Eurobank: Το business plan για δάνεια, ομόλογα και καταθέσεις
Shutterstock
Shutterstock

Eurobank: Το business plan για δάνεια, ομόλογα και καταθέσεις

Συνολικά (καθαρά) δάνεια 1,9 δισ. ευρώ προγραμματίζει να δώσει φέτος σε ελληνικές επιχειρήσεις κυρίως, αλλά και νοικοκυριά η Eurobank, ενώ στα 2,8 δισ. ευρώ ανεβαίνει το ποσό υπολογίζοντας για φέτος και τα 900 εκατ. ευρώ δανείων σε Κύπρο και Βουλγαρία. Η τράπεζα εκτιμά ότι τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη θα αυξηθούν από 885 εκατ. ευρώ το 2022 σε 1,1 δισ. ευρώ φέτος και σε 1,2 δισ. ευρώ το 2025.

Τα ποσά των νέων δανείων, αφορούν τις καθαρές εκταμιεύσεις μείον τις εξοφλήσεις που αναμένονται φέτος και αντιπροσωπεύουν το καθαρό υπόλοιπο στα «βιβλία» της τράπεζας. Στην τριετία που ξεκινά φέτος, η Eurobank υπολογίζει καθαρά νέα δάνεια 9 δισ. ευρώ συνολικά από τον όμιλο, από τα οποία τα 5,8 δισ. ευρώ δανείων θα δοθούν στην Ελλάδα και τα 3,1 δισ. ευρώ σε Κύπρο και Βουλγαρία.

Η μερίδα του λέοντος ασφαλώς κατευθύνεται στις επιχειρήσεις: Συνολικά 4,9 δισ. ευρώ στην τριετία στην Ελλάδα, έναντι 900 εκατ. ευρώ δανείων που θα δοθούν όλη την τριετία στα νοικοκυριά της χώρας. Από αυτά μόνο 100 εκατ. ευρώ δανείων σε νοικοκυριά υπολογίζονται φέτος έναντι 200 εκατ. ευρώ όλη τη χρονιά πέρυσι.

Το γεγονός αποκαλύπτει την επίδραση του πολέμου, του πληθωρισμού αλλά και της πολιτικής των Κεντρικών Τραπεζών με την αύξηση των επιτοκίων, η οποία άλλωστε ήδη πλήττει τις πλέον «ανοιγμένες σε κινδύνους» τράπεζες στις ΗΠΑ. Η έλλειψη ζήτησης στην Ελλάδα καθώς οι αυξήσεις επιτοκίων «έκοψαν την όρεξη» για ρίσκο στα νοικοκυριά σε συνδυασμό με την ανάγκη των τραπεζών να μην περιπέσουν ξανά στο βάλτο των «κόκκινων δανείων» που έχει στοιχίσει στις ίδιες και στην ανάπτυξη της οικονομίας, τόσο ακριβά, έχει οδηγήσει σε περιορισμό των δανείων σε νοικοκυριά.

Και το θέμα είναι ότι οι τράπεζες έχουν κεφάλαια. Ο Όμιλος Eurobank αύξησε πέρυσι το «ντεπόζιτο» κατά 4,1 δισ. ευρώ με τα 2,6 δισ. ευρώ να αφορούν την Ελλάδα. Εκτιμά τώρα, ότι θα αυξηθεί περαιτέρω, από 1,1 δισ. ευρώ ισόποσα φέτος σε Ελλάδα και εξωτερικό (συνολικά 2,2 δισ. ευρώ), ενώ θα αυξηθεί κατά 6 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2025 με τα 3,1 δισ. ευρώ να προέρχονται από τις καταθέσεις στο εξωτερικό.

Πλεόνασμα στα MREL- Μείωση των TLTRO

Στο μεταξύ η χρηματοδότηση του Ομίλου από το ευρωσύστημα μειώνεται έντονα φέτος και υποχωρεί κάτω από το μισό. Από 8,8 δισ. ευρώ προερχόμενα από TLTRO πέρυσι το ποσό υποχωρεί στα 4,2 δισ. ευρώ (εκτός απροόπτου εντός του πρώτου εξαμήνου), ενώ μέχρι το τέλος του 2024 όποιο ανοιχτό δάνειο στην ΕΚΤ μέσω TLTRO δεν έχει επιστραφεί, θα λήξει.

Φυσικά η τράπεζα θα χρειαστεί έξτρα ρευστότητα διότι είναι σαφές και το επικοινωνεί, ότι προγραμματίζει να έχει αυξημένα κεφάλαια για την επαναγορά του μεριδίου 1,4% του ΤΧΣ και για εξαγορές ή και για ελέγχους που θα διαμορφώσουν εικόνα πριν τη διάθεση μερίσματος τουλάχιστον 25% επί των κερδών.

Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank ήδη προχώρησε σε έκδοση senior ομολόγου 500 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο και προγραμματίζει επιπλέον συνολικές εκδόσεις ομολόγων 1,9 δισ. ευρώ MREL. Υπάρχει επίσης δυνατότητα επιπλέον έκδοσης Tier2 ύψους 600 εκατ. ευρώ. 

Η τράπεζα υπολογίζει σε δημιουργία κεφαλαιακού μαξιλαριού 440 μονάδων βάσης (4,40%) το 2023, ενώ έχει δυνατότητες επιλογών επιπλέον εκδόσεων που θα βελτιώσουν τα κεφάλαια Tier 1 και είναι εκτός προγραμματισμένου πλάνου τριετίας της τράπεζας αλλά αναφέρονται ενδεικτικά. Κεφάλαια ενός δισ. ευρώ από έκδοση AT1 που ισοδυναμούν με 200 μονάδες βάσης αναφέρονται όπως και συνθετική τιτλοποίηση στο διάστημα 2024-2025 μπορούν να αυξήσουν τα κεφάλαια κατά 70 μονάδες βάσης (0,70%). Δεν είναι στα πλάνα πάντως, αλλά η δυνατότητα υπάρχει.

Όλα αυτά τη στιγμή που οι εκδόσεις MREL των 500 εκατ. ευρώ με senior ομόλογο και τα 300 εκατ. ευρώ των Tier2 το 2022 οδήγησαν σε πλεόνασμα 259 μονάδων βάσης τον Ιανουάριο του 2023 στα απαιτούμενα κεφάλαια MREL, φέτος τον Ιανουάριο.

Η επιθετική ανάπτυξη κεφαλαίων από το τέλος του 2022 και το πλάνο για φέτος προσανατολίζει πέραν της επαναγοράς του 1,4% των μετοχών του ΤΧΣ σε εξαγορά ακόμα και από φέτος σε Βουλγαρία ή Κύπρο. Άλλωστε η Βουλγαρία έφερε καθαρό κέρδος 96 εκατ. ευρώ και η Κύπρος 105 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Οι καταθέσεις η «μετανάστευση» σε προθεσμιακές και τα spreads

Βεβαίως πάντα υπάρχει η φθηνότερη βάση των καταθέσεων για την άντληση κεφαλαίων από τις τράπεζες. Ενδιαφέρουσα είναι εδώ η προσέγγιση της τράπεζας, που με το συντηρητικό 2,5% ως καταληκτικό επιτόκιο για το 2023 μπορεί να αναμένει μεγαλύτερα κέρδη τελικά αν η ΕΚΤ φθάσει στο 3,5% παρά τις τυχόν απώλειες σε έσοδα από νέα κοκκινισμένα δάνεια (όπου έβαλε έναν ψηλό πήχη στα 400 εκατ. ευρώ) και τις καταθέσεις που «μεταναστεύουν» προς τις προθεσμιακές κι απασχολούν έντονα τους ξένους αναλυτές.

Η Eurobank το 2022 σε σύνολο καταθέσεων 57,2 δισ. ευρώ, υπολογίζει στο μείγμα των καταθέσεων τις προθεσμιακές σε 22%. Εκτιμούν ότι θα αυξηθούν όμως στο 40% φέτος και έως το 60% στο 2025, με εκτιμώμενο ρυθμό 65% φέτος έναντι ρυθμού 35% στο σύνολο των καταθέσεων και 75% έως το 2025 έναντι ρυθμού 55% στο σύνολο των καταθέσεων.

Τα παραπάνω οδηγούν σε spread 90 μονάδων βάσης (0,90%) στις προθεσμιακές καταθέσεις (έναντι δανείων) φέτος και 155 μονάδων για το σύνολο των καταθέσεων. Το οποίο όμως εύλογα θα υποχωρήσει με την κορύφωση των αυξήσεων επιτοκίων της ΕΚΤ σε 60 μονάδες βάσης έως το 2025 και 110 μονάδες βάσης για το σύνολο των καταθέσεων έως το 2025.

Έτσι το περιθώριο του επιτοκιακού εσόδου margin (NIM) υπολογίζεται να αυξηθεί φέτος από τις 184 μονάδες στην Ελλάδα το 2022 σε 225 φέτος και να υποχωρήσει σε 190 μονάδες έως το 2025. Αντίστοιχα σε επίπεδο Ομίλου τα ποσοστά του NIM αυξάνονται με Βουλγαρία και Κύπρο να δίνουν μεγαλύτερα έσοδα από τα επιτοκιακά περιθώρια. Ο Όμιλος λειτουργεί με NIM 235 μονάδων βάσης φέτος και υπολογίζεται να πέσει στις 220 μονάδες βάσης έως το 2025. Το κόστος του ρίσκου COR θα αυξηθεί επίσης, από 72 μονάδες βάσης σε 85 φέτος οι οποίες θα υποχωρήσουν στις 60 όμως έως το 2025.