Ενισχύεται εμπορικά στη Βουλγαρία η Μύλοι Λούλη

Ενισχύεται εμπορικά στη Βουλγαρία η Μύλοι Λούλη

Περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην ευρύτερη αγορά των Βαλκανίων, με πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει η ένταξη της Βουλγαρίας στην Ε.Ε., αποτελεί η κίνηση που ανακοίνωσε η Μύλοι Λούλη Α.Ε. για την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στην γείτονα.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας, στόχος της συγκεκριμένης κίνησης είναι να υπάρξει η δημιουργία μιας σταθερής βάσης στην ευρύτερη περιοχή, εμπορικού κυρίως χαρακτήρα, η οποία θα δίνει την δυνατότητα, αμεσότερης αλλά και αποδοτικότερης πρόσβασης σε μια αγορά που αποτελεί παραδοσιακά ισχυρό προμηθευτή πρώτης ύλης.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Μυλοι Λούλη την 23η Φεβρουαρίου 2016 συστάθηκε στην Βουλγαρία, θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία Loulis Mel - Bulgaria EAD.

Το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας, κατέχει η  εταιρεία με την επωνυμία Loulis International Foods Enterprises Bulgaria Ltd, η οποία είναι 100% θυγατρική της εταιρείας Μύλοι Λούλη Α.Ε.

Η εταιρεία έχει ιδρυτικό κεφάλαιο 50.000 BGN και ο βασικός της σκοπός είναι η συγκέντρωση και εμπορία δημητριακών.

Σημειώνεται ότι σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σχεδιασμός της διοίκησης για περαιτέρω επενδύσεις στη συγκεκριμένη αγορά.

Α. Σχ.