7ος χρόνος, ημέρα 2095η
Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021

Το LFMI ευχαριστεί τους φορολογούμενους για τα ταλέντα τους που βελτιώνουν την ευημερία

Το LFMI ευχαριστεί τους φορολογούμενους για τα ταλέντα τους που βελτιώνουν την ευημερία
LFMI

Lithuanian Free Market Institute

Στις 11 Μαΐου 2021 η Λιθουανία γιόρτασε την Ημέρα Σεβασμού προς τους Φορολογούμενους. Με την ευκαιρία αυτή το Lithuanian Free Market Institute (LFMI) κάλεσε τους Λιθουανούς να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους προς όλους τους φορολογουμένους για τη συμβολή τους στην ευημερία της χώρας.

«Τη Μέρα Σεβασμού προς τους Φορολογούμενους, ευχαριστούμε τους ανθρώπους για τα ταλέντα τους που βελτιώνουν την ευημερία μας, για τις μέρες και τα χρόνια που θυσίασαν για μας, για το βάρος που κάθε φορολογούμενος επωμίζεται καθημερινά» δήλωσε η Πρόεδρος του LFMI Έλενα Λεόντγεβα. «Θέλουμε η συνεισφορά τους να αναγνωρίζεται, καθώς χάρη στους φορολογούμενους, η Λιθουανία έχει έναν προϋπολογισμό, ένοπλες δυνάμεις, σχολεία και νοσοκομεία, αεροδρόμια και φυσικά πάρκα».

Η Ημέρα Σεβασμού προς τους Φορολογούμενους εορτάζεται από το 2018. Χάρη στην πρωτοβουλία του LFMI, περιλαμβάνεται στον κατάλογο των εορταστικών ημερών της Δημοκρατίας της Λιθουανίας.

«Μπορούμε να διανέμουμε μόνο όσα έχουμε δημιουργήσει - γι’ αυτό πρέπει να σεβόμαστε τους φορολογούμενους και να τους επιτρέπουμε να δημιουργούν» τόνισε η Έλενα Λεόντγεβα. «Χάρη στους φορολογούμενους διαθέσουμε έναν δημόσιο τομέα που έχει ως αποστολή να υπηρετεί τους πολίτες μας οικοδομώντας ευημερία βασισμένη στον αλληλοσεβασμό. Οφείλουμε να το θυμόμαστε αυτό με ευγνωμοσύνη κάθε μέρα».

Οι πρόσφατες αλλαγές δεν επαρκούν

Μεταξύ των δικαιωμάτων των φορολογουμένων συγκαταλέγεται το δικαίωμα σε ένα αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα, σε καλά προετοιμασμένους φορολογικούς νόμους, στη σταθερότητα του φορολογικού συστήματος, στην αποτελεσματική χρήση των φόρων, στον σχεδιασμό των φόρων, στην προβλεψιμότητα των δράσεων των φορολογικών αρχών, στο να θεωρούνται οι φορολογούμενοι έντιμοι και ούτω καθεξής.

Η δυνατότητα των φορολογουμένων να ασκήσουν αυτά τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στη λιθουανική νομοθεσία, συχνά αποτρέπεται λόγω της έλλειψης σαφήνειας. Θα υπήρχε μεγαλύτερη διαφάνεια και σαφήνεια αν οι φορολογούμενοι γνώριζαν ακριβώς πώς οι φορολογικές αρχές θα αντιμετωπίσουν τη μία ή την άλλη πρόβλεψη του νόμου αν υπήρχαν λιγότερες αντιφάσεις μεταξύ των νόμων και ασαφείς διατυπώσεις.

Ακόμη κι αν παραμείνουν αυτές οι αντιφάσεις, οι φορολογούμενοι πρέπει να είναι σίγουροι ότι όλες οι αντιφάσεις ή οι αμφιλογίες στη φορολογική νομοθεσία της Λιθουανίας θα ερμηνεύονται υπέρ τους.

«Για να αποκαταστήσουμε τον σεβασμό προς τους φορολογουμένους, ολόκληρος ο χώρος της ερμηνείας των φορολογικών διατάξεων πρέπει να αναδιοργανωθεί. Θα πρέπει να βρεθούν λύσεις που θα ελαχιστοποιούν την ευχέρεια των φορολογικών αρχών να ερμηνεύουν τον νόμο και να αλλάζουν απόψεις μέσα στο χρόνο» - υπογράμμισε η Έλενα Λεόντγιεβα.

Η στάση των φορολογικών αρχών προς τον πληθυσμό αλλάζει: αναλαμβάνονται επιχειρηματικά μοντέλα από τον ιδιωτικό τομέα, γίνονται προσπάθειες για την παροχή πληροφοριών όσο το δυνατόν γρηγορότερα, γίνονται επενδύσεις σε νέους τρόπους συμβουλευτικής, δημιουργίας και ανάπτυξης των υποδομών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Ωστόσο, ακόμα αναδύονται πολλά προβλήματα που αφορούν τις διαμάχες που αφορούν τους φόρους.

Στην παγκόσμια φορολογική πρακτική, οι φορολογικές αρχές όταν εκτιμούν μια κατάσταση, διασφαλίζουν ότι η μη συμμόρφωση με τις τυπικές προϋποθέσεις δεν θα δημιουργήσει επιπρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις για τους φορολογουμένους και δεν θα εμποδίσει τη χρήση συγκεκριμένων φορολογικών ωφελημάτων. Μια κάπως διαφορετική πρακτική εφαρμόζεται στη Λιθουανία που δεν ευνοεί τους φορολογούμενους.

Συνήθως, η αρχή της προτεραιότητας του περιεχομένου έναντι της μορφής (στις νομικές φορολογικές σχέσεις, το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων των συμμετεχόντων σε αυτές τις σχέσεις έχει προτεραιότητα έναντι της τυπικής τους έκφρασης) εφαρμόζεται μόνο προς τη μία κατεύθυνση - υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού.

Αυτό αποτρέπει τους φορολογουμένους όχι μόνο να επωφεληθούν από τα φορολογικά κίνητρα, αλλά και από το αναλάβουν συγκεκριμένες οικονομικές δράσεις.

Οι περιοχές υψηλής έντασης πρέπει να αφαιρεθούν το συντομότερο δυνατό

Δείχνουμε σεβασμό στους φορολογουμένους όταν δαπανούμε τα χρήματά τους υπεύθυνα, όταν για τα χρήματα που καταβάλλουν παίρνουν ως αντάλλαγμα δημόσιες αρχές που τους σέβονται και τους παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες σε καθημερινή βάση.

«Είναι σημαντικό οι φορολογούμενοι να λαμβάνουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες από τον δημόσιο τομέα για τους φόρους που καταβάλλουν», δήλωσε η Λεόντγεβα.

Σύμφωνα με αυτή, οι φορολογούμενοι πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό κάθε μέρα στις σχέσεις τους με τους δημόσιους λειτουργούς, τους φορολογικούς επιθεωρητές και τους υπαλλήλους των εποπτικών αρχών.

«Οι συντάκτες των φορολογικών νόμων πρέπει να καταλάβουν ότι οι φορολογούμενοι ενδιαφέρονται όχι μόνο για τον φορολογικό συντελεστή, αλλά και για ολόκληρο το σύνολο των φορολογικών κανόνων. Ο ίδιος συντελεστής σε μια διευρυμένη βάση συνεπάγεται μια εντελώς διαφορετική επιβάρυνση, και η βάση εξαρτάται από τα σαφήνεια. Αν αργότερα, κατά τη φάση του ελέγχου, καταστεί σαφές ότι οι φορολογικού κανόνες πρέπει να αντιμετωπιστούν διαφορετικά, τότε ο φορολογούμενος καλείται να αντιμετωπίσει όχι μόνο μια μεγαλύτερη επιβάρυνση αλλά και πρόστιμα και περιοδικές ποινές. Υπάρχουν πολλα πεδία υψηλής έντασης στο φορολογικό σύστημα που πρέπει να αφαιρεθούν το συντομότερο δυνατό αν θέλουμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη και τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των φορολογούμενων και του κράτους» δήλωσε η Πρόεδρος του LFMI.

--

Το Lithuanian Free Market Institute (LFMI) είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός, μη κομματικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1990 με στόχο την προώθηση των ιδεών της ατομικής ελευθερίας και υπευθυνότητας, της ελεύθερης αγοράς και του περιορισμένου κράτους.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στα αγγλικά στις 11 Μαΐου 2021 και παρουσιάζεται στα ελληνικά με την άδεια του 4Liberty.eu και τη συνεργασία του ΚΕΦίΜ - Μάρκος Δραγούμης.