Πλαστικά Θράκης: Στα 106,3 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις α' τριμήνου

Πλαστικά Θράκης: Στα 106,3 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις α' τριμήνου

Σε 106,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις α' τριμήνου της Πλαστικά Θράκης, ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 15,5 εκατ. ευρώ όπως ενημέρωσε σήμερα η εισηγμένη.

Ειδικότερα, η Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών, αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2022, σημειώνει τα ακόλουθα:

- Οι πωλήσεις του πρώτου τριμήνου του έτους ανέρχονται σε €106,3 εκατ., ενώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 οι πωλήσεις ανέρχονταν σε €111,4 εκατ.

- Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) για το πρώτο τρίμηνο του 2022 ανέρχονται σε €15,5 εκατ., ενώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 ανέρχονταν σε €35,9 εκατ.

- Τα Κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) για το πρώτο τρίμηνο του 2022 ανέρχονται σε €10,7 εκατ., εκ των οποίο €6,4 εκατ. αφορούν το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων και €4,3 εκατ. προέρχονται από πωλήσεις προϊόντων προσωπικής προστασίας.

- Τα Κέρδη προ φόρων του πρώτου τριμήνου από το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων παρουσιάζουν υστέρηση κατά 27.2%, συγκριτικά με τα Κέρδη προ Φόρων από το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Ωστόσο, με δεδομένες τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούσαν τόσο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, λόγω της έξαρσης της πανδημίας, όσο και των τωρινών ιδιαίτερων συνθηκών, λόγω της εξελισσόμενης πολεμικής σύρραξης και των πληθωριστικών πιέσεων, καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής η άμεση σύγκριση μεταξύ των δυο περιόδων.

- Συγκριτικά με τα προ πανδημίας επίπεδα, ήτοι με το πρώτο τρίμηνο του 2019, τα Κέρδη προ Φόρων του πρώτου τριμήνου του 2022 έχουν υπερδιπλασιαστεί, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 108.9%, καταδεικνύοντας τη σημαντικά αυξημένη κερδοφορία, παρά τις εξαιρετικά αρνητικές συνθήκες που επικρατούν στην παγκόσμια αγορά στο πρώτο τρίμηνο του 2022 και τη σημαντική αύξηση του κόστους των Α’ Υλών, ενέργειας και μεταφορικών.

- Ως προς τα επίπεδα ρευστότητας και ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου, ο Όμιλος διατήρησε την αυξημένη ρευστότητα του, καταγράφοντας Καθαρό Δανεισμό ύψους €12,4 εκατ.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η σύγκριση με το προηγούμενο έτος αναφέρεται στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες.

Σημειώνεται ότι οι ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του πρώτου τριμήνου 2022, καθώς και το σχετικό Δελτίο Τύπου θα δημοσιευθούν την Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thracegroup.com), καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).

Τέλος, επισημαίνεται ότι η Ετήσια Ενημέρωση των Αναλυτών και των Θεσμικών Επενδυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2021 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 και ώρα 17:00 μέσω τηλεδιάσκεψης και ειδικότερα μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ. Οι οδηγίες για τη συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη θα σταλούν από την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών στα Μέλη της.

Διαβάστε Περισσότερα