Τέλος στον οικονομικό αναλφαβητισμό με Οικονομικά σε Γυμνάσιο και Λύκειο
Φιλελεύθερη ατζέντα

Τέλος στον οικονομικό αναλφαβητισμό με Οικονομικά σε Γυμνάσιο και Λύκειο

Την εισαγωγή των Οικονομικών ως υποχρεωτικό μάθημα σε Γυμνάσιο και Λύκειο, προτείνει το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ), στην Ατζέντα 2.0 για τις μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία.

Μέχρι και σήμερα τα οικονομικά, ως αυτοτελές μάθημα, διδάσκονται μόνο στην Γ' Λυκείου και μάλιστα μόνο στους μαθητές που έχουν επιλέξει την σχετική κατεύθυνση. Απόρροια αυτού, οι απόφοιτοι λυκείου στη συντριπτική τους πλειοψηφία να μην γνωρίζουν στο πέρας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης τι σημαίνει τόκος, επιτόκιο και πληθωρισμός, πώς λειτουργούν τα δημόσια οικονομικά, πού πάνε οι φόροι ή πώς να καταρτίζουν έναν στοιχειώδη οικογενειακό ή ατομικό προϋπολογισμό.

Τις επιπτώσεις αυτού του εκπαιδευτικού κενού μπορεί κανείς όχι μόνο εύκολα να τις φανταστεί, αλλά και να τις δει καθημερινά. Η υπερφόρτωση πιστωτικών καρτών, η επιπόλαιη ανάληψη δανείων, η απουσία σχεδιασμού για τα χρόνια της συνταξιοδότησης, συνδέονται άμεσα με τον οικονομικό αναλφαβητισμό. Πολλές οικογένειες έτσι έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, από το οποίο αδυνατούν να αποδράσουν «ελλείψει εργαλείων».

Ταυτόχρονα, η άγνοια των βασικών δεδομένων της λειτουργίας της οικονομίας συμβάλλει στην εφαρμογή λανθασμένων και επικίνδυνων οικονομικών πολιτικών.

Είναι χαρακτηριστικό πως το 92% των μελών του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων απάντησε τον Ιανουάριο του 2021 ότι η συστηματικότερη οικονομική εκπαίδευση στο Γυμνάσιο και Λύκειο θα διευκόλυνε την εφαρμογή ορθών οικονομικών πολιτικών.

Συγκεκριμένα, η πρόταση του ΚΕΦΙΜ είναι να εισαχθεί η αυτόνομη διδασκαλία των οικονομικών ως υποχρεωτικό μάθημα κατ’ αρχάς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, παράλληλα με την οριζόντια ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με στοιχεία Οικονομικών με σχετική επιμόρφωση των διδασκόντων (π.χ. σε μαθήματα όπως τα Μαθηματικά, η Ιστορία, η Μελέτη Περιβάλλοντος, η Γεωγραφία αλλά και στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων).

Αυτό προϋποθέτει το εκπαιδευτικό υλικό να είναι προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές ανάγκες και την ηλικία των μαθητών και των μαθητριών, να παρουσιάζεται με σύγχρονο και ελκυστικό τρόπο, και να δίνει έμφαση αφενός στις θεμελιώδεις έννοιες των οικονομικών και αφετέρου στις πρακτικές δεξιότητες που αφορούν τον καθημερινό και τον μακροπρόθεσμο οικονομικό προγραμματισμό των ατόμων, των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και του κράτους.

Τα οφέλη από την εφαρμογή της εν λόγω πρότασης θα εμφανιστούν πολύ γρήγορα στην ελληνική κοινωνία, καθώς:

  • Θα ενισχυθούν οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στον διαγωνισμό PISA κατά το πρότυπο χωρών όπως η Εσθονία, η Λετονία και η Φινλανδία.
  • Θα ενισχυθεί η ικανότητα των μελλοντικών πολιτών να προγραμματίζουν οικονομικά τη ζωή τους.
  • Θα βελτιωθεί το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου καθώς θα ενισχυθεί η δυνατότητα αξιολόγησης των προτάσεων πολιτικής ως προς τα προσδοκώμενα αποτελέσματά τους.
  • Θα περιοριστεί το φαινόμενο των πολιτικών φαύλων κύκλων, όπου το κόστος διόρθωσης μιας λανθασμένης οικονομικής πολιτικής είναι απαγορευτικό λόγω άγνοιας των εκλογέων.