field_kentriki_fotografia
Intercontinental: Σχέδιο συγχώνευσης των κατά 100% θυγατρικών

Τη συγχώνευση των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών Βierco και Ιδιοκτήτρια Ζεκάκου 18 Μονοπρόσωπη ΙΚΕ ανακοίνωσε  η Intercontinental. Η απόφαση ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της εισηγμένης και η συγχώνευση θα γίνει με απορρόφηση των θυγατρικών, οι οποίες θα λυθούν χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάρισή τους από την εταιρεία. 

Ακολουθεί η εταιρική ανακοίνωση:

Η εισηγμένη Εταιρεία με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») σε εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 596/2014, του νόμου Ν 4443/2016, του νόμου 4601/2019, της απόφασης 3/347/12.7.2005 τoυ ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των παρ. 4.1.3.1 (περ. 4,5) και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβούλιο της, αποφάσισε την συγχώνευση των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών με επωνυμία «BIERCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και «ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΖΕΚΑΚΟΥ 18 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού 30.6.2021.

Η συγχώνευση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4601/2019 (ιδίως τα άρθρα 6 παρ.2 και 35) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1- 5 του ν.2166/1993, όπως ισχύουν, με απορρόφηση των θυγατρικών αυτής, οι οποίες θα λυθούν χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάρισή τους, από την Εταιρεία και ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των ανωτέρω εταιρειών (Εταιρείας και θυγατρικών). Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, προς το σκοπό της οποίας την 19.11.2021 υπεβλήθη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το σχέδιο της σύμβασης συγχώνευσης, το οποίο είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα της εταιρείας και από κοινού με τα λοιπά έγγραφα, που προβλέπονται από το άρθρο 11 παρ.1 εδ.α, β και γ ν.4601/2019 θα είναι διαθέσιμα προς τους μετόχους στην έδρα της Εταιρείας, στη διεύθυνση Ρηγίλλης αρ. 26