Άρση προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΟΛΠ

Άρση προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΟΛΠ

Αίρεται από σήμερα 13 Ιανουαρίου 2016, η προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας "Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ" καθώς επίσης και των συνδεμένων χρηματοπιστωτικών μέσων, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στην κατηγορία Κύρια Αγορά.