Πολιτικά παιχνίδια Αχτσιόγλου με τη διαγραφή ασφαλιστικών οφειλών

Πολιτικά παιχνίδια Αχτσιόγλου με τη διαγραφή ασφαλιστικών οφειλών

Προεκλογικού χαρακτήρα, γενικόλογη, ασαφής και απροσδιόριστη είναι η πρόβλεψη που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» για τη διαγραφή ασφαλιστικών οφειλών.

Η εν λόγω ρύθμιση αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο διαγραφής οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, εφόσον υπάρχει εύλογη αμφιβολία ως προς την υποχρέωση υπαγωγής του ασφαλισμένου σε καθεστώς παράλληλης ασφάλισης δύο ή περισσότερων ασφαλιστικών φορέων. Το δε δικαίωμα της διαγραφής αυτών των πρόσθετων επιβαρύνσεων ισχύει για οφειλές έως 31/12/2016.

Η εύλογη αμφιβολία συνίσταται στις περιπτώσεις:

- Ύπαρξης δικαστικής απόφασης υπέρ του ασφαλισμένου οφειλέτη.

- Ύπαρξης αντίθετων δικαστικών αποφάσεων επί του ιδίου δυσχερώς ερμηνευόμενου νομικού θέματος.

- Προηγούμενης μακρόχρονη πρακτική της διοίκησης συνεπεία της οποίας είχε δημιουργηθεί στα υπόχρεα πρόσωπα η πεποίθηση περί μη υπαγωγής στην ασφάλιση.

- Ύπαρξης διαφορετικών οδηγιών επί του ιδίου θέματος από τη διοίκηση.

- Πλήρης ασφάλισης από μισθωτή ή μη μισθωτή απασχόληση κατά την ίδια περίοδο, για την οποία έχουν καταλογιστεί εισφορές από φορέα ασφάλισης μισθωτών ή μη μισθωτών.

Η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου επιχείρησε να εξηγήσει στη Βουλή τι ακριβώς θα ισχύει με τη ρύθμιση αυτή και ήταν εξαιρετικά ασαφής. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Θεσπίσαμε αυτή την διαδικασία για να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε το σύνολο των περιπτώσεων. Τι λέει η διαδικασία; Ότι θα έρχεται ο ασφαλισμένος θα υποβάλλει την αίτηση και θα εξηγεί όπως λέει ο νόμος γιατί θεωρεί ότι δεν οφείλει κάποια ασφαλιστική οφειλή,  θα γνωμοδοτεί το συμβούλιο κοινωνικής ασφάλισης και ο αρμόδιος υπουργός θα βγάζει υπουργική απόφαση όπου θα ομαδοποιεί αυτές τις περιπτώσεις για να λύνει αυτά τα προβλήματα. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μεγαλύτερη περιπτωσιολογία από ότι εάν πηγαίναμε να θεσπίσουμε ένα συγκεκριμένο κανόνα».

Έτσι, ενώ το νομοσχέδιο «κλείνει το μάτι» σε όσους έχουν παράλληλη απασχόληση (ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, μικροεπιχειρηματίες και με απαλλακτικά από τον ΟΑΕΕ, μηχανικούς που βρίσκονταν ανάμεσα σε ΤΣΜΕΔΕ και ΟΑΕΕ, αλλά και δημοσιογράφους), εάν δεν προηγηθούν τα παραπάνω βήματα και κυρίως εάν δεν εκδοθεί υπουργική απόφαση για κάθε εξεταζόμενη κατηγορία ασφαλισμένων ή χρεών, τότε όλα μένουν απλές υποσχέσεις….

Βασίλης Γεώργας