Αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας παρουσίασε η Intracom Holdings το εννεάμηνο 2015

Αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας παρουσίασε η Intracom Holdings το εννεάμηνο 2015

Σε 266,93 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ενοποιημένες πωλήσεις της Intracom Holdings το εννεάμηνο του 2015 αυξημένες κατά 7,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014 που ήταν 248,7 εκατ. ευρώ.

Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 24,2 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 226% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 5,3 εκατ. ευρώ από ζημίες - 7,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Ο όμιλος Intrakat, αν και κατέγραψε μείωση στις πωλήσεις του κατά 10%, υπερδιπλασίασε τη λειτουργική κερδοφορία του σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014 (αύξηση EBITDA 119%). Το αποτέλεσμα προ φόρων είναι θετικό σε αντίθεση με τις ζημίες του 2014.

Οι νέες συμβάσεις του εννεαμήνου 2015 είναι 116 εκατ. ευρώ και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο προσεγγίζει τα 316 εκατ. ευρώ. Πλέον του ανεκτέλεστου, ο όμιλος Intrakat, έχει μειοδοτήσει σε νέα έργα ύψους 90 εκατ. ευρώ για τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την υπογραφή τους.

Ο όμιλος Intrasoft International καταγράφει αύξηση πωλήσεων κατά 32%, υπερδιπλασιασμό EBITDA (αύξηση 115%), και κέρδη προ φόρων 3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014. To ανεκτέλεστο υπόλοιπο στις 30/9/2015 φτάνει τα 420 εκατ. ευρώ ενώ οι νέες συμβάσεις που υπογράφηκαν μέσα στο εννεάμηνο ανέρχονται σε 100 εκατ. ευρώ.

Η IDE (Intracom Defense Electronics) με οριακή μείωση του τζίρου της, βελτίωσε τη λειτουργική της κερδοφορία EBITDA κατά 26% και τα κέρδη προ φόρων κατά 34%. Σημαντικό το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρίας που μετά την υπογραφή νέων συμβάσεων αξίας 64 εκατ. ευρώ, ανέρχεται πλέον σε 128,8 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ