Τράπεζες: Πού βρίσκονται οι αποτιμήσεις και ποια τα περιθώρια ανόδου
Shutterstock
Shutterstock

Τράπεζες: Πού βρίσκονται οι αποτιμήσεις και ποια τα περιθώρια ανόδου

Το α’ τρίμηνο επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις όλων των συστημικών τραπεζών για μια πολύ κερδοφόρα χρήση. Οι εκτιμήσεις των διοικήσεων για την απόδοση της ενσώματης καθαρής θέσης μας δίνει μια πιο καθαρή εικόνα το πού θα κινηθούν τα κέρδη της χρήσης, αλλά και τη σχέση με την ενσώματη καθαρή θέση. Επιπλέον για πρώτη φορά φέτος έχουμε εκφρασμένη την πρόθεση διανομής μερισμάτων και από τις τέσσερις τράπεζες, αυτό δηλώθηκε με αυξημένη βεβαιότητα στις τηλεδιασκέψεις που ακολούθησαν τα αποτελέσματα.

Είναι πλέον προφανές ότι οι τέσσερις τράπεζες χωρίζονται σε δύο ομάδες. Από τη μία πλευρά έχουμε τις πιο προχωρημένες σε επίπεδο μείωσης ΝPEs, Εθνική Τράπεζα και Eurobank, με δείκτες και κάλυψη κοντά στο 5,1% και 80% και από την άλλη την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς με 7,6% και 6,6% και σημαντικά μικρότερη πρόβλεψη κάλυψης. Το ίδιο ισχύει και για τους δείκτες βασικών κεφαλαίων (FLB3), όπου Εθνική και Eurobank βρίσκονται κοντά στο 16%, ενώ Alpha και Πειραιώς κοντά στο 12%.

Η απόσταση αυτή ενδεχομένως να δικαιολογεί την ψαλίδα της αποτίμησης που εμφανίζουν μεταξύ τους, καθώς οι δύο πρώτες βρίσκονται κοντά στο 75% σε σχέση με την ενσώματη καθαρή θέση, ενώ οι δύο άλλες κοντά στο 50%. Ο σχηματισμός νέου κεφαλαίου και η ταχύτητα μείωσης των μη εξυπηρετούμενων εκθέσεων έχουν σίγουρα παίξει το ρόλο τους, ωστόσο το discount ενδεχομένως να μην δικαιολογείται σε αυτό το βαθμό από τη στιγμή που η στόχευση είναι οι σχετικοί δείκτες της ποιότητας ενεργητικού να συγκλίνουν σε βάθος χρόνου. 

Πού βρίσκονται σε όρους κερδοφορίας και ενσώματης καθαρής θέσης οι 4 τράπεζες

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

Τα προσδοκώμενα μερίσματα φαίνεται ότι κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση με εξαίρεση την Τράπεζα Πειραιώς η οποία είναι διατεθειμένη να θυσιάσει ένα μέρος της κερδοφορίας της για να βελτιώσει την ποιότητα των κεφαλαίων της και μακροπρόθεσμα να είναι σε θέση να μοιράσει μεγαλύτερο μέρισμα.

Η εξίσωση δεν είναι απλή αφού οι τράπεζες έχουν να αντιμετωπίσουν την απομείωση της καθαρής θέσης αφαιρώντας την επίδραση του IFRS 9 (τελευταία χρήση), την απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου, τη διατήρηση δεικτών επάρκειας MREL που συνδυαστικά με τα ομόλογα που έχουν εκδώσει να κινείται κοντά στο 22.5% στο τέλος της χρονιάς και τέλος να δώσουν δάνεια απαραίτητα για την ανάπτυξη των εργασιών τους διατηρώντας ικανοποιητική απόσταση από το όριο της φερεγγυότητας. Το εκτιμώμενο ύψος του μερίσματος φαίνεται προς ώρας να ικανοποιεί όλες αυτές τις συνθήκες και η απόδοση στα τρέχοντα επίπεδα τιμών μοιάζει συμπαθητική (περίπου 4%).

Οι δύο τράπεζες που οδηγούν την κούρσα έχουν προσεγγίσει τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους διατηρώντας ένα ικανοποιητικό περιθώριο ανόδου (0.81x), έχουν ωστόσο να παίξουν και το χαρτί της επενδυτικής βαθμίδας σαν άμεσο καταλύτη που θα βελτιώσει άμεσα τους όρους χρηματοδότησης.

Alpha και Πειραιώς έχουν κάποιο χρονικό κυρίως ρίσκο ολοκλήρωσης των συναλλαγών μείωσης των NPEs και δυνητικά η απόδοση τους θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη. Επιπλέον η απελευθέρωση δυνάμεων μετά την αποεπένδυση του ΤΧΣ θα αλλάξει εκτός από τις επιχειρηματικές τους προοπτικές (μεγαλύτερη ευελιξία στις χορηγήσεις, εξαγορές, κλπ) και την εικόνα τους στο ταμπλό.  Όπως και να έχει η χρονιά αυτή θα αλλάξει τα δεδομένα, αφού οι τράπεζες θα σπάσουν μια μακρά περίοδο μηδενικής ανταμοιβής των μετόχων τους κάνοντας το στόρι τους πιο θελκτικό από κάθε άποψη προς την επενδυτική κοινότητα. 

Τα εκτιμώμενα μερίσματα για τη χρήση του 2023

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή