EBRD: Επένδυσε στην Ελλάδα 838 εκατ. ευρώ σε 20 έργα

EBRD: Επένδυσε στην Ελλάδα 838 εκατ. ευρώ σε 20 έργα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) συνέχισε τη στήριξή της προς την ελληνική οικονομία το 2021, πραγματοποιώντας νέες επενδύσεις ύψους 838 εκατ. ευρώ σε 20 έργα (περισσότερα έργα από κάθε άλλη χρονιά), από 797 εκατ. ευρώ σε 17 έργα το 2020, τοποθετώντας την Ελλάδα στις πέντε κορυφαίες χώρες επενδύσεων της EBRD για την περσινή χρονιά.

Το 2021, η EBRD πέρασε επίσης το ορόσημο των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ συνολικών επενδύσεων στη χώρα από το 2015.

Περισσότερες από τις μισές επενδύσεις το 2021 ήταν σε πράσινα έργα, σημειώνοντας αύξηση 20% σε σχέση με το 2020. Η EBRD επένδυσε σε εκδόσεις πράσινων ομολόγων, όπως αυτές του Μυτιληναίου και της Noval Property, παρέχοντας στις εταιρείες την απαραίτητη χρηματοδότηση για την υλοποίηση έργων χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πράσινων κτιρίων.

Η Τράπεζα υποστήριξε τον μετασχηματισμό της ΔΕΗΔΕΗ +0,12% με επένδυση 75 εκατ. ευρώ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της. Τα έσοδα της EBRD θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η EBRD επένδυσε επίσης 50 εκατ. ευρώ στην έκδοση ομολόγων με ρήτρα βιωσιμότητας της ΔΕΗΔΕΗ +0,12%, με την εταιρεία να δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 40% μέχρι το τέλος του 2022. Αυτή ήταν μια επένδυση ορόσημο για την Τράπεζα, καθώς ήταν και το πρώτο ομόλογο με ρήτρα βιωσιμότητας και ο πιο φιλόδοξος εταιρικός στόχος απαλλαγής από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που έχει υποστηρίξει ποτέ η EBRD στις περιοχές όπου επενδύει. Η EBRD συνέχισε να επενδύει σε ομόλογα που συνδέονται με τη βιωσιμότητα κατά τη διάρκεια του έτους, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα τέλη του 2021.

Η Τράπεζα παρείχε επίσης 25 εκατ. ευρώ στη Viva Wallet μαζί με άλλους επενδυτές, όπως η Tencent και η Breyer Capital. Η εταιρεία θα αξιοποιήσει τη νέα χρηματοδότηση για να επιταχύνει την ανάπτυξη της νέας λειτουργίας «Tap-on-Phone» για πληρωμές σε καταστήματα. Το «Tap-on-Phone» μετατρέπει οποιαδήποτε συσκευή Android σε τερματικό κάρτας, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να δέχονται ανέπαφες και PIN πληρωμές χωρίς την ανάγκη ξεχωριστού εξοπλισμού. Η Viva Wallet είναι η πρώτη εταιρεία που λανσάρει αυτήν την καινοτομία σε τέτοια κλίμακα σε ολόκληρη την Ευρώπη, για να υποστηρίξει τους εμπόρους.

Eπιπλέον, η EBRD επένδυσε 50 εκατ. ευρώ στην πρώτη έκδοση ευρωομολόγου της PeopleCert Group, για να υποστηρίξει την εξαγορά της Axelos Ltd, παρόχου εξετάσεων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και κύριου επιχειρηματικού εταίρου της PeopleCert. Η επένδυση θα βοηθήσει επίσης την εταιρεία να αναβαθμίσει την ψηφιακή προσβασιμότητα και τη γκάμα προϊόντων λογισμικού της για άτομα με αναπηρίες.

Σε μια προσπάθεια να βοηθήσει την Ελλάδα να μειώσει το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs), η EBRD χορήγησε δάνειο 50 εκατομμυρίων ευρώ στην Cepal Hellas για να στηρίξει την ανάπτυξη της εταιρείας. Η Τράπεζα επένδυσε επίσης 11 εκατ. ευρώ σε χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) που προέρχεται από την Τράπεζα Πειραιώς.

Η EBRD συνεργάζεται με τις ελληνικές αρχές για την εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της χώρας, μέρος του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Για το σκοπό αυτό, η Τράπεζα έχει υπογράψει συμφωνία συνεισφοράς με την ελληνική κυβέρνηση για την εφαρμογή του σχεδίου. Η συνεργασία Ελλάδας-ΕBRD θα επικεντρωθεί σε πέντε τομείς προτεραιότητας: την πράσινη μετάβαση, την ψηφιακή μετάβαση, τον εξαγωγικό προσανατολισμό, τις οικονομίες κλίμακας και την καινοτομία (έρευνα και ανάπτυξη). Συνολικά αναμένεται να φτάσει το 1 δισ. ευρώ.

Ο μηχανισμός προετοιμασίας συμπράξεων δημοσίου- ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), που ιδρύθηκε από την ελληνική κυβέρνηση και την ΕBRD, παρέχει κεφάλαια τεχνικής συνεργασίας και συμβουλευτική υποστήριξη για την προετοιμασία επενδυτικών έργων υποδομών ΣΔΙΤ. Τα κυριότερα επιτεύγματα του 2021 περιλαμβάνουν τα εξής ΣΔΙΤ: υποστήριξη για τη νέα εθνική στρατηγική για την ηλεκτροκίνηση, την μετεγκατάσταση εννέα υπουργείων στο νέο κυβερνητικό πάρκο, τη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και προετοιμασίες για τον εκσυγχρονισμό του αρδευτικού δικτύου στο Μηναγιώτικο Φράγμα, στον τομέα διαχείρισης υδάτινων πόρων.

Επιπλέον, το 2021 η EBRD ξεκίνησε 33 νέα συμβουλευτικά έργα με ελληνικές ΜμΕ, εστιάζοντας σε βασικούς στρατηγικούς τομείς όπως η ψηφιακή μετάβαση, η προώθηση των εξαγωγών, ο στρατηγικός και επιχειρηματικός σχεδιασμός, το μάρκετινγκ, η λειτουργική αποτελεσματικότητα και η οργάνωση. Η Τράπεζα παρέδωσε επίσης τέσσερα σεμινάρια κατάρτισης για ΜμΕ και συμβούλους σχετικά με τις εξαγωγές και τη βιωσιμότητα και ακόμα τρία κλαδικά σεμινάρια για περισσότερους από 150 συμμετέχοντες. Η χρηματοδότηση από την Ελλάδα, καθώς και από την ΕΕ μέσω του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ήταν ζωτικής σημασίας.