ΟΛΠ: Ανοίγει ο δρόμος για τις σημαντικές επενδύσεις στην κρουαζιέρα

ΟΛΠ: Ανοίγει ο δρόμος για τις σημαντικές επενδύσεις στην κρουαζιέρα

Εγκρίθηκαν η μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και το Master Plan του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) από τις αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ωστόσο, τέθηκαν κάποιοι ειδικοί όροι που πρέπει να εκπληρωθούν για το μεγάλο έργο κατασκευής του σταθμού κρουαζιέρας στη Νότια Ζώνη του λιμανιού του Πειραιά.  

Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση για την κατασκευή του σταθμού κρουαζιέρας στη Νότια Ζώνη του λιμανιού, αναφέρεται πως οι κατασκευές πρέπει να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες για την εξυπηρέτηση των επιβατών της κρουαζιέρας, δηλαδή αναχωρήσεις, αφίξεις και σύνοδες ανάγκες.

Επίσης, η απόφαση αναφέρει πως η συνολική επιφάνεια δόμησης του κτηρίου δεν θα ξεπερνά τα 22.000 τ.μ. και η επιφάνεια δόμησης του επιβατικού σταθμού δύναται να φτάσει τα 17.000 τ.μ.. Για τα καταστήματα duty free προβλέπεται πως θα έχουν συνολική επιφάνεια δόμησης 5.000 τ.μ.

Επιπρόσθετα πρέπει να προβλεφθεί η διάσπαση των όγκων του επιβατικού σταθμού κρουαζιέρας στην περιοχή της νότιας ζώνης του Λιμένα και να μειωθεί το ύψος του κτηρίου για λόγους προστασίας του κονώνειου τείχους και του ταφικού μνημείου του Θεμιστοκλή. 

Στην απόφαση υπάρχει ειδική μνεία και για τα δύο ξενοδοχεία που αναμένεται να αναπτυχθούν στην περιοχή. Όπως επισημαίνεται θα πρέπει οι αποθήκες, που προγραμματίζονταν να αντικατασταθούν από τα ξενοδοχεία, να διατηρηθούν για λόγους προστασίας του αρχαιολογικού χώρου της Ηετιώνειας Πύλης. 

Επίσης, η απόφαση προβλέπει πως όλες οι εργασίες βυθοκορήσεων, επιχωματώσεων και απόθεσης των βυθοκορημάτων στον θαλάσσιο και χερσαίο χώρο της νότιας επέκτασης της κρουαζιέρας θα πρέπει να γίνουν με τη συνεχή επίβλεψη και τις κατευθύνσεις των συναρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων, για λόγους προστασίας των αρχαίων μνημείων που βρίσκονται σε γειτνίαση, δηλαδή του κονώνειου τείχους και του ταφικού μνημείου του Θεμιστοκλή.

Υπενθυμίζεται πως ήδη βρίσκεται σε εκτέλεση το έργο για τη βελτίωση υποδομών ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης Περάματος, το οποίο αποτελεί μέρος των υποχρεωτικών επενδύσεων που έχουν συμφωνηθεί με το ελληνικό δημόσιο. Το εν λόγω έργο αναφέρεται στην αναβάθμιση των υφιστάμενων λιμενικών δομών, την κατασκευή νέων υποδομών και Η/Μ εγκαταστάσεων.

Οι εργασίες συνοψίζονται σε ανακατασκευή των ανωδομών, των σιδηροτροχίων γερανογεφυρών, δαπέδων σε συγκεκριμένη έκταση της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης και την κατασκευή δύο νέων κτηρίων υποσταθμών και ενός αντλιοστασίου.