Οι ξένοι «αγοράζουν Ελλάδα» - Πόσο επενδύουν σε ομόλογα και μετοχές
Shutterstock
Shutterstock

Οι ξένοι «αγοράζουν Ελλάδα» - Πόσο επενδύουν σε ομόλογα και μετοχές

Αυξημένες άμεσες ξένες επενδύσεις σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια 4,1 δισ. ευρώ και αυξημένες τοποθετήσεις 1,5 δισ. ευρώ σε ελληνικές μετοχές καταγράφει για το 2023 η Τράπεζα της Ελλάδος στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών για το σύνολο της χρονιάς. Όπως προκύπτει η Ελλάδα προσέλκυσε άμεσες επενδύσεις σε μετοχές και χρεόγραφα.

Την ίδια εικόνα παρουσιάζει όμως σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ και η Ευρωζώνη. Οι επενδύσεις στην Ευρωζώνη σε ομόλογα και μετοχές από άλλα σημεία του κόσμου ήταν μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες επενδύσεις Ευρωπαίων σε ΗΠΑ, Ασία κλπ όπως θα δούμε παρακάτω.

Επιστρέφοντας στα στοιχεία της ΤτΕ για το ισοζύγιο καταγράφονται τα εξής για το σύνολο του έτους 2023:

  • Τα ελληνικά κεφάλαια κεφαλαιούχων που επενδύθηκαν άμεσα στο εξωτερικό ήταν 3,2 δισ. ευρώ. Τα 2,8 δισ. ευρώ ήταν ομόλογα.
  • Τα ξένα κεφάλαια που έγιναν άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα έφθασαν τα 4,5 δισ. ευρώ.
  • Οι ξένοι πολίτες αντίστοιχα, επένδυσαν 4,1 δισ. ευρώ σε ελληνικά ομόλογα και 1,5 δισ. ευρώ σε ελληνικές μετοχές.
  • Τον Δεκέμβριο καταγράφηκαν αποεπενδύσεις των Ελλήνων επενδυτών από το εξωτερικό 217 εκατ. ευρώ και αποεπενδύσεις των κατοίκων εξωτερικού από την Ελλάδα ύψους 130 εκατ. ευρώ.
  • Η μείωση επενδύσεων των Ελλήνων επενδυτών στο εξωτερικό προέρχεται από μείωση κατά 116 εκατ. ευρώ επενδύσεων σε ομόλογα.
  • Αντίθετα οι ξένοι επενδυτές τοποθέτησαν 220 εκατ. ευρώ σε ελληνικές μετοχές που αντισταθμίστηκε από μείωση θέσεων κατά 188 εκατ. ευρώ σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Οι εισροές σε RRF, η αύξηση στα repos και ο λογαριασμός TARGET

Οι εισροές ξένων κεφαλαίων στην Ελλάδα καταγράφονται ως υποχρεώσεις και οι εκροές ως απαιτήσεις, ωστόσο από αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι υπάρχουν αυξημένες τοποθετήσεις σε καταθέσεις και repos ξένων στην Ελλάδα 5,2 δισ. ευρώ, αλλά αυτά τα κεφάλαια περιλαμβάνουν και το λογαριασμό TARGET και κατά 79 εκατ. ευρώ έκδοση τραπεζογραμματίων.

Τέλος, ως μείωση των ελληνικών δανειακών υποχρεώσεων κατά 3,6 δισ. ευρώ καταγράφονται πρόωρες εξοφλήσεις δανείων που έκανε το ελληνικό δημόσιο προς χώρες-μέλη μαζί με εισροές από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στο τέλος Δεκεμβρίου του 2023, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 12,3 δισ. ευρώ, έναντι 11,3 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου του 2022.

Πλεόνασμα ισοζυγίου 260 δισ. ευρώ στην Ευρωζώνη

Στα στοιχεία της ΕΚΤ για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών καταγράφεται πλεόνασμα 260 δισ. ευρώ (1,8% του ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ) το 2023, μετά από έλλειμμα 82 δισ. ευρώ (0,6% του ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ) το 2022.

Στον χρηματοοικονομικό λογαριασμό, οι καθαρές αγορές τίτλων επενδύσεων χαρτοφυλακίου εκτός της ζώνης του ευρώ από κατοίκους της ζώνης του ευρώ ανήλθαν συνολικά σε 376 δισ. ευρώ και οι καθαρές αγορές τίτλων επενδύσεων χαρτοφυλακίου της ζώνης του ευρώ από μη κατοίκους ανήλθαν σε 422 δισ. ευρώ το 2023. Με άλλα λόγια προκύπτει καθαρό πλεόνασμα επενδύσεων 46 δισ. ευρώ σε επενδύσεις στην Ευρωζώνη.

Τον Δεκέμβριο του 2023 ειδικότερα, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της ζώνης του ευρώ κατέγραψε πλεόνασμα 32 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10 δισ. ευρώ από το Νοέμβριο 2023. Πλεονάσματα καταγράφηκαν για αγαθά (35 δισ. ευρώ) και υπηρεσίες (16 δισ. ευρώ), ενώ ελλείμματα καταγράφηκαν στο δευτερογενές εισόδημα (13 δισ. ευρώ) και στο πρωτογενές εισόδημα (5 δισ. ευρώ).

Οι καθαρές αγορές μετοχών στην Ευρωζώνη από μη κατοίκους αυξήθηκαν σε 100 δισ. ευρώ το 2023, από 34 δισ. ευρώ το 2022.

Οι αγορές ομολόγων στην Ευρωζώνη από μη κατοίκους έφθασαν τα 322 δισ. ευρώ, έναντι 23 δισ. ευρώ το 2022.

Στα ομόλογα, το 2023 οι καθαρές αγορές εκτός ζώνης του ευρώ από Ευρωπαίους ανήλθαν σε 368 δισ. ευρώ, μετά από καθαρές πωλήσεις 42 δισ. ευρώ το 2022.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, οι Ευρωπαίοι έκαναν καθαρές αγορές μετοχών εκτός της ζώνης του ευρώ 8 δισ. ευρώ το 2023, μετά από καθαρές πωλήσεις 186 δισ. ευρώ το 2022.

Σε άμεσες επενδύσεις, οι κάτοικοι της ζώνης του ευρώ πραγματοποίησαν καθαρές αποεπενδύσεις ύψους 157 δισ. ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία εκτός της ζώνης του ευρώ το 2023, (έναντι καθαρών αποεπενδύσεων ύψους 12 δισεκ. ευρώ το 2022).

Οι μη κάτοικοι αποεπένδυσαν καθαρά 208 δισ. ευρώ από περιουσιακά στοιχεία από την Ευρωζώνη το 2023, (έναντι 313 δισ. ευρώ το 2022).

Τον Δεκέμβριο του 2023 το απόθεμα συναλλαγματικών διαθεσίμων του Ευρωσυστήματος αυξήθηκε σε 1,1476 τρισεκατομμύρια ευρώ, από 1,1455 τρισεκατομμύρια ευρώ το Νοέμβριο 2023.

Η αύξηση αυτή οφείλεται σε θετικές μεταβολές τιμών (2,6 δισ. ευρώ) και σε καθαρές εξαγορές περιουσιακών στοιχείων (1,2 δισ. ευρώ), οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τις αρνητικές μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας (1,6 δισ. ευρώ).