Η ΕΤΕ παρέχει στους επενδυτές, μία ευκαιρία για επίκαιρη τοποθέτηση σε ένα νέο ομόλογο το οποίο εκτιμάται ότι θα αναβαθμισθεί περαιτέρω, με την τράπεζα να προοδεύει.
Στις αγορές βγαίνει η Εθνική Τράπεζα

Στις αγορές βγαίνει η Εθνική Τράπεζα

Η ΕΤΕ παρέχει στους επενδυτές, μία ευκαιρία για επίκαιρη τοποθέτηση σε ένα νέο ομόλογο το οποίο εκτιμάται ότι θα αναβαθμισθεί περαιτέρω, με την τράπεζα να προοδεύει.

Στις αγορές θα βγει η ΕΤΕ, όπως αναμενόταν, για ένα ομόλογο μικρό συμπλήρωμα έναντι των απαιτήσεων MREL, έχοντας λάβει αναβάθμιση επενδυτικής βαθμίδας (για τις καταθέσεις της) από τη Moody’s.

Το νέο ομόλογο της ΕΤΕ θα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, Tier 2 και όχι senior και θα έχει διάρκεια 10,25 έτη με δυνατότητα ανάκλησης μετά την παρέλευση των πρώτων 5,5 ετών. Θα είναι πιθανότατα μικρή και η τελευταία έκδοση για φέτος από την ΕΤΕ.

Με αυτήν, θα καλύψει και τυπικά μικρή απόκλιση 0,2% που χρειαζόταν με βάση τις εποπτικές απαιτήσεις από δανεικά κεφάλαια MREL.

Η αναβάθμιση όμως από τους οίκους αξιολόγησης και η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από το ελληνικό δημόσιο, εξυπηρετεί τις τράπεζες και την ΕΤΕ η οποία πήρε τη βαθμίδα όχι για τις εκδόσεις ομολόγων μεν, αλλά έχει περίσσια άνεση να επιτύχει μία καλά τιμολογημένη έκδοση σε ένα διεθνές περιβάλλον που έχει γίνει δυσμενέστερο λόγω αυξημένων επιτοκίων, ενώ για τις ελληνικές τράπεζες, ισχύει παντού και σε όλο το εύρος δραστηριοτήτων και αποδόσεων το κλείσιμο της ψαλίδας με την Ευρώπη. 

Αυτό παρέχει τώρα η ΕΤΕ, στους επενδυτές, μία ευκαιρία για επίκαιρη τοποθέτηση σε ένα νέο ομόλογο το οποίο εκτιμάται ότι θα αναβαθμισθεί περαιτέρω, με την τράπεζα να προοδεύει. Άλλωστε η ΕΤΕ έχει υπερδεκαπλάσια ρευστότητα από αυτήν που χρειάζεται για εποπτικούς λόγους να δανεισθεί. 

Ακριβώς την ίδια μικρή απόκλιση 0,2% συναντάμε και στην Πειραιώς ενόψει του ενδιάμεσου στόχου Ιανουαρίου 2024, οπότε αυτή είναι η επόμενη και τελευταία έκδοση τραπεζικού ομολόγου για φέτος. Σύμφωνα με πληροφορίες και η Τράπεζα Πειραιώς προσανατολίζεται να ακολουθήσει την ίδια πολιτική για να εκδώσει και αυτή ομόλογο Tier 2 και όχι senior. Οι άλλες δύο συστημικές τράπεζες έχουν καλύψει τις ενδιάμεσες απαιτήσεις για τον Ιανουάριο 2024.

Ειδικότερα η ΕΤΕ είχε στο εξάμηνο δείκτη κάλυψης MREL 22,5% έναντι απαίτησης 22,7% για τον Ιανουάριο 2024 που πρέπει να έχει κάλυψη 22,7%. Ο τελικός στόχος είναι για κάλυψη 27% αλλά αυτό αφορά την απαίτηση του 2026 και μέχρι τότε συμπεριλαμβανομένης και αυτής της νέας έκδοσης η Εθνική Τράπεζα θα εκδώσει συνολικά τίτλους που υπολογίζονται σε 1,7 δισ. ευρώ.

Κάτω από αυτό το πρίσμα γίνεται αντιληπτό πόσο μεγαλώνουν το κόστος χρηματοδότησης, οι απαιτήσεις ασφαλείας των εποπτικών αρχών, την ίδια στιγμή που αυξάνουν τα επιτόκια εξ αιτίας των οποίων μεγαλώνει και το ρίσκο που υποχρεώνει σε αυξημένες καλύψεις. 

Κάτω από το ίδιο πρίσμα επίσης γίνεται αντιληπτό, πόσο επωφελείς είναι για τις ελληνικές τράπεζες οι αναβαθμίσεις των οίκων και η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από το ελληνικό δημόσιο, την ΕΤΕ και την Eurobank.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΤΕ στο δεύτερο εξάμηνο είχε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 17,30% και δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας 18,80% και ο δείκτης ρευστότητας LCR φθάνει το 254%, έναντι τυπικής απαίτησης 100%. Η ΕΤΕ δεν το έχει πει, επίσημα αλλά η εκτίμηση των αναλυτών είναι ότι οδεύει για δείκτη CET1 18%, μέχρι το τέλος του 2025.