Τα σενάρια μείωσης της προκαταβολής φόρου

Τα σενάρια μείωσης της προκαταβολής φόρου

Δύο σενάρια για τη μείωση της προκαταβολής φόρου που ανέρχεται σήμερα στο 100% του φόρου, εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προκειμένου να στηρίξει τις πληττόμενες επιχειρήσεις συνεπεία της πανδημίας.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει τη μείωση της προκαταβολής φόρου για τις φορολογικές δηλώσεις των οποίων έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής λαμβάνοντας υπόψη κατά περίπτωση τη μείωση του τζίρου αλλά και τους κλάδους που καταγράφουν μεγάλες ζημιές και θα υπολειτουργήσουν το τρέχον έτος, όπως η εστίαση και ο τουριστικός κλάδος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, η προκαταβολή φόρου ανέρχεται ετησίως στο ποσό των περίπου 3 δισ. ευρώ. Ως προς το ποσοστό η κυβέρνηση εξετάζει τη μείωση της προκαταβολής φόρου από το 100% στο 70% για κάποιες από τις επιχειρήσεις και 50% για αυτές που θα υποστούν μεγαλύτερη ζημιά. Βέβαια, ακόμα το οικονομικό επιτελείο έχει όλα τα σενάρια πάνω στο τραπέζι καθώς δεν γνωρίζει τι μέλει γενέσθαι στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Δεν αποκλείεται το  ύψος της μείωσης να αποφασισθεί μετά τον έλεγχο των δηλώσεων που θα υποβάλουν οι επιχειρήσεις και κυρίως από τα οικονομικά στοιχεία των επόμενων μηνών. Είναι εξαιρετικά πιθανό η εκκαθάριση να γίνει κανονικά και στο τέλος του έτους να πιστωθεί το ποσό στον λογαριασμό της επιχείρησης ή να συμψηφιστεί, η έκπτωση στην προκαταβολή φόρου, με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις.

Το μέτρο της μείωσης της προκαταβολής φόρου αφορά περίπου 1.000.000 επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες. Υπάρχουν εισηγήσεις:

- για γενική μείωση της προκαταβολής φόρου στο 70 ή 50% για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενος που έχουν πληγεί από την πανδημία ανεξαρτήτως του μεγέθους της ζημιάς που έχουν υποστεί .

- Επίσης εξετάζεται η μείωση της προκαταβολής φόρου να ισχύσεις για συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας ή για τις επιχειρήσεις που έχουν σημαντική μείωση των ακαθαρίστων εσόδων.

Τι ισχύει σήμερα

Και σήμερα οι επιχειρήσεις μπορούν να ζητήσουν τη μείωση της προκαταβολής φόρου αλλά υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ η διαδικασία είναι αρκετά χρονοβόρος. Οπως προκύπτει από τη νομοθεσία, στην περίπτωση που μειωθεί το εισόδημα σε ποσοστό άνω του 25%, μπορεί να ζητήσει με αίτησή της τη μείωση της προκαταβολής. Προκειμένου οι φορολογικές αρχές να εκτιμήσουν τη μείωση του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα λαμβάνουν ενδεικτικά υπόψη:

α) Το ποσό των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης στο τρέχον φορολογικό έτος, συγκρινόμενο με τα ακαθάριστα έσοδα της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου φορολογικού έτους.

β) Το ποσοστό των δαπανών και εξόδων διαχείρισης συγκριτικά με το προηγούμενο έτος

γ) Τις μεταβολές που τυχόν επήλθαν στους παράγοντες διαμόρφωσης του μεικτού κέρδους της επιχείρησης κατά το τρέχον φορολογικό έτος σε σχέση με το προηγούμενο.

δ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο πιθανολογείται μείωση του κέρδους του τρέχοντος φορολογικού έτους.