field_kentriki_fotografia

Οι ελληνικές ΑΕΕΑΠ σαρώνουν γραφεία, logistics και εμπορικά ακίνητα

Με αμείωτο ρυθμό και παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας συνεχίζεται η επενδυτική δραστηριότητα των ΑΕΕΑΠ, καθώς η συνολική αποτίμηση των ακινήτων έως το τέλος του 2020, μόνο δύο εκ των επτά εταιρειών του χώρου, ξεπερνά τα 666 εκατ. ευρώ.

Οι κλάδοι που τράβηξαν την προσοχή των εταιρειών τη χρονιά που πέρασε και αποτελούν και τη βασική στόχευση της εγχώριας αγοράς real estate είναι οι γραφειακοί χώροι και τα Logistics, και εν γένει τα εμπορικά ακίνητα και τα εμπορικά κέντρα. Γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από την προσέλκυση σχεδόν του συνόλου των παικτών της αγοράς στη διαδικασία διεκδίκησης του μεγάλου ακινήτου της Ektasis της Kodak.

Η παρουσία των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας στην Ελλάδα μετρά τέσσερις εισηγμένες και τρεις προς εισαγωγή εταιρείες, και συγκεκριμένα τις ProdeaTrastor, Intercontinantal-International και BriQ Properties, στο ΧΑ και τις Noval του ομίλου Viohalco, Orilina και Trade Estates ΑΕΕΑΠ του Ομίλου Fourlis που εκτιμάται ότι το 2021 θα εισέλθουν στο ΧΑ μέσα από την υλοποίηση δημόσιων εγγραφών.

Trastor A.E.E.A.Π. μέσα στο 2020, υλοποίησε επτά νέες επενδύσεις σε ακίνητα (γραφειακοί χώροι και logistics) και ενσωμάτωσε στο χαρτοφυλάκιό της 4 ακίνητα τα οποία προήλθαν από τη συγχώνευση των κατά 100% τεσσάρων θυγατρικών εταιρειών, με τη συνολική αξία αποτίμησης των 65 επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου να ανέρχεται στις 31.12.2020, στα 301,6 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα η Noval Property, επενδυτικός βραχίονας στον τομέα των ακινήτων της Viohalco, η δεύτερη μεγαλύτερη ελληνική ΑΕΕΑΠ, διαθέτει χαρτοφυλάκιο 42 ακίνητων, ως επί το πλείστον στην Ελλάδα, το οποίο περιλαμβάνει κτήρια γραφείων, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία και πρώην βιομηχανικά κτήρια συνολικής δομημένης επιφάνειας περίπου 430.000 τ.μ. Η αξία αποτίμησης του χαρτοφυλακίου της στις 31.12.2020 ήταν 364,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 22% σε σχέση με το 2019.

Κατά το 2020 και παρά τις αντίξοες συνθήκες λόγω της πανδημίας Covid-19, στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος της Noval Property έλαβαν χώρα, μεταξύ άλλων, η έναρξη της εμπορικής δραστηριότητας του συγκροτήματος γραφείων The Orbit επί της Λεωφόρου Κηφισίας στην Αθήνα (συνολικής δομημένης επιφάνειας 39.650 τ.μ.), το οποίο αποτέλεσε το πρώτο έργο στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε κατά LEED v4 στο επίπεδο PLATINUM.

Παράλληλα έγινε η επέκταση του εμπορικού κέντρου River West (κατά περίπου συνολικά 25.000 τ.μ. δομημένης επιφάνειας), της οποίας η ολοκλήρωση κατασκευής και η έναρξη εμπορικής λειτουργίας τοποθετούνται εντός του 2ου εξαμήνου 2021.

Τέλος, η NOVAL Property σε κοινοπραξία με την επενδυτική Brooklane πέρασε το ακίνητο Kodak της Ektasis Development στο Μαρούσι  με προσφορά στα 28,6 εκατ. ευρώ. Χώρος όπου σχεδιάζεται γραφειακό πάρκο υψηλών προδιαγραφών με «χρυσή» πιστοποίηση στα πρότυπα των δύο άλλων πράσινων γραφειακών συγκροτημάτων που έχει ήδη στο χαρτοφυλάκιό της η Noval με την τελική αξία του project να υπολογίζεται στα 80 εκατ. ευρώ.

Η BriQ Properties ΑΕΕΑΠ του ομίλου Quest σημείωσε αύξηση κατά 60% στην αξία του χαρτοφυλακίου της μέσα στο 2020.

Η εταιρεία διαθέτει σήμερα αθροιστικά 28 ακίνητα διαφόρων κατηγοριών και εκμεταλλεύσεων με συνολική αξία αποτίμησης στα 101,2 εκατ. ευρώ, όταν στο τέλος του 2019 κατείχε ακίνητα 41,8 χιλιάδων τ.μ. αποτίμησης της τάξης των 42,2 εκατ. ευρώ περίπου.

Η εταιρεία το 2019 πραγματοποίησε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά ύψους 50 εκατ.ευρώ για την περαιτέρω διείσδυση της εταιρείας στον κλάδο των Logistics, η οποία υποστηρίζεται τόσο οργανικά (με την αγορά εκτάσεων για τη δημιουργία αποθηκευτικών χώρων) όσο και μέσω εξαγορών, όπως με την εξαγορά του 80% της Sarmed Warehouses του ομίλου Σαραντίτη.

H Prodea Investments, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία επενδύσεων σε real estate στην Ελλάδα με το χαρτοφυλάκιο του ομίλου να αποτελείται από εμπορικά ακίνητα που στην πλειοψηφία τους, είναι κτήρια γραφείων και καταστήματα τα οποία βρίσκονται σε κυρίως αστικές περιοχές υψηλής προβολής και εμπορικότητας σε όλη την Ελλάδα καθώς και στην Ιταλία και Ρουμανία.

Πρόσφατα προχώρησε στην δημιουργία ενός ισχυρού πόλου στην κατηγορία των τουριστικών ακινήτων σε συνεργασία με τον κυπριακό όμιλο Yoda Group του κ. Ιωάννη Παπαλέκα. Σε πρώτη φάση, το νέο σχήμα θα «προικιστεί» με ξενοδοχειακά και τουριστικά ακίνητα αξίας της τάξεως των 200-250 εκατ. ευρώ από το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο της Prodea.

Ο Ι. Παπαλέκας είναι ο ιδρυτής του ομίλου ακινήτων Globalworth, ο οποίος είναι εκ των ηγετικών εταιρειών εκμετάλλευσης κτιρίων γραφείων στη Ρουμανία. Πριν από λίγους μήνες πούλησε το μερίδιό του και αποχώρησε έναντι ποσού που εκτιμάται ότι ξεπέρασε τα 300 εκατ. ευρώ.

Το επενδυτικό πρόγραμμα της εισηγμένης Intercontinental International ΑΕΕΑΠ, προβλέπει επενδύσεις της τάξεως των 40 εκατ. ευρώ για τη μεγέθυνση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, θα υλοποιηθεί εντός του 2021 κι ενδεχομένως και πιο μετά.

Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2020 η αξία του χαρτοφυλακίου της εταιρείας ανερχόταν σε 93,9 εκατ. ευρώ, ενώ αποτελούνταν από 34 ακίνητα συνολικής επιφάνειας 43.715 τ.μ.

Όσον αφορά στο τομέα των ακινήτων του Ομίλου Fourlis η εταιρεία Trade Estates ΑΕΕΑΠ θα επενδύει σε ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων αποτελούμενο από ποιοτικά ακίνητα λιανικής αγοράς και υποδομών ηλεκτρονικού εμπορίου.

Μέσω της δραστηριοποίησης στον κλάδο αυτό, επιδιώκει να αντλήσει την ευελιξία του στην πρόσβαση σε κεφάλαια, να βελτιώσει τις συνολικές αποδόσεις των περιουσιακών του στοιχείων, να κεντρικοποιήσει την ιδιοκτησία και τη διαχείριση των ακινήτων του και να βελτιώσει τον φορολογικό του σχεδιασμό.

Το αρχικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Trade Estates ΑΕΕΑΠ η οποία θα επικεντρωθεί στα ακίνητα λιανικής αγοράς και υποδομών ηλεκτρονικού εμπορίου τομέας στον οποίο ο όμιλος έχει τεχνογνωσία , αποτιμάται στα 182,7 εκατ. ευρώ στα οποία συμπεριλαμβάνονται ακίνητα όπου στεγάζονται καταστήματα ΙΚΕΑ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βουλγαρία και Κύπρο, αλλά και το κέντρο εφοδιαστικής αλυσίδας του ομίλου στο Σχηματάρι, η παλιά αποθήκη χονδρικής του ομίλου στα Οινόφυτα έκτασης 25.000 τ.μ., καθώς και ένα ακίνητο στην περιοχή του Ρέντη .

Ρευστότητα της τάξεως των 32 εκατ. ευρώ, χωρίς μάλιστα κανένα τραπεζικό δανεισμό, διαθέτει η Orilina Properties ΑΕΕΑΠ, συμφερόντων της Brevan Howard, με τη διοίκηση της εταιρείας να προετοιμάζεται για να αντιμετωπίσει τις επενδυτικές ευκαιρίες που εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών, λόγω της επίδρασης της πανδημίας στην αγορά ακινήτων.

Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας αποτελείται από εννέα ακίνητα, συνολικής αξίας 81,7 εκατ. ευρώ και επιφάνειας 67.852 τ.μ., ενώ η πληρότητα διαμορφώνεται σε 99%.