ΕΛΒΑΛ: 22,5 εκατ. ευρώ τα κέρδη μετά φόρων στο εννεάμηνο του 2015

ΕΛΒΑΛ: 22,5 εκατ. ευρώ τα κέρδη μετά φόρων στο εννεάμηνο του 2015

Στα 22,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου ΕΛΒΑΛ, στο εννεάμηνο του 2015, έναντι 9,9 εκατ. ευρώ του εννεάμηνου 2014 (κέρδη 0,179 ευρώ ανά μετοχή έναντι 0,08 ευρώ ανά μετοχή).

Αναλυτικότερα, στο εννεάμηνο του 2015, ο συνολικός όγκος πωλήσεων του ομίλου ανήλθε σε 271 χιλ. τόνους, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στα 964 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 22%, τα μικτά κέρδη στα 95,6 εκατ. ευρώ από 58,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2014, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 59%, στα 88,2 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν στα 40 εκατ. ευρώ έναντι 11 εκατ. ευρώ.

Στις διεθνείς αγορές συνεχίζεται η αυξημένη ζήτηση για τα προϊόντα έλασης αλουμινίου με τον αντίστοιχο τομέα του ομίλου να καταγράφει αύξηση όγκου πωλήσεων κατά 3% και κύκλου εργασιών κατά 16%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν στα 88 εκατ. ευρώ έναντι 56 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Στον τομέα διέλασης τα αντίστοιχα κέρδη ανέρχονται σε 1,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 8,6 εκατ. ευρώ. Συνεχίστηκε το επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου με τις επενδυτικές ροές να ανέρχονται στα 76,4 εκατ. ευρώ. Οι ανωτέρω εκταμιεύσεις οδήγησαν σε αύξηση του καθαρού δανεισμού, παρά τις ισχυρές λειτουργικές εισροές, ύψους 36,4 εκατ. ευρώ.

Στις 30/9/2015 ολοκληρώθηκε η απόσχιση του βιομηχανικού και εμπορικού κλάδου έλασης αλουμινίου από τη μητρική εταιρεία και η απορρόφησή του από την κατά 100% θυγατρική εταιρεία ΣΥΜΕΤΑΛ, χωρίς να επηρεαστούν τα ενοποιημένα μεγέθη. Ακολούθησε η μετονομασία της μητρικής εταιρείας σε «ΕΛΒΑΛ Εταιρεία Συμμετοχών ΑΕ» και η αλλαγή του σκοπού της, καθώς και η μετονομασία της ΣΥΜΕΤΑΛ σε «ΕΛΒΑΛ Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου ΑΕ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ