ΙΑΣΩ: Ανθεκτικά τα μεγέθη τόσο στο τρίμηνο, όσο και στο ενιάμηνο του 2020

ΙΑΣΩ: Ανθεκτικά τα μεγέθη τόσο στο τρίμηνο, όσο και στο ενιάμηνο του 2020

Bελτίωση αποτελεσμάτων πέτυχε ο όμιλος ΙΑΣΩ στο 3ο τρίμηνο του 2020 λόγω της άρσης των περιορισμών το συγκεκριμένο διάστημα, ενώ μικρή άνοδο σημείωσε ο κύκλος εργασιών και συνολικά σε επίπεδο εννεαμήνου. Απαντώντας σε ερώτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η διοίκηση του ομίλου σημειώνει πως παρά τις δυσκολίες από την εφαρμογή και του δεύτερου lockdown από τις αρχές Νοεμβρίου, δεν υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς τη συνέχιση της δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η διοίκηση του ΙΑΣΩ, ο κύκλος εργασιών στο 3ο τρίμηνο μετά από rebate και clawback σε επίπεδο μητρικής αυξήθηκε στα 19,36 εκατ. ευρώ από 17,07 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ σε επίπεδο ομίλου έφτασε στα 25,47 εκατ. ευρώ από 22,26 εκατ. ευρώ.

Τα EBITDA στο 3ο τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 5,33 εκατ. ευρώ από 4,18 εκατ. ευρώ σε επίπεδο μητρικής, ενώ σε επίπεδο ομίλου έφτασαν στα 6,81 εκατ. ευρώ από 4,94 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων στη μητρική έφτασαν στα 4,09 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 461 χιλ. ευρώ πέρυσι, ενώ ο όμιλος είχε κέρδη 3,89 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,31 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του 2019.

Σε επίπεδο 9μήνου, η εταιρεία είχε κύκλο εργασιών μετά από rebate και clawback ύψους 54,86 εκατ. ευρώ, από 53,19 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ ο όμιλος πέτυχε τζίρο 71,96 εκατ. ευρώ, περίπου στα ίδια περυσινά επίπεδα που ήταν στα 71,43 εκατ. ευρώ.

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 13,66 εκατ. ευρώ από 13,98 εκατ. ευρώ για την εταιρεία και σε 15,94 εκατ. ευρώ από 18,60 εκατ. ευρώ για τον όμιλο, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 8,52 εκατ. ευρώ από 6,38 εκατ. ευρώ για την εταιρεία και σε 7,29 εκατ. ευρώ από 3,67 εκατ. ευρώ για τον όμιλο.

Όπως επισημαίνει η διοίκηση του ΙΑΣΩ, ο δανεισμός της εταιρείας έχει μειωθεί σε σχέση με την προηγούμενη χρήση λόγω αποπληρωμής των προβλεπόμενων δόσεων του Ομολογιακού της δανείου, ενώ σε ενοποιημένο επίπεδο έχει μειωθεί περαιτέρω λόγω της αποεπένδυσης και επομένως της μη ενσωμάτωσης των δανείων της πωληθείσας θυγατρικής εταιρείας Φιλοκτήτης Α.Ε.

Η εταιρεία διαθέτει ρευστότητα και διαθέσιμες γραμμές χρηματοδότησης ικανές να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τυχόν συνέχιση της πανδημίας και στο επόμενο έτος.

Η διοίκηση του ΙΑΣΩ εκτιμά ότι, παρά τις δυσκολίες από την εφαρμογή και του δεύτερου lockdown από τις αρχές Νοεμβρίου, δεν υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς τη συνέχιση της δραστηριότητας, την παραγωγική λειτουργία και την εφοδιαστική λειτουργία του ομίλου.