Η Cenergy εξελίσσεται στο επόμενο blue chip του ελληνικού Χρηματιστηρίου

Η Cenergy εξελίσσεται στο επόμενο blue chip του ελληνικού Χρηματιστηρίου

Αν υπάρχει μια μετοχή που μπορεί να κρύβει δυνατές συγκινήσεις στο ΧΑ και να διαφοροποιηθεί σημαντικά από τις συστημικές διακυμάνσεις της Αγοράς αυτή είναι η Cenergy. Πρόκειται για το αποτέλεσμα της συγχώνευσης των Ελληνικών Καλωδίων και της Σωληνουργίας Κορίνθου πριν από μερικά χρόνια και παρά το γεγονός ότι η εταιρεία έχει διαγράψει μια αξιοσημείωτη διαδρομή από την ημέρα της συγχώνευσης, το ένστικτο του αναλυτή λέει ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια εταιρεία που μπορεί να γίνει η επόμενη Τερνα Ενεργειακή: Μια μετοχή που υποστηρίζει όλο το περιεχόμενο της ESG εποχής (υπεύθυνη επένδυση, αειφόρος ανάπτυξη) με τζίρο ο οποίος προέρχεται σε σημαντικό βαθμό από το εξωτερικό. Η διαφορά με άλλες βιομηχανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό είναι ότι η Cenergy, με τις επενδύσεις που έχει κάνει, βελτιώνει συστηματικά το λειτουργικό περιθώριο κέρδους της με προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας (14% καλώδια, 7% σωλήνες).

   Φέτος έδειξε ότι μπορεί να περιορίσει αισθητά και τις ανάγκες της σε κεφάλαιο κίνησης παράγοντας 90 εκατ. ευρώ ελεύθερες ταμειακές ροές με λειτουργικά κέρδη στα 101,8 εκατ. ευρώ.

Το στόρι της εταιρείας είναι χτισμένο πάνω στην επέκταση των δικτύων ενέργειας, είτε αυτά αφορούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είτε τη μεταφορά φυσικού αερίου ή υδρογόνου. Υποδομές δηλαδή οι οποίες έχουν ισχυρό δυνητικό περιθώριο ανάπτυξης όχι μόνο στην εσωτερική αγορά αλλά και στο εξωτερικό.

Μόνο το δυναμικό σε αιτήσεις εγκατάστασης ΑΠΕ στη χώρα μας προσεγγίζει τα 30GW όταν όλο το εν λειτουργία σύνολο παραγωγής ενέργειας είναι 11,5GW. Από τα 30GW των έργων σχεδόν τα μισά είναι εκτός ξηράς με εκτιμώμενη αξία 4,5 δισ. ευρώ και χρόνο υλοποίησης τα επόμενα 2 χρόνια. Σημαντικές επενδύσεις έρχονται και από ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ με την επέκταση του διασυνδεδεμένου δικτύου συνολικού προϋπολογισμού 10 δισ. ευρώ.

Υποδομές θα πρέπει να κατασκευαστούν για τη μεταφορά υδρογόνου που θα προκύψει από την ηλεκτρόλυση και την πρόσμιξη του με μεθάνιο για τη δημιουργία «πράσινου φυσικού αερίου».

Στην αγορά των ΗΠΑ η εταιρεία πραγματοποιεί περίπου το 40% των πωλήσεων της σε σωλήνες μετά την ταχεία ανάπτυξη της ζήτησης σε σχιστολιθικό αέριο. Στο κοντινό μέλλον έρχονται έργα στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου που αφορούν πρωτίστως το αντικείμενο της Cenergy: Οι αγωγοί φυσικού αερίου της Ιταλίας, του East Med και της Β. Αφρικής αναμένεται να διατηρήσουν ψηλά το ανεκτέλεστο της εταιρείας.

Δεν είναι τυχαίο ότι λίαν προσφάτως η Nexans πρότεινε μια άκρως δελεαστική αποτίμηση εξαγοράς την οποία απέρριψε η διοίκηση της εταιρείας. Ο κλάδος πατάει πλέον σε διψήφια νούμερα αποτίμησης λειτουργικών κερδών προς επιχειρηματική αξία που σχετίζονται με εξαγορές και δείκτες καθώς οι όμιλοι που μπορούν να φέρουν σε πέρας δύσκολα και απαιτητικά τεχνικά έργα είναι μετρημένοι στα δάκτυλα του ενός χεριού.

Η μετοχή δεν καλύπτεται από ανάλυση παρά μόνο από 1-2 χρηματιστηριακές εταιρείες. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρία δεν είναι γνωστή στους επενδυτικούς κύκλους τους εξωτερικού, δεν υπάρχουν δηλαδή ακόμα οι εισροές εκείνες που θα αλλάξουν την συμπεριφορά της μετοχής στο ταμπλό.

Επίσης, η ελεύθερη διασπορά είναι πολύ περιορισμένη κοντά στο 18% ενώ μέρισμα η εταιρεία δεν είναι διατεθειμένη να δώσει φέτος  λόγω του υψηλού δανεισμού της.

Ωστόσο, αυτό είναι κάτι που έρχεται στο μέλλον αφού σύντομα η εταιρεία δείχνει να πηγαίνει προς τον στόχο των 2,5 φορών τη σχέση λειτουργικών κερδών προς δανεισμό (4,6 φορές το 2019 - 3,2 φορές το 2020).

Στην τρέχουσα κεφαλαιοποίηση των 437 εκατ. ευρώ, η Cenergy διαπραγματεύεται στις 9 φορές τα κέρδη του 2021 και 7,5 φορές τα κέρδη του 2022 ενώ έχει συμβασιοποιημένο ανεκτέλεστο 500 εκατ. ευρώ. Οι οπαδοί της θεμελιώδους ανάλυσης μάλλον θα βρουν στη μετοχή της Cenergy το επόμενο «πουλέν» τους.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.