Οι προτάσεις Trump για τη φορολογική μεταρρύθμιση

Οι προτάσεις Trump για τη φορολογική μεταρρύθμιση

Του Chris Edwards

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε προτάσεις για να κατευθύνει την προσπάθεια των Ρεπουμπλικανών για μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση. Οι προτάσεις αυτές είναι κυρίως προσανατολισμένες στην πλευρά της προσφοράς, αφορούν δηλαδή μειώσεις στους οριακούς φορολογικούς συντελεστές και άλλες αλλαγές που στοχεύουν στην αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης. Η ανάγκη για μεγάλες φορολογικές μεταρρυθμίσεις είναι επιτακτική, γι' αυτό αξίζουν εύσημα στον Τραμπ που ανέλαβε δράση και εξετάζει τολμηρές αλλαγές, ιδίως σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Υπάρχουν όμως και κάποια εσφαλμένα μέρη στο νέο σχέδιό του.

Ακολουθούν κάποιες σκέψεις ως προς τις προτεινόμενες φορολογικές μεταρρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις:

-Η μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή από το 35% στο 15% θα έχει μέσα στον χρόνο ένα τεράστιο θετικό αποτέλεσμα στην οικονομία των ΗΠΑ. Θα ενθαρρύνει την επένδυση κεφαλαίων και τις προσλήψεις και θα μειώσει τα κίνητρα των επιχειρήσεων για φοροαποφυγή. Μια τέτοια μείωση των φορολογικών συντελεστών θα προκαλέσει την αυτόματη διεύρυνση της φορολογικής βάσης εισοδήματος και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό μέσα στον χρόνο.

-Η μείωση όμως στο 15% των φορολογικών συντελεστών στις “pass-through” επιχειρήσεις (επιχειρήσεις των οποίων τα κέρδη αποδίδονται άμεσα στους ιδιοκτήτες και φορολογούνται ως ατομικά εισοδήματα) είναι λάθος. Οι νομοθέτες θα έπρεπε να έχουν ως στόχο την εξίσωση των συνολικών συντελεστών στα εισοδήματα κάθε τύπου επιχείρησης. Έτσι, αν ο επιχειρηματικός φορολογικός συντελεστής είναι 15%, το επιχειρηματικό εισόδημα θα επιβαρύνεται από έναν συνδυαστικό συντελεστή του 15% συν τον ατομικό συντελεστή μερισμάτων, έστω 15% μετά τη φορολογική μεταρρύθμιση, δηλαδή συνολικά με περίπου 28% (0,15 + 0,85 x 0,15). Έτσι, ο ανώτατος συντελεστής στο “pass-through” εισόδημα θα πρέπει να οριστεί εξίσου στο 28%.

-Η μετάβαση από ένα παγκόσμιο σε ένα χωρικό σύστημα για τις επιχειρήσεις θα ενθαρρύνει τις πολυεθνικές να μετακινήσουν την έδρα τους στις ΗΠΑ. Θα αναστρέψει την τάση της εγκατάστασής τους στο εξωτερικό.

-Η απόρριψη της εσφαλμένης πρότασης του Κοινοβουλίου για “συνοριακή προσαρμογή” (ΦΠΑ σε εισαγόμενα προϊόντα) είναι μια σωστή κίνηση. Ο Paul Ryan και ο Kevin Brady πρέπει να την εγκαταλείψουν για να προχωρήσει η φορολογική μεταρρύθμιση.

Κάποιες σκέψεις για τις προτεινόμενες αλλαγές στη φορολόγηση ατομικών εισοδημάτων:

-Η μείωση του αριθμού των φορολογικών κλιμακίων από 7 σε 3 (10%, 25% και 35%) είναι μια καλή μεταρρύθμιση. Η μείωση των οριακών συντελεστών μειώνει τις στρεβλώσεις, αυξάνει τα κίνητρα για συμμετοχή σε παραγωγικές δραστηριότητες και μειώνει τη φοροδιαφυγή.

-Η κατάργηση του επιπλέον φόρου 3,8% σε επενδύσεις είναι μια καλή μεταρρύθμιση.

-Η κατάργηση των κατ' αποκοπή εκπτώσεων - όπως η πολιτειακή/τοπική έκπτωση φόρου - είναι μια καλή μεταρρύθμιση. Θα πρέπει όμως να καταργήσουμε, ή τουλάχιστον να ορίσουμε ταβάνι στις εκπτώσεις για τόκους υποθηκών.

-Η επέκταση των επιδομάτων παιδικής μέριμνας είναι λάθος. Θα προσθέσει περιπλοκότητα και λάθος κίνητρα σε έναν τομέα οικονομικής δράσης που πρέπει να είναι ιδιωτικός.

-Ο τερματισμός του εναλλακτικού ελάχιστου φόρου και του φόρου ακίνητης περιουσίας είναι μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη αργήσει.

Ποιες θα είναι οι συνέπειες της φορολογικής μεταρρύθμισης στο έλλειμμα; Οι νομοθέτες θα πρέπει να παραμερίσουν αυτή την έγνοια σε ό,τι αφορά το μέρος του σχεδίου του Τραμπ για την μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή, καθώς η αυτόματη επέκταση της εταιρικής φορολογικής βάσης σημαίνει ότι το κράτος θα χάσει λίγο, ή και καθόλου, εισόδημα μακροπρόθεσμα. Δείτε σχετικά τι συνέβη στον Καναδά και στη Βρετανία.

Οι νομοθέτες όμως θα πρέπει να εξετάσουν τα αποτελέσματα που θα έχουν στο έλλειμμα οι αλλαγές στην ατομική φορολόγηση. Ιδανικά, οι συνέπειες των μειωμένων ατομικών φορολογικών συντελεστών στον προϋπολογισμό θα ισοσκελιστούν από την εξάλειψη των φορολογικών εκπτώσεων και των πιστώσεων, από τις μειώσεις στις δαπάνες και από τα αποτελέσματα της δυναμικής ανάπτυξης.

Συνολικά, οι προτάσεις του Τραμπ ωθούν την φορολογική μεταρρύθμιση στη σωστή κατεύθυνση. Ο Τραμπ, οι σύμβουλοί του και οι ηγέτες στο Κοινοβούλιο φαίνεται πως κατανοούν την επιτακτική ανάγκη για την εφαρμογή σημαντικών φορολογικών μεταρρυθμίσεων. Οι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές όμως πρέπει κι αυτοί να αναλάβουν την ευθύνη που τους αντιστοιχεί και να σκεφτούν τολμηρά. Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν την ευκαιρία φέτος να ψηφίσουν μεταρρυθμίσεις που θα παραγάγουν μεγάλα και ανθεκτικά οφέλη τόσο στο εισόδημα όσο και στις ευκαιρίες για κάθε αμερικανική οικογένεια.

--

Ο Chris Edwards είναι ο διευθυντής των μελετών φορολογικής πολιτικής του Cato Institute και εκδότησης του www.DownsizingGovernment.org.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στα αγγλικά στις 26 Απριλίου 2017 και παρουσιάζεται στα ελληνικά με την άδεια του Cato Institute και τη συνεργασία του ΚΕΦΙΜ “Μάρκος Δραγούμης”.

(Photo by Mark Wilson/Getty Images/Ideal Image)