Φορολογικές δηλώσεις 2021: Τι ισχύει για αποδείξεις και ενοίκια, ποιοι απαλλάσσονται φέτος

Φορολογικές δηλώσεις 2021: Τι ισχύει για αποδείξεις και ενοίκια, ποιοι απαλλάσσονται φέτος

Η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του 2021 ξεκίνησε, αλλά προχωρά ακόμα με αργό ρυθμό καθώς ακόμα οι πολίτες προσπαθούν να λύσουν απορίες και να εντοπίσουν στοιχεία απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Οι φορολογούμενοι φέτος έχουν να αντιμετωπίσουν μια ιδιαίτερη χρονιά όσον αφορά στη φορολόγηση των ενοικίων, πρέπει να εξοικειωθούν με τον νέο τρόπο υπολογισμού των ηλεκτρονικών αποδείξεων, υπάρχει ιδιαιτερότητα όσον αφορά στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, ενώ «εγκαινιάζονται» σειρά φορολογικών ελαφρύνσεων που μέχρι και πέρυσι δεν υπήρχαν.

Ποιοι είναι, λοιπόν, οι νέοι κωδικοί του εντύπου Ε1 που φέρνουν ελαφρύνσεις και πώς θα συμπληρωθούν; Ποιοι μπορούν φέτος να μην υποβάλλουν καθόλου φορολογική δήλωση; Τι σχύει για τη φορολόγηση των ενοικίων και τη συγκέντρωση αποδείξεων;

Μέχρι πότε μπορείτε να υποβάλετε φέτος τη φορολογική σας δήλωση


Προς το παρόν, δύο είναι οι βασικές προθεσμίες που πρέπει να έχουν κατά νου οι φορολογούμενοι. Όσοι κάνουν δήλωση έως το τέλος Ιουλίου θα μπορούν να πληρώσουν τον φόρο εισοδήματος σε 8 μηνιαίες δόσεις και, αν πληρώσουν εφάπαξ, θα πάρουν έκπτωση 3%. Όσοι κάνουν φορολογική δήλωση μέχρι την τελευταία εργάσιμη του Αυγούστου, θα πληρώσουν τον φόρο σε επτά μηνιαίες δόσεις εκ των οποίων η πρώτη θα είναι διπλή. Δικαίωμα έκπτωσης 3% για την εφάπαξ αποπληρωμή του φόρου δεν θα υπάρχει με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Πάντως, λόγω της αργής πορείας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων είναι ανοικτό το ενδεχόμενο παράτασης.

Μη υποχρέωση για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 2021


Δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης, πέρα από τα προστατευόμενα μέλη:

 • Οι κάτοικοι εξωτερικού που δεν έχουν κανένα πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παραπάνω θα πρέπει να έχουν δηλωθεί ως κάτοικοι εξωτερικού στο μητρώο είτε των Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, είτε στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. που έχουν τμήματα κατοίκων εξωτερικού (συνήθως πέρα από την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη είναι οι Α΄Δ.Ο.Υ κάθε περιοχής).
 • Όσοι δεν έχουν κανένα πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα

Αποδείξεις: Τι ισχύει φέτος


Το 2021 θα είναι η χρονιά της εξαίρεσης από το πρόστιμο που προβλέπει η νομοθεσία για όσους δεν κατάφεραν να συλλέξουν το απαιτούμενο ποσό ηλεκτρονικών συναλλαγών. Είναι μια ειδική ρύθμιση λόγω της πανδημίας. Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής: Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, υπάρχουν περιπτώσεις φορολογουμένων που εξαιρούνται από την προσαύξηση του φόρου, σε περίπτωση που δεν πραγματοποίησαν εντός του έτους 2020 το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή της κλίμακας δεν προσαυξάνεται για τις εξής κατηγορίες φορολογουμένων:

 1. Για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία, σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν για τον προσδιορισμό των πληττόμενων επιχειρήσεων από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19, θεωρήθηκε ως πληττόμενη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020.
 2. Για τα φυσικά πρόσωπα των οποίων η σύμβαση εργασίας ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020 λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19, σύμφωνα με το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76), το άρθρο 11 της από 20.3.3020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83) και το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 (Α' 235),
 3. Για τα φυσικά πρόσωπα των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε διαστήματος εντός του 2020 με βάση το άρθρο εξηκοστό τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 90), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4690/2020 (Α' 104),
 4. Για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος εντός του 2020, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4690/2020 και το άρθρο 123 του ν. 4714/2020 (Α' 148), όπως τα πρόσωπα αυτά θα αποσταλούν στη Φορολογική Διοίκηση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
 5. Για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020, για το οποίο έχει υποβληθεί έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση COVID - 19, κατόπιν σχετικής επεξεργασίας από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, όπως διαμορφώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4753/2020 (Α' 1227) και την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α' 104), όπως ισχύουν μετά και την τροποποίησή τους με το άρθρο 54 του ν. 4758/2020 (Α' 242),
 6. Για τους φορολογούμενους που είχαν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Ενοίκια: ποια ποσά δηλώνονται φέτος και ποια όχι


Θα δηλώσετε μόνο τα ποσά που εισπράξατε μέσα στο 2020. Όχι τα ποσά που «κουρεύτηκαν». Για τον τρόπο με τον οποίο τα έσοδα θα αποτυπωθούν στο Ε2, οι απόψεις διίστανται. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να αναγραφεί σε ξεχωριστή γραμμή ο κάθε μήνας, καθώς το κούρεμα δεν έγινε με το ίδιο ποσοστό μέσα στο 2020. Κάποιοι μήνες καταβλήθηκαν εξ’ ολοκλήρου, για κάποιους μήνες το ενοίκιο κουρεύτηκε κατά 40% και για κάποιους άλλους 100%. Αν ακολουθηθεί όμως αυτή η πρακτική, το γραφειοκρατικό βάρος συμπλήρωσης της δήλωσης θα είναι τεράστιο. Έτσι, υπάρχει και η εύκολη λύση: αναγραφή του ετήσιου ποσού που εισπράχθηκε, διαιρεμένο δια του 12 και τελείωσε η ιστορία. Προς το παρόν, επίσημες οδηγίες επί του θέματος δεν έχουν δοθεί. Προσοχή όμως: υπάρχουν οδηγίες για τα ενοίκια που όφειλαν να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες και δεν το έκαναν. Ούτε γι’ αυτά θα υπάρξει αναγραφή στη δήλωση και φορολόγηση, αρκεί να έχει σταλεί εξώδικο από τον ιδιοκτήτη.

Οι νέοι κωδικοί του Ε1


Νέοι κωδικοί προστέθηκαν στο φετινό έντυπο Ε1. Οι περισσότεροι σχετίζονται με νέες φορολογικές ελαφρύνσεις που προβλέπει η νομοθεσία και οι οποίες ενεργοποιούνται φέτος για πρώτη φορά.

 1. Η έκπτωση φόρου για τις δαπάνες που αφορούν στη λήψη υπηρεσιών για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων. Οι δαπάνες αυτές μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων ετών, σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του ύψους τους, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ.
 2. Η νέα έκπτωση φόρου που προβλέπει ο νόμος για τους λεγόμενους «επενδυτικούς αγγέλους» (angel investors). Ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της εισφοράς του, εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημά του αναλογικά ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η εισφορά.
 3. Οι δωρέες που έγιναν προς το Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος για την ενίσχυση της Εθνικής Βιβλιοθήκης και της Λυρικής Σκηνής, εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα. Επίσης εκπίπτουν οι κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες, χρηματικές παροχές ή παροχές σε είδος προς την Επιτροπή «Ελλάδα 2021»
 4. Η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος εφαρμόζεται για το εισόδημα που αποκτούν οι αμειβόμενοι αθλητές και οι προπονητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, και οι εκπαιδευτές των Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων από τις Ομοσπονδίες, εφόσον τα ποσά τα οποία λαμβάνουν εφάπαξ ή τμηματικά για την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή τη λύση του συμβολαίου συνεργασίας τους δεν υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ. Αν το εισόδημα υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες 40.000 ευρώ, φορολογείται με φορολογικό συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%) και με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης
 5. Για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα, ο φορολογικός συντελεστής κάθε κλιμακίου μειώνεται κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες μόνο στο εισόδημα που αποκτάται από τη δραστηριότητα αυτήν, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά κέρδη από την παραγωγή αυτήν και έως τη συμπλήρωση πέντε (5) κερδοφόρων φορολογικών ετών».
 6. Φυσικό πρόσωπο, δικαιούχος εισοδήματος από σύνταξη, που προκύπτει στην αλλοδαπή, το οποίο μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, υπάγεται σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης» (σ.σ φορολόγηση με συντελεστή 7% για το σύνολο του εισοδήματος).