Πλαστικά Θράκης: Από 3 Ιουνίου το επιπλέον μεικτό μέρισμα 0,16 ευρώ

Πλαστικά Θράκης: Από 3 Ιουνίου το επιπλέον μεικτό μέρισμα 0,16 ευρώ

Τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2021 συνολικού ύψους 11,75 εκατ. ευρώ, μικτό ποσό, ενέκρινε πριν από λίγο η γενική συνέλευση των μετόχων της Πλαστικά Θράκης.

Η εταιρεία έχει ήδη διανείμει προσωρινό μέρισμα συνολικού ύψους 4,75 εκατ. ευρώ και θα διανείμει επιπλέον ποσό 7 εκατ. ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,1600312674 ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), το οποίο θα προσαυξηθεί κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές, τις οποίες θα κατέχει η εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος.