field_kentriki_fotografia
Eλλάκτωρ: Οι άγνωστες πτυχές του ομολόγου 670 εκατ. ευρώ

Προβληματισμό και σωρεία ερωτημάτων σχετικά με τον τρόπο αποπληρωμής του ομολόγου 670 εκατ. ευρώ θέτει η επιστολή των Greenhill και Kiloman που εστάλη χθες υπόψη του Προέδρου του ΔΣ της Ελλάκτωρ κ. Γιώργου Μυλωνογιάννη και φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Liberal Markets. Σύμφωνα με την επιστολή η Reggeborgh δεν μπορεί να κάνει δημόσια πρόταση χωρίς να εξοφλήσει το ομόλογο των 670 εκατ. ευρώ, καθώς δεσμεύεται από τους όρους του ομολογιακού δανείου της Ελλάκτωρ.

Αυτό προκύπτει από την  επιστολή που υπογράφει ο διευθυντής των δύο εταιρειών Αλέξανδρος Εξάρχου, ενώ διατυπώνεται η προειδοποίηση ότι ανεξάρτητα από την αναμενόμενη απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πιθανολογείται ότι θα επέλθουν συνέπειες που αφορούν την εταιρεία και την ομαλή πορεία και εξέλιξη των εργασιών της ,«αν όχι την ίδια τη βιωσιμότητά της» όπως επισημαίνεται.

Τα παραπάνω προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που αφορούν στο ομόλογο ύψους 670 εκατ. ευρώ που έχει εκδώσει η εταιρεία. Στους όρους του ομολόγου προβλέπεται, όπως αναφέρει η επιστολή,  ότι σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου της εταιρείας, έννοια που συμπεριλαμβάνει την απόκτηση από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δρουν συντονισμένα, αμέσως ή εμμέσως, ποσοστού πάνω από το 50% του συνόλου των μετοχών, υποχρεούται να υποβάλλει πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των ανεξόφλητων ομολογιών, καταβάλλοντας ποσοστό 101% της ονομαστικής αξίας τους πλέον δεδουλευμένων και ανεξόφλητων τόκων.

Εν ολίγοις, σύμφωνα με την επιστολή, σε περίπτωση που προχωρήσει η Reggeborgh σε δημόσια προσφορά και αποκτήσει περισσότερες μετοχές πρέπει τότε να εξοφλήσει πλήρως το ομολογιακό δάνειο.

Είναι πιθανό, επισημαίνεται στην επιστολή, η Ελλάκτωρ εξαιτίας «των παράνομων συμπεριφορών και πρακτικών συγκεκριμένων μετόχων της, να υποχρεωθεί στην εξαγορά του συνόλου των ομολογιών του Διεθνούς Ομολόγου καταβάλλοντας ποσό πλέον των 670 εκατ. ευρώ».

Η επιστολή καταλήγει απευθύνοντας μια σειρά, συγκεκριμένων ερωτημάτων, ζητώντας την απάντηση εκ μέρους της διοίκησης της Ελλάκτωρ.  Τα οποία έχουν ως εξής:

  •  Η εταιρεία δύναται ή θα έχει τη δυνατότητα, εφόσον αλλάξει ο έλεγχός της ή επίκειται η αλλαγή του ελέγχου της να εξοφλήσει εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στα συμβατικά κείμενα του Διεθνούς Ομολόγου, το σύνολο της οφειλόμενης καταβλητέας αξίας του Διεθνούς Ομολόγου ή όχι, και αν ναι μέσω ποιων πηγών χρηματοδότησης, καθώς και περαιτέρω σε ποιες προπαρασκευαστικές ενέργειες έχει προβεί προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
  •  Η  εταιρεία έχει ή προτίθεται να εκκινήσει άμεσα διαδικασίες κατάργησης ή τροποποίησης του σχετικού όρου περί αλλαγής ελέγχου του Διεθνούς Ομολόγου, προκειμένου να αρθούν ή αμβλυνθούν οι συνέπειες αυτού του «poison pill», απεγκλωβίζοντας έτσι την Εταιρεία και τους μετόχους της ή/και έτερους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Η επιστολή καταλήγει αναφέροντας: «σε κάθε περίπτωση, και προς αποφυγή απαντήσεως στα ως άνω ερωτήματα διά της συνήθους υπεκφυγής σας περί του ότι δήθεν θα συνιστά η όποια απάντησή σας προς εμάς προνομιακή μεταχείριση και πληροφόρηση ενός μετόχου έναντι των υπολοίπων, σας καλούμε, εφόσον κρίνετε ότι δε δύναστε να απαντήσετε μόνο σε εμάς, να γνωστοποιήσετε την απάντηση αυτή στο σύνολο της επενδυτικής κοινότητας με δημόσια ανακοίνωσής σας. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο δεν είναι ανεκτό, είναι όπως αντίστοιχες απαντήσεις να έχουν δοθεί ή να δοθούν σε άλλους μετόχους της εταιρείας, επιλεκτικά, αλλά όχι σε εμάς».