Τον πλήρη έλεγχο των Mall και Golden Hall απέκτησε η Lamda Development

Τον πλήρη έλεγχο των Mall και Golden Hall απέκτησε η Lamda Development

Στην απόκτηση ποσοστού 66% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ece-Lamda Hellas S.A., διαχειρίστριας εταιρείας των εμπορικών κέντρων The Mall Athens και Golden Hall προχώρησε η Lamda Development S.A.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, δεδομένου ότι η εταιρεία κατείχε ήδη το 34% του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας, καθίσταται πλέον μέτοχος του 100% του μετοχικού της κεφαλαίου, η οποία εφεξής μετονομάζεται σε «Malls Management Services A.Ε.».

Με την ολοκλήρωση της ως άνω συναλλαγής, η Lamda Development αποκτά πλήρη έλεγχο της διαχείρισης των εμπορικών της κέντρων, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για διαρκή βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών διαχείρισης, καθώς και για σκοπούς εξοικονόμησης κόστους.