Θράκη: Φαύλος κύκλος και τα εργαλεία για την πραγματική υπέρβαση
Shutterstock
Shutterstock

Θράκη: Φαύλος κύκλος και τα εργαλεία για την πραγματική υπέρβαση

Θέλουμε επιτέλους να δούμε τη Θράκη να Ευημερεί; Αν ναι, έχουμε την αναγκαία ψυχραιμία και εξωστρέφεια να δούμε τη βαθύτερη πραγματικότητα;

Είναι γνωστό φυσικά τι επιδιώξεις και επιρροές δρούνε στην περιοχή. Αλλά δεν μπορεί αυτό να αποτελεί το πλήρες αφήγημα για τη δυσπραγία στον ευλογημένο αυτό τόπο. Μπορούμε και καλύτερα! Αρκεί να κατανοήσουμε σε βάθος τη συνολική «σύσταση» της πραγματικότητας στη Θράκη. Διότι υπάρχουν συμπεριφορές που βολεύονται πολύ με τις έξωθεν επιρροές. Τοπικές συμπεριφορές, που καταδικάζουν την εξωστρέφεια και πραγματική πρόοδο.

Η Θράκη μας ζει εδώ και δεκαετίες έναν Φαύλο Κύκλο. Τον φαύλο κύκλο του ριζωμένου Ελλείμματος Εμπιστοσύνης και της εκμετάλλευσης των συνεπειών του ελλείμματος αυτού.

Λίγες ήταν οι περιπτώσεις που η κεντρική ηγεσία της Χώρας αποπειράθηκε να τον αντιμετωπίσει. Η πρώτη σοβαρή και εν μέρει αποτελεσματική ήταν αυτή του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Πολύ ελπιδοφόρα και η προσπάθεια του υιού του και σημερινού Πρωθυπουργού.

Ας είμαστε ωστόσο απολύτως ειλικρινείς: στη Θράκη χρειάζεται υπέρβαση. Προς αυτή την κατεύθυνση δύο συγκεκριμένες προτάσεις, που αφορούν αντίστοιχα σε δύο καθοριστικά Εργαλεία, μπορούν συνδυασμένα να πετύχουν το μέγα ζητούμενο. Εργαλεία, που λαμβάνουν υπόψιν ταυτόχρονα Οικονομία, Γεωπολιτική, Ιστορία, Κοινωνιολογία, και Ψυχολογία. 

(Οι αυθεντικές αυτές προτάσεις με το ειδικό τους περιεχόμενο για τα δύο Εργαλεία είναι εδώ και καιρό εκ μέρους του γράφοντα στη διάθεση της Πολιτικής Ηγεσίας της Χώρας. Οποιαδήποτε ομοιότητα των αυθεντικών αυτών προτάσεων με άλλες όψιμες «προτάσεις» προφανώς δεν είναι συμπτωματική!).

Το πρώτο Εργαλείο αφορά έναν ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχεδιασμό, και το δεύτερο τη Δημιουργία ενός Συντονιστικού εποπτικού Μηχανισμού για την αποτελεσματική εφαρμογή του Σχεδιασμού αυτού. Και τα δύο Εργαλεία έχουν ως στόχο τη βιώσιμη Ευημερία, με δράσεις και εφαρμογές που εμπεδώνουν παντού την καταλυτική λειτουργία του στοιχείου της εμπιστοσύνης.

Πριν όμως δούμε τι σημαίνει αυτό, θα βοηθούσε πολύ εάν γινόταν κατανοητό πώς προκαλείται αυτός ο καθηλωτικός Φαύλος Κύκλος στη Θράκη, που τα δύο Εργαλεία Εμπιστοσύνης πρέπει να σπάσουν.

Το βαθύτερο αίτιο ξεκινά από πολύ παλιά και αφορά στο ριζωμένο Έλλειμμα Εμπιστοσύνης στο Ρόλο, τη «Γεωγραφία» και την Κοινωνία του τόπου μας. Έλλειμμα, που, παρ' όλες τις παλαιότερες επιμέρους προσπάθειες του ελληνικού Κράτους, και το εμφανές έντονο ενδιαφέρον του σημερινού Πρωθυπουργού, συντηρείται ακόμη και σήμερα και εντείνεται ακόμη περισσότερο από το «φτιαχτό»-σε σημαντικό βαθμό- Έλλειμμα στην Εμπιστοσύνη της Μειονότητας απέναντι στο ελληνικό Κράτος και τους θεσμούς της Χώρας μας.

Αυτό το συνολικό Έλλειμμα Εμπιστοσύνης παρήγαγε μια σαρωτική Παθητικότητα. Ένα είδος μοιρολατρίας ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα εδώ! Η Παθητικότητα αυτή με τη σειρά της μεταφράζεται σε χαμηλή διάθεση και ικανότητα για ενεργητικές πολιτικές πρωτοβουλίες και συνέργειες. Αυτό πάλι συντηρεί το τέλμα και δίνει χώρο στην κοντόφθαλμη τοπική Πολιτική, τις πολιτικές του «μονόφθαλμου στους τυφλούς» και της μικροψυχίας. Και αυτό τελικά οδηγεί πίσω στο έλλειμμα Εμπιστοσύνης, κλείνοντας το φαύλο κύκλο».

Αυτός λοιπόν ο Φαύλος Κύκλος πρέπει να σπάσει! Πρέπει να εμπεδωθεί ο καταλύτης της εμπιστοσύνης! Η οποία δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά, τουλάχιστον στην περίπτωση της Θράκης, προκύπτει από τη συστηματική επιδίωξη και επίτευξη μιας βιώσιμης Ευημερίας. Της Ευημερίας, η οποία πέρα από την Ανάπτυξη, εμπεριέχει την Κοινωνική Συνοχή και Συνέργεια, καθώς και το αίσθημα Ασφάλειας και Αυτοπεποίθησης. Σε όλο αυτό, ο ρόλος της Επικοινωνίας και Διαφώτισης είναι θεμελιώδης.

Για να σπάσει ο Φαύλος Κύκλος λοιπόν χρειάζονται τα δύο καθοριστικά ΕΡΓΑΛΕΙΑ, που θα υπηρετούν το στόχο της εμπιστοσύνης:

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός για τη Θράκη, και ένας Μηχανισμός Συντονισμού. Με ιδιαίτερη φροντίδα στο πεδίο των πολιτικών που αφορούν καθ΄οιονδήποτε τρόπο την ένταξη της Μειονότητας στην υπόθεση της Ευημερίας.

Α) Ο ολιστικός στρατηγικός σχεδιασμός θα εφαρμόζει στρατηγικές πολιτικές κατά προτεραιότητα, στοχεύοντας ακριβώς στη βιώσιμη Ευημερία(Ανάπτυξη, Κοινωνική Συνοχή, αίσθημα Ασφάλειας και Αυτοπεποίθησης).

Β) Ο μηχανισμός συντονισμού & δράσεων θα διασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα και ταχύτητα στην εφαρμογή του όποιου Στρατηγικού Σχεδιασμού για τη Θράκη.

Αρμοδιότητες του Μηχανισμού προτείνεται να είναι α) ο Συντονισμός /Εποπτεία του κυβερνητικού και αυτοδιοικητικού Έργου στη Θράκη και β) μία ολιστική Στρατηγική Δράσεων Επικοινωνίας και Διαφώτισης προς κάθε κοινωνική ή πολιτισμική απόχρωση στη Θράκη, που μπορεί να χρήζει ριζικά καλύτερης και αντικειμενικής ενημέρωσης για ζητήματα που την αφορούν. 

Και τα δύο εργαλεία, ασφαλώς επαφίενται στην ευχέρεια της ελληνικής Πολιτείας/Κυβέρνησης. Το ειδικότερο περιεχόμενό τους, μπορεί να αναπτυχθεί σε άλλο άρθρο.

Στο σημείο αυτό, ας κρατήσουμε παρακαλώ ένα ουσιαστικό Μήνυμα: Το μήνυμα ότι η Θράκη, κόντρα στο Φαύλο Κύκλο της, απαιτεί υπέρβαση με αυθεντικές προτάσεις και υγιή πατριωτισμό... με  τη δέουσα σύνεση και την απαραίτητη φωνή της αλήθειας.

* Ο Φάνης Κωφίδης είναι πολιτευτής της ΝΔ στη Ροδόπη και πρόεδρος του think club ΕΑΝΟΣ