Νέα προϊόντα και βελτίωση προϊοντικού μείγματος στηρίζουν την ανάπτυξη μεγεθών
Πλαστικά Θράκης

Νέα προϊόντα και βελτίωση προϊοντικού μείγματος στηρίζουν την ανάπτυξη μεγεθών

Με σημαντική ρευστότητα, επενδύσεις 45 εκατ. ευρώ την τελευταία τριετία η Πλαστικά Θράκης συνεχίζει να αναπτύσσεται και να παρουσιάζει σταθερά αυξημένα μεγέθη, αναμένει περί τα 14,5 εκατ. να μπουν στα ταμεία της και χτίζει την επόμενη μέρα με θεμέλιο την χρηματοοικονομική πειθαρχία όπως δηλώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Δημήτρης Μαλάμος στο Liberal Markets.

Η συνεχής πολιτική της Πλαστικά Θράκης να προσαρμόζει και να διαφοροποιεί την προϊοντική της γκάμα, επεκτεινόμενη σε πωλήσεις υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και μεγαλύτερου περιθωρίου κέρδους, αποτέλεσε το σημείο κλειδί για τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της εισηγμένης το 2020 αλλά και το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης.

Η Πλαστικά Θράκης έχοντας καταγράψει ένα έτος που χαρακτηρίστηκε από αύξηση εσόδων, πολλαπλασιασμό κερδών και μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 45,3 εκατ. ευρώ, πορεία που συνεχίστηκε και στην φετινή χρονιά αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω την ρευστότητα της καθώς επίκειται η ολοκλήρωση της πώλησης ακινήτου στις ΗΠΑ, από την οποία η εισηγμένη θα εισπράξει το εναπομείναν υπόλοιπο του τιμήματος (3,5 εκατ. δολ. ΗΠΑ) αλλά και σταδιακή είσπραξη της απαίτησης της εταιρείας από τον ΟΑΕΔ ύψους 11 εκατ. ευρώ.

Βασική στόχευση της διοίκησης είναι η οργανική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης και η κερδοφόρα ανάπτυξη η οποία θα επιτευχθεί: μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής, της βελτίωσης του προϊοντικού μείγματος υπέρ των προϊόντων υψηλών περιθωρίου κέρδους, ανάπτυξης νέων προϊόντων, περαιτέρω καθετοποίηση της παραγωγής και βελτιστοποίηση της λειτουργίας μέσω της εσωτερικής αναδιάρθρωσης, γεγονός που αποτυπώνεται στο νέο πενταετές Business Plan 2021-2025. Η ανάπτυξη μέσω εξαγορών θα έλθει μόνο εάν υπάρξουν εταιρείες από την ενσωμάτωση των οποίων μπορούν να προκύψουν συνέργειες σε επίπεδο παραγωγής αλλά και επέκτασης της προϊοντικής γκάμας του ομίλου. Ενδεχόμενες εξαγορές θα χρηματοδοτηθούν από την υπάρχουσα πλεονάζουσα ρευστότητα και από ενδεχόμενο δανεισμό.

Σχολιάζοντας το νέο πενταετές Business Plan για το 2021-2025, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πλαστικά Θράκης Δημήτρης Μαλάμος δηλώνει ότι «Η διοίκηση του Ομίλου αναπτύσσει τη στρατηγική της για την επόμενη 5ετία, πάντα με θεμέλια την χρηματοοικονομική πειθαρχία, τις υποδομές και την έμφαση στις παραδοσιακές αξίες μας που είναι η αξιοπιστία, η υποστήριξη των ανθρώπων και των συνεργατών μας, η έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και στην κυκλική οικονομία, η υποστήριξη στις τοπικές κοινωνίες και η ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση.

Oι βασικοί άξονες της στρατηγικής του Ομίλου είναι: (α) η δημιουργία αξίας, μέσω της βελτίωσης της κερδοφορίας και (β) η ανάπτυξη νέων επενδυτικών ενεργειών, με έμφαση κυρίως στις υφιστάμενές μας δραστηριότητες. Πιστεύουμε ότι η υλοποίηση της συγκεκριμένης στρατηγικής θα προσδώσει περαιτέρω δυναμική στον Όμιλο, πάντα εντός των πλαισίων βιώσιμης ανάπτυξης και μακροβιότητας».

Η Πλαστικά Θράκης αναμένεται να κινηθεί και για το σύνολο του πρώτου εξαμήνου ικανοποιητικά αυξητικά καθώς η διατήρηση ικανοποιητικής ζήτησης για μεγάλο μέρος του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, η διευρυμένη πελατειακή βάση, η ενισχυμένη ρευστότητα και η συνέχιση της εφαρμογής αυστηρών μέτρων προστασίας αποτελούν τα βασικά εφόδια για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών της τρέχουσας κατάστασης.

Η εισηγμένη στους πρώτους μήνες του έτους αντιμετώπισε σημαντικά αυξημένες τιμές βασικές πρώτες ύλες σε παγκόσμιο επίπεδο (συγκριτικά με το 2020) αλλά και ελλείψεις, χωρίς αυτό να επηρεάσει τη λειτουργία του ομίλου, ενώ για τους επόμενους μήνες του έτους εκτιμάται ομαλοποίηση των προσφερόμενων ποσοτήτων και σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών, χωρίς ωστόσο να προσεγγίσουν τα επίπεδα του προηγούμενου έτους.

Κατά την διάρκεια του πρώτου τριμήνου η εταιρεία πέτυχε αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας ενώ παρατηρήθηκε, διατήρηση της αυξημένης ζήτησης στα προϊόντα που σχετίζονται με την ατομική προστασία και υγεία και ειδικότερα σε τεχνικά υφάσματα, που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προσωπικής προστασίας. Αντίστοιχα, αυξημένη ζήτηση για προϊόντα που απευθύνονται στον τομέα της συσκευασίας τροφίμων, αλλά και μείωση της ζήτησης σε προϊόντα συσκευασίας που σχετίζονται με την εστίαση, ως αποτέλεσμα της περιορισμένης δραστηριοποίησης του συγκεκριμένου κλάδου, ιδίως στην Ελλάδα.

Σε αυτό το σκηνικό αβεβαιότητας και διαρκών αλλαγών ο όμιλος κατάφερε να διατηρήσει αλλά και να εμπλουτίσει την πελατειακή του βάση και θέτει ως στόχο για το 2021 τη διατήρηση του περιθωρίου μικτού κέρδους στα σημερινά επίπεδα και του δείκτη του «καθαρού χρέους προς EBITDA σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2020 (0,55).

Ταυτόχρονα ο όμιλος Πλαστικά Θράκης όμιλος κινείται στα μέτωπα της μείωσης του αποτυπώματος CO2, της κυκλικής οικονομίας και της εξοικονόμησης ενέργειας, έχοντας ως στόχο την περαιτέρω χρησιμοποίηση ανακυκλώσιμων πρώτων υλών, την διεξαγωγής έρευνας για μορφές παραγωγής με μικρότερη ενεργειακή κατανάλωση, ανακυκλώσιμα προϊόντα, αλλά και επέκταση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ το 2022 θα δεσμευθεί για μια σειρά μετρήσιμων στόχων στο συγκεκριμένο μέτωπο καθώς άποψη της διοίκησης είναι ότι μέσα από τις νέες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το περιβάλλον μπορούν να προκύψουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης.