Υπόθεση Ράμμου: Η δεύτερη πλάνη είναι χειρότερη από την πρώτη

Υπόθεση Ράμμου: Η δεύτερη πλάνη είναι χειρότερη από την πρώτη

Πόσο μακριά μπορεί να πάει κανείς διαστρέφοντας την πραγματικότητα και προβοκάροντας τους θεσμούς του πολιτεύματος; Ας πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα.

Το απόρρητο της επικοινωνίας

Η πλάνη: Το απόρρητο της επικοινωνίας του βουλευτή δεν αίρεται παρά μόνο με άδεια της Βουλής, όπως προκύπτει από τα άρθρα 61 παρ. 3 και 62  που καθιερώνουν το δικαίωμα άρνησης μαρτυρίας του βουλευτή και το ακαταδίωκτό του.

Η αλήθεια: Η δικαστική αρχή δεν δεσμεύεται από το απόρρητο της επικοινωνίας για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων». Αφού το άρθρο 62 αφορά το ακαταδίωκτο του βουλευτή για τυχόν αδικήματά του και αποσκοπεί εν γένει στην μη παρεμπόδιση της άσκησης των βουλευτικών καθηκόντων του, λόγοι εθνικής ασφάλειας δεν απαγορεύεται από το Σύνταγμα να αποτελούν τη βάση για την παρακολούθησή του.

Περί υποκλοπών

Η πλάνη: 15.000 υποκλοπές τον χρόνο από το παρακράτος Μητσοτάκη.

Η αλήθεια: 15.000 νόμιμες επισυνδέσεις από την αρμόδια κρατική αρχή δυνάμει των νόμων που ψήφισαν αυτοί οι ίδιοι που λένε το πιο πάνω ψέμα.

Για τα περί γνωμοδότησης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Η πλάνη: Είναι «άτοπη» η γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αφού δεν του το ζήτησε κρατική αρχή και, σε κάθε περίπτωση, είχε ήδη ανοιχθεί δίκη με επίδικο αντικείμενο το αντικείμενο της γνωμοδότησης.

Η αλήθεια: Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.2 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων, γνωμοδοτεί και σε νομικά ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος, ασχέτως του εάν του έχει ζητηθεί αυτό από υπηρεσία του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ. Μπορεί δηλαδή, κατόπιν ερωτήματος οποιουδήποτε τρίτου ή και αυτεπαγγέλτως να γνωμοδοτήσει επί νομικών ζητημάτων δημοσίου ενδιαφέροντος. Περαιτέρω, η "ανοιγείσα δίκη" δεν αφορά την έκταση της ελεγκτικής εξουσίας της ΑΔΑΕ, υπό το κράτος των διατάξεων του ν.5002/2022 (επί του οποίου γνωμοδοτεί ο εισαγγελέας) αλλά το δικαίωμα πληροφόρησης του προσώπου που τέθηκε σε παρακολούθηση και μάλιστα υπό το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς. Οπότε καλώς γνωμοδότησε.

Η πλάνη: Ο Εισαγγελέας έπρεπε να γνωμοδοτήσει υπέρ της αντισυνταγματικότητας των διατάξεων του ν.5002/2022 που ρυθμίζουν την άσκηση του δικαιώματος πληροφόρησης.

Η αλήθεια: Η διατύπωση εκ μέρους του εισαγγελέα κρίσεων για τη συνταγματικότητα των νομοθετικών διατάξεων, που συγκροτούν το corpus της γνωμοδότησής του, υπερβαίνει τα όρια της συγκεκριμένης εισαγγελικής αρμοδιότητας και για αυτόν τον λόγο, πολύ σωστά, δεν υπεισήλθε σε σχετικές διαπιστώσεις. 

Για τις αρμοδιότητες του προέδρου της ΑΔΑΕ

Η πλάνη: Ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ μπορεί να εκδίδει προσωπικές ανακοινώσεις, να ζητάει ακροάσεις και να ενημερώνει κατ’ ιδίαν με ονόματα, διευθύνσεις και τηλέφωνα τρίτα πρόσωπα.

Η αλήθεια: Ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ είναι επικεφαλής συλλογικού οργάνου και εκφράζεται μέσω αυτού. Η πραγμάτωση της λογοδοσίας της ΑΔΑΕ προς τη Βουλή των Ελλήνων γίνεται με την υποβολή ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Αρχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3115/2003 στον Πρόεδρο της Βουλής, στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στους αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οτιδήποτε πέραν αυτού, οποιαδήποτε πρωτοβουλία της Αρχής, στην κατεύθυνση της λογοδοσίας, πέραν αυτού του καθήκοντος συνιστά ανεπίτρεπτο αυτοσχεδιασμό ή-κάπως αυστηρότερα-ακτιβισμό αδιανόητο για συνταγματικά κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή.

Παρά ταύτα, για κάποιους, όταν η πραγματικότητα διαφωνεί μαζί τους τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα. Απτόητοι, θεωρούν ότι μπορεί να παρεμβαίνουν στα πολιτικά πράγματα μέχρι τις εκλογές, κατασκευάζοντας μία εικονική πραγματικότητα, βασικό αφήγημα της οποίας είναι ότι στη χώρα υπάρχει πρόβλημα δημοκρατίας και κράτους δικαίου!

Όμως το θολό πολιτικό τους «διά ταύτα», αυτό της «δημοκρατικής προοδευτικής διακυβέρνησης», ηχεί πλέον στα αυτιά του μέσου πολίτη-που για πρώτη φορά μετά από χρόνια αισθάνεται ότι δεν κινδυνεύει να του έρθει ο ουρανός κατακέφαλα- ως απειλή, για την ακρίβεια ως εν δυνάμει αυτοχειρία και αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουν όσοι το κομίζουν είτε ανεπίγνωστα είτε δολίως.

Γι’ αυτούς ιδίως, το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών θα αποτυπώνει την ευαγγελική ρήση «και έσται η εσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης». 

*Ο Γιάννης Ανδρουλάκης είναι δικηγόρος, Μ.Δ.Ε. Δημοσίου Δικαίου