Προανακριτική : Με νέα διαδικαστικά προσκόμματα ο ΣΥΡΙΖΑ «παίζει» καθυστερήσεις

Με νέα διαδικαστικά προσκόμματα ο ΣΥΡΙΖΑ «παίζει» καθυστερήσεις

Την αναβολή της συζήτησης του πορίσματος στην Ολομέλεια για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο προσπαθούν να μεθοδεύσουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Προβάλλοντας διαδικαστικού τύπου επιχειρήματα επιχειρούν κατά την πάγια τακτική τους καθυστερήσεις καλύπτοντας έτσι τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης.

Αυτή τη φορά κατέθεσαν αίτηση προς την Προανακριτική Επιτροπή επισημαίνοντας ότι εάν η Επιτροπή θέσει στο αρχείο τις αιτήσεις ακυρότητας και δεν προωθήσει τη σχετική  πρόταση προς το Συμβούλιο Πλημ/κών τότε θα πρόκειται για πράξη  παράνομη και αξιόποινη. Υποστηρίζουν, δε, ότι η επιτροπή δεν θα πρέπει να προχωρήσει στη σύνταξη πορίσματος  χωρίς την έκδοση βουλεύματος από το δικαστικό και ακολούθως η Ολομέλεια της Βουλής να λάβει απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν να εγγραφούν όλα τα αιτήματα που περιλαμβάνονται στην αίτηση του «υπόπτου» Δημητρίου Παπαγγελόπουλου στην ημερήσια διάταξη μίας έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής μας, άλλως να αποσταλούν - διαβιβαστούν άμεσα την αίτηση αυτή προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών και να αναβληθεί η συνεδρίαση της 15ης Ιουλίου 2020.

Αναλυτικά στην αίτηση προς τον Πρόεδρο της επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης για διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του πρώην αναπλ. Υπ. Δημήτρη Παπαγγελόπουλου που απέστειλαν οι βουλευτές μέλη της Επιτροπής δια του εισηγητή Σπυρίδωνα Λάππα αναφέρουν τα εξής:

«Α. Η αίτηση του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου στην Ειδική Κοινοβουλευτική Προκαταρκτική Επιτροπή με την οποία ζητά την κήρυξη ακυροτήτων και την άρση των αμφισβήτησεωνπου, κατά την κρίση του που έλαβαν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης ΠΡΕΠΕΙ να διαβιβαστεί στο Συμβούλιο Πλημ/κών Αθηνών. Μόνο αυτό έχει κατά νόμο αρμοδιότητα να δεχτεί ή να απορρίψει την αίτηση αυτή.

Αν η Κοινοβουλευτική Επιτροπή θέσει στο αρχείο την ανωτέρω αίτηση του Παπαγγελόπουλου και δεν προωθήσει πρόταση προς το Συμβούλιο Πλημ/κών και αν προχωρήσει χωρίς την έκδοση βουλεύματος από το Συμβούλιο στην σύνταξη  πορίσματος και η Ολομέλεια της Βουλής στην λήψη απόφασης για άσκηση ποινικής δίωξης,  αυτά θα είναι και εκ προθέσεως παράνομα, αλλά και αξιόποινα.

Eμείς ως Βουλευτές του Σύριζα που μετέχουμε στην Επιτροπή, κρίνουμε ότι πράγματι δεν έχουμε τη νομική δυνατότητα ή τη δικονομική ευχέρεια να κρατήσουμε ή να θέσουμε στο αρχείο την παραπάνω αίτηση του «υπόπτου» Δημητρίου Παπαγγελόπουλου και να μην την αποστείλουμε στο Συμβούλιο Πλημμελειδικών. Σε περίπτωση που δεν αποσταλεί διαχωρίζουμε εμφατικά και ρητά τη θέση μας, και η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά σε σας ως Πρόεδρο και στη  διαμορφωμένη στην Επιτροπή  πλειοψηφία ΝΔ και ΚΙΝ.ΑΛ.

Β. Πληροφορούμαστε από δημοσιεύματα των ΜΜΕ πως οι δύο Αντιεισαγγελείς του Αρείου Πάγου που ερευνούσαν τις πιθανές ευθύνες των Εισαγγελέων Διαφθοράς έχουν αποστείλει πόρισμα ή πορίσματα προς τον Προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Αθηνών για ενέργειές του(;;;;;), χωρίς η Επιτροπή μας που ερευνά ευθύνες του ηθικού αυτουργού (Δημητρίου Παπαγγελόπουλου) αυτών των Εισαγγελέων Διαφθοράς που  ονομάζονται φυσικοί αυτουργοί να έχει παραλάβει το πόρισμα ή τα πορίσματα των δύο Αντιεισαγγελέων του Αρείου Πάγου.

Γίνεται αντιληπτό ότι τα πορίσματα των δύο Αντιεισαγγελέων του Αρείου Πάγου αποτελούν sine qua non έγγραφα για την κατάφαση οποιασδήποτε περαιτέρω ενέργειάς μας, δεδομένου του παρακολουθηματικού χαρακτήρα της ευθύνης του ηθικού αυτουργού σε σχέση με την αντίστοιχη του φυσικού αυτουργού.

Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε: 

1ον. Να εγγράψετε όλα τα αιτήματα που περιλαμβάνονται στην παραπάνω αίτηση του «υπόπτου» Δημητρίου Παπαγγελόπουλου στην ημερήσια διάταξη μίας έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής μας, άλλως να αποστείλετε-διαβιβάσετε  άμεσα την αίτηση αυτή προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, προς το οποίο απευθύνεται και όπως σχετικά αιτείται με την σχετική αίτησή μου ο Δημήτριος Παπαγγελόπουλος.

2ον. Αναβάλλετε τη συνεδρίαση της 15ης Ιουλίου 2020 μέχρις ότου αποσταλεί το αποτέλεσμα της έρευνας των δύο Αντιεισαγγελέων του Αρείου Πάγου για τους φυσικούς αυτουργούς –Εισαγγελείς Διαφθοράς».