Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Δεκεμβρίου 2022 με τους αντίστοιχους δείκτες  του Δεκεμβρίου 2021, η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής.
ΕΛΣΤΑΤ: Η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε 1,4% τον Δεκέμβριο
Shutterstock
Shutterstock

ΕΛΣΤΑΤ: Η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε 1,4% τον Δεκέμβριο

Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Δεκεμβρίου 2022 με τους αντίστοιχους δείκτες  του Δεκεμβρίου 2021, η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής.

Μείωση 1,4% κατέγραψε ο  Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Δεκεμβρίου 2022 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2021, παρουσίασε μείωση 1,4% έναντι αύξησης 9,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους  2021 με το 2020.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2022, σε σύγκριση με τον  αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 2,3%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Δεκεμβρίου 2022, σε σύγκριση με τον  αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 0,1%.
 
Ο δείκτης του κλάδου παραγωγής προϊόντων καπνού σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, ενώ ο δείκτης του κλάδου κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση κατά τον Δεκέμβριο 2022 σε σχέση με τον Νοέμβριο 2022.

Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Δεκεμβρίου 2022 με τους αντίστοιχους δείκτες  του Δεκεμβρίου 2021, η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής λοιπού εξοπλισμού  μεταφορών ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη - άντλησης  αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.

Εξέλιξη Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, μηνός Δεκεμβρίου 2022 

Ι. Σύγκριση Δεκεμβρίου 2022 με Δεκέμβριο 2021 

Η μείωση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 1,4% τον μήνα Δεκέμβριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2021, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:  

1. Από τη μείωση: 

• Κατά 21,9% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος. 

• Κατά 13,4% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν, οι μεταβολές των δεικτών των  διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλευμάτων, λοιπών ορυχείων και λατομείων. 

• Κατά 2,7% του Δείκτη Παροχής Νερού. 

2. Από την αύξηση: 

• Κατά 5,6% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των  διψήφιων κλάδων: παραγωγής προϊόντων καπνού, κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και  οπτικών προϊόντων, παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, επισκευής  και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού, άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων. 

ΙΙ. Σύγκριση μέσου δείκτη περιόδου Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2022 με τον αντίστοιχο της περιόδου Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2021 

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών μέσου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής της  περιόδου Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2022 κατά 2,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2021, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας: 1. Από την αύξηση: 

• Κατά 4,4% του Δείκτη Μεταποίησης. 

2. Από τη μείωση: 

• Κατά 2,2% του Δείκτη Παροχής Νερού. 
• Κατά 3,7% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος. 
• Κατά 7,8% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. 

IΙΙ. Σύγκριση Δεκεμβρίου 2022 με Νοέμβριο 2022

Η αύξηση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 0,1% τον μήνα Δεκέμβριο 2022, σε  σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2022, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους  τομέων βιομηχανίας: 

1. Από την αύξηση: 

• Κατά 1,0% του Δείκτη Παροχής Νερού. 
• Κατά 0,9% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. 
• Κατά 0,8% του Δείκτη Μεταποίησης. 
2. Από την μείωση: 
• Κατά 2,2% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.