να τις θωρακίσει, εξελίσσοντας τες απέναντι στο απαιτητικό σύγχρονο και απρόβλεπτο οικονομικό περιβάλλον».

Χρήστος Μεγάλου: ΕΣΠΑ 26 δισ. ευρώ και συγχρόνως 32 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης 

Στο χαιρετισμό του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας  Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, ανέφερε ότι «οι δράσεις του ΕΣΠΑ διαχρονικά, για είκοσι και πλέον έτη αποτελούν τον κατεξοχήν μηχανισμό ενίσχυσης της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας. 

Ειδικά την τρέχουσα περίοδο, με πόρους που υπερβαίνουν τα 26 δισ. ευρώ, το ΕΣΠΑ αναμένεται να παράσχει καταλυτική ώθηση για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας.  

Συγχρόνως είναι σε εξέλιξη οι δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, μέσω του οποίου η ελληνική οικονομία ενισχύεται με κεφάλαια που υπερβαίνουν τα 32 δισ. ευρώ. 

Ουσιαστικά βρισκόμαστε μπροστά σε μια πρωτοφανή ευκαιρία για τη χώρα καθώς ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους σχεδόν 60 δισ. ευρώ, είναι διαθέσιμα για τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να υποστηρίξουν τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων σε ένα νέο, σύγχρονο, εξωστρεφές και δυναμικό παραγωγικό μοντέλο».

Γιώργος Καββαθάς: Στοχευμένες δράσεις για μια βιώσιμη παραγωγική βάση 

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Καββαθάς, επισήμανε: «H εκκίνηση του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 και η αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του για την περαιτέρω προώθηση της ψηφιακής, καινοτόμου και πράσινης επιχειρηματικότητας αποτελεί αναμφίβολα ένα σημαντικό ορόσημο για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ενίσχυση στοχευμένων δράσεων αλλά και ευρύτερων πρωτοβουλιών ολοκληρωμένης στήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού, της πράσινης μετάβασης και της παραγωγικής προσαρμογής των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, συνιστά προϋπόθεση οικοδόμησης μιας βιώσιμης εγχώριας παραγωγικής βάσης».

Βασίλης Κουτεντάκης: 400 ειδικευμένοι σύμβουλοι της τράπεζας και διαδικτυακή πύλη 360o funding

Όπως ανέφερε ο Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Chief Retail Banking της Τράπεζας Πειραιώς κ. Βασίλης Κουτεντάκης, «το 2023 η Τράπεζα Πειραιώς θα διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην χρηματοδότηση των επενδυτικών πλάνων των πελατών. 

Για τον σκοπό αυτό διαθέτει περί τους  400 εξειδικευμένους συμβούλους ΜμΕ στο Δίκτυο Καταστημάτων της και έχει δημιουργήσει υποδομή fast track αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν στο ΕΣΠΑ για άμεση έγκριση προθέσεων και εγκρίσεων δανεισμού. 

Την ίδια στιγμή, η  Τράπεζα καινοτομεί, δημιουργώντας μία εξελιγμένη διαδικτυακή πύλη, το 360ο funding, μέσω του οποίου η μικρή επιχείρηση μπορεί να κατανοήσει γρήγορα το πρόγραμμα με την μεγαλύτερη ωφέλεια που την αφορά σε άμεση ενίσχυση ή χρηματοδότηση. 

Προκειμένου να υποστηρίξει την υπαγωγή και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, ανέπτυξε υποστηρικτικά εργαλεία  που αφορούν το business plan, την βελτίωση της πιστοληπτικής  ικανότητας και την βέλτιστη κατανόηση της Πράσινης Μετάβασης».

Γιώργος Ζερβός: Σχεδόν 1.000 αιτήσεις σε μία εβδομάδα για το ΕΣΠΑ «πράσινου» μετασχηματισμού

Κατά την τοποθέτησή του ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ταμείου Συνοχής του  Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Γιώργος Ζερβός τόνισε ότι «ως εξαιρετικά μπορούν να χαρακτηριστούν τα στοιχεία υλοποίησης των δύο Προσκλήσεων (Ψηφιακός και Πράσινος μετασχηματισμός των ΜμΕ 300 εκατ. ευρώ και  700 εκατ. ευρώ  αντίστοιχα) καθώς από τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, προκύπτει ότι έχουν παρουσιάσει εξαιρετικά θετικό αντίκτυπο στην αγορά, και ειδικότερα στις ΜμΕ. 

Επίσης, το  πλήθος υποβολών  δείχνει ότι έχει εξαλειφθεί η  μεγάλη γραφειοκρατία και οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι ΜμΕ  για την υποβολή μιας αίτησης ενίσχυσης στο ΕΣΠΑ, στοιχείο που αποτελούσε μέχρι πρόσφατα το  βασικό ανασταλτικό παράγοντα για τη συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους  δράσεις».

Μαργαρίτα Αρεταίου (Microsoft): Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ, οι Έλληνες πρέπει να βιαστούν  

«Ενώ η Ελλάδα κατέχει την 3η από το τέλος θέση στον Ευρωπαϊκό δείχτη DESI για την ψηφιακή οικονομία, η εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι ήδη εδώ. 

Με το ΕΣΠΑ, η υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών γίνεται πραγματικότητα.  

Οι ΜμΕ επωφελούνται από την αυξημένη παραγωγικότητα, ευελιξία, κερδοφορία μαζί με άλλα οφέλη που φέρνει η ψηφιακή τεχνολογία», επισήμανε η κυρία Μαργαρίτα Αρεταίου, SMB Sales Manager της Microsoft.

Όπως τόνισε ο κ. Στέλιος Ψωμάς, Σύμβουλος του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών, «ένα νέο τοπίο διαμορφώνεται πλέον για την αυτοκατανάλωση ενέργειας από επιχειρήσεις, μετά την ψήφιση προ ημερών ενός νέου νόμου για τις ΑΠΕ. Οι επιχειρήσεις έχουν σήμερα ένα ευρύ φάσμα επιλογών για να προχωρήσουν σε αυτοπαραγωγή ενέργειας με φωτοβολταϊκά, μείωση του ενεργειακού κόστους και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους».