Επιστρέφονται οι τόκοι για την πρόωρη εξόφληση οφειλών στην εφορία

Επιστρέφονται οι τόκοι για την πρόωρη εξόφληση οφειλών στην εφορία

Του Προκόπη Χατζηνικολάου

Όσοι έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση αποπληρωμής των οφειλών, είτε στην πάγια των 12 δόσεων είτε στις 120 δόσεις και αποπληρώσουν νωρίτερα την οφειλή τους η φορολογική διοίκηση οφείλει να επαναϋπολογίσει το τελικό ποσό αφαιρώντας τους τόκους για τις υπόλοιπες δόσεις.

Το θέμα αναδείχθηκε από επιστολή φορολογούμενου που δημοσίευσε το liberal.gr. Ο εν λόγω φορολογούμενος χρωστούσε στην εφορία και προχώρησε στη μεταβίβαση του ακινήτου του προκειμένου να εξοφλήσει, αλλά δυστυχώς η εφορία δεν αφαίρεσε τους μη δεδουλευμένους τόκους.

Οπως αποδείχθηκε σε αρκετές περιπτώσεις οι εφορίες δεν προχωρούσαν στον υπολογισμό του χρέους με βάση τον πραγματικό αριθμό δόσεων αλλά του χρέους που αναλογούσε στο σύνολο της ρύθμισης. Δηλαδή, κάποιες εφορίες δεν επέστρεφαν του μη δεδουλευμένους τόκους σε περίπτωση πρόωρης μερικής ή ολικής εξόφλησης της όποιας ρύθμισης. Για παράδειγμα: εάν ρυθμίσεις 12.000 ευρώ για 12 μήνες οι τόκοι είναι 390,00 ευρώ περίπου. Πληρώνεις την πρώτη δόση που είναι 1.032,50 ευρώ και εφόσον προχωρήσει στην πώληση του ακινήτου σου σε 10 μέρες (για παράδειγμα) εξοφλείς όλες τις υπόλοιπες δόσεις και η εφορία παρακρατεί όλους τους τόκους. Κανονικά η εφορία θα έπρεπε να κρατήσει τους τόκους μόνου του πρώτου μήνα.

Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι ο ανωτέρω φορολογούμενους θα μπορέσει να πάρει τους τόκους που κατέβαλαν πίσω καθώς η εγκύκλιος του Διοικητή της ΑΑΔΕ έχει αναδρομική ισχύ. Ειδικότερα και σύμφωνα με την εγκύκλιο:

- Στην περίπτωση που το σύνολο του υπολοίπου ρυθμισμένης οφειλής εξοφληθεί πρόωρα με οποιονδήποτε τρόπο (εφάπαξ καταβολή ή διοικητικά ή αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, όπως αποδεικτικό ενημερότητας και κατάσχεση, ή συμψηφισμός), ο οφειλέτης επιβαρύνεται με τις προσαυξήσεις που αναλογούν στον πραγματικό αριθμό δόσεων, όπως αυτός τελικά διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία εξόφλησης της ρύθμισης. Αν έχουν καταβληθεί επιβαρύνσεις πλέον του αριθμού δόσεων, που τελικά διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία εξόφλησης της ρύθμισης, αυτές επιστρέφονται στον οφειλέτη μετά από αίτησή του στην αρμόδια υπηρεσία.

- Αν η ρύθμιση εξοφληθεί πρόωρα εκουσίως από τον οφειλέτη με εφάπαξ καταβολή, για να μην υπολογιστούν πλεονάζουσες του αριθμού των δόσεων προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με βάση τον αρχικό αριθμό δόσεων της ρύθμισης, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει αίτηση για πρόωρη εξόφληση της ρύθμισης στην αρμόδια υπηρεσία.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω εγκύκλιος θα αφορά και τη νέα πάγια ρύθμιση που τίθεται σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2020. Με βάση τις αλλαγές όλες οι οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί, μπορούν να ενταχθούν στη νέα πάγια ρύθμιση που προβλέπει διπλάσιες δόσεις σε σχέση με την υφιστάμενη. Συγκεκριμένα ο φόρος εισοδήματος ο ΕΝΦΙΑ ή ΦΠΑ (τακτικές οφειλές) μπορούν να ρυθμιστούν σε 24 δόσεις, ενώ οφειλές που προκύπτουν από φόρο κληρονομιάς ή πρόστιμα μπορούν να ρυθμιστούν σε 48 δόσεις. Η ελάχιστη μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ , ενώ όσοι οφειλέτες είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των όρων της ρύθμισης μέχρι το τέλος, μετά την εξόφλησης της τελευταίας δόσης, επιστρέφεται ποσό που ισούται με το 25% των τόκων που έχουν καταβληθεί.