«Ατυχείς» οι κατηγορίες περί διπλοθεσίας, δηλώνουν ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της ΕΚΧΑ Α.Ε.

«Ατυχείς» οι κατηγορίες περί διπλοθεσίας, δηλώνουν ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της ΕΚΧΑ Α.Ε.

Ως «ατυχείς» χαρακτηρίζουν οι κ.κ. Βύρωνας Νάκος, καθηγητής ΕΜΠ, πρόεδρος ΕΚΧΑ AE Βασίλης Βεσκούκης, επ. καθηγητής ΕΜΠ, αντιπρόεδρος ΕΚΧΑ AE τις βολές που εκτοξεύτηκαν εναντίον τους με ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή οι κ.κ. Αυγενάκης και Οικονόμου, με θέμα το ασυμβίβαστο του διορισμού τους στη Διοίκηση της εταιρίας ΕΚΧΑ ΑΕ με θέσεις μελών ΔΕΠ που κατέχουν στο ΕΜΠ. Όπως αναφέρουν με ανακοίνωσή τους, «η συγκεκριμένη ερώτηση θα απαντηθεί στο σύνολό της με στοιχεία που διαψεύδουν τα περί διπλοθεσίας και αποδεικνύουν ότι έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες και μάλιστα εντός απολύτως ευλόγου χρονικού διαστήματος από το διορισμό μας».

 Μάλιστα, όπως αναλυτικότερα επισημαίνουν, «επειδή τα στοιχεία που επικαλείται η εν λόγω ερώτηση είναι ανακριβή και δημιουργούν εντυπώσεις αντιπολίτευσης που δεν βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, προς αποκατάσταση της αλήθειας, επιθυμούμε να δηλώσουμε τα εξής:

 Οι υπογράφοντες οριστήκαμε στις 25/8/2015 ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του ΔΣ της εταιρίας ΕΚΧΑ ΑΕ (ΦΕΚ αρ. 610, 25/8/2015, τεύχος ΥΟΔΔ).

 Η προβλεπόμενη συνολική μηνιαία αποζημίωση για τον Πρόεδρο καθορίζεται σε «1600Euro στην οποία περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αποδοχές, πρόσθετα έξοδα παράστασης, αμοιβές και οι εν γένει αμοιβές αυτού» και για τον Αντιπρόεδρο σε «120 ευρώ ανά συνεδρίαση και έως 480 ευρώ ανά μήνα, υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε 4 τουλάχιστον συνεδριάσεις το μήνα» (ΦΕΚ αρ. 490, 11/08/2014, τεύχος ΥΟΔΔ).

 Την 1/9/2015 υποβάλαμε στο ΕΜΠ έγγραφη γνωστοποίηση του εν λόγω διορισμού η οποία ζητά τεκμηρίωση των προβλεπόμενων ενεργειών με βάση τα οριζόμενα στα άρθρα 23 και 24 του ν. 4009, ενημερώνοντας το Ίδρυμα για το ύψος των πρόσθετων αμοιβών που απορρέουν από το διορισμό αυτό. Η επιλογή μας για συμμετοχή στη Διοίκηση της εταιρίας ΕΚΧΑ ΑΕ έγινε με κριτήριο την επιστημονική μας κατάρτιση επί των θεμάτων της εταιρίας, καθώς και την άριστη γνώση του έργου. Η επιλογή αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην οποία η άσκηση διοίκησης συνοδεύεται από υψηλού επιπέδου γνώση του αντικειμένου. Η γνώση αυτή είναι η ελάχιστη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των έργων της Κτηματογράφησης και της διαχείρισης Χαρτογραφικών και Γεωχωρικών δεδομένων σε όφελος της ανάπτυξης της χώρας, για την οποία αμφότερα τα έργα αποτελούν κατά κοινή ομολογία προϋποθέσεις, καθώς και δέσμευση της Πολιτείας προς τους διεθνείς θεσμούς».

 «Είναι φανερό», συνεχίζουν στην επιστολή τους οι κ.κ. Νάκος και Βεσκούκης ότι «τα μέχρι σήμερα δείγματα της συγκεκριμένης φιλοσοφίας άσκησης διοίκησης στην ΕΚΧΑ ΑΕ ενοχλούν κάποιους. Ήδη, από τις πρώτες ημέρες της νέας διοίκησης κατέστη σαφές ότι δεν προτιθέμεθα να διεκπεραιώνουμε χωρίς άποψη εκκρεμείς υποθέσεις που με οποιονδήποτε τρόπο έχουν ήδη δρομολογηθεί. Αντιλαμβανόμαστε τη διοίκηση του συγκεκριμένου έργου μαζί με το αντικείμενό του και λειτουργούμε απαιτώντας σχεδιασμό και τεκμηρίωση κάθε απόφασης. Η ενημέρωση την οποία επικαλούνται οι βουλευτές που κατέθεσαν τη συγκεκριμένη ερώτηση είναι λανθασμένη και παραπλανητική, όπως θα αποδειχθεί από την τεκμηριωμένη απάντηση της στη Βουλή και εξάλλου μπορεί να διαπιστωθεί και από απλή ανάγνωση των ΦΕΚ που καθορίζουν τις πρόσθετες αμοιβές μας, τις οποίες, σημειωτέον, μέχρι σήμερα έχουμε αρνηθεί να εισπράξουμε».

 «Ως διοίκηση των έργων του Κτηματολογίου και της Χαρτογραφίας δηλώνουμε ότι θα φέρουμε σε πέρας το σημαντικό έργο που μας ανατέθηκε, αψηφώντας βολές οι οποίες στην καλύτερη περίπτωση είναι ατυχείς και στη χειρότερη εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα», καταλήγουν οι δύο άνδρες στην ανακοίνωσή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ