7ος χρόνος, ημέρα 2097η
Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021

Το μενού των μέτρων στήριξης της αγοράς για τον Απρίλιο

Το μενού των μέτρων στήριξης της αγοράς για τον Απρίλιο

«Απελευθέρωση» της οικονομίας αλλά με την ενίσχυση του κράτους. Αυτό προβλέπεται για τον Απρίλιο. Να αρχίσει σταδιακά να επαναλειτουργεί η οικονομία αλλά οι επιχειρήσεις να εξακολουθούν να ενισχύονται έστω και με μια αντιστρόφως ανάλογη πορεία: όσο περισσότερο δηλαδή θα ανοίγει η οικονομία, τόσο περισσότερο θα περιορίζονται τα μέτρα στήριξης μέχρι να αντικατασταθούν -προς το φθινόπωρο- από παρεμβάσεις που θα «κρατήσουν» και για το 2022.

Το μενού των μέτρων στήριξης του Απριλίου, περιλαμβάνει την 7η φάση της επιστρεπτέας, το κούρεμα των ενοικίων και για τον Απρίλιο, την αναστολή των συμβάσεων εργασίας, το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ 2 και το πρόγραμμα επιδότησης των παγίων δανείων. Το συνολικό ποσό που θα πέσει στην αγορά μέσω των συγκεκριμένων μέτρων, θα ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ.

7η φάση επιστρεπτέας προκαταβολής: Θα καλύψει τις απώλειες εσόδων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021. Ο προϋπολογισμός της θα φτάσει στο 1 δισ. ευρώ. Από το ποσό που θα προκύπτει ως οικονομική ενίσχυση για κάθε επαγγελματία -50% επιδότηση και 50% δανειοδότηση- θα αφαιρείται το ποσό που έχει εκχωρηθεί ως ενίσχυση στο πλαίσιο της 6ης φάσης της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Δηλαδή, αν κάποιος δικαιούται 38.000 ευρώ βάσει του τύπου βάσει των απωλειών που έχουν καταγραφεί για το πρώτο τρίμηνο και έχει ήδη ενισχυθεί με 13.000 ευρώ στο πλαίσιο της 6ης φάσης, τότε θα λάβει τη διαφορά των 25.000 ευρώ. Από την 7η φάση θα αποκλειστούν και πάλι οι επαγγελματίες που είχαν αύξηση εσόδων μέσα στο 2020 ενώ το τελικό κριτήριο θα ανακοινωθεί αφού υποβληθούν οι προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Απριλίου για να ολοκληρωθεί πριν από το Πάσχα.

Κούρεμα ενοικίου: Θεωρείται περίπου δεδομένο ότι το μέτρο θα συνεχιστεί και για τον Απρίλιο προκειμένου να μην κληθούν οι επιχειρήσεις απότομα να καταβάλλουν ενοίκιο λίγες ημέρες μετά την επαναλειτουργία τους.

Για τις επιχειρήσεις που θα παραμένουν κλειστές και στις αρχές Απριλίου, το ποσοστό κουρέματος θα παραμείνει και πάλι στο 100% ενώ για τις πληττόμενες επιχειρήσεις θα διαμορφωθεί στο 40%. Εννοείται ότι οι ιδιοκτήτες θα λάβουν ως αποζημίωση το 80% του ενοικίου στις περιπτώσεις που θα χαθεί το 100% του ενοικίου του Απριλίου ή το 50% της ζημιάς για τα ενοίκια που θα κουρευτούν κατά 40%.

Αναστολές συμβάσεων εργασίας: Το μέτρο θα συνεχιστεί και για τον Απρίλιο αν και το υπουργείο Οικονομικών ελπίζει ότι θα είναι σαφώς μικρότερος ο αριθμός των υπαλλήλων που θα διατηρηθούν στο καθεστώς της αναστολής. Θα υπάρξουν κριτήρια και για τον Απρίλιο τα οποία μάλιστα ενδέχεται να είναι και αυστηρότερα συγκριτικά με του Μαρτίου με το επιχείρημα ότι θα πρέπει να είναι απολύτως στοχευμένο το ποιος θα έχει το δικαίωμα να φορτώσει στο κράτος το μισθολογικό κόστος και ποιος όχι.

8η φάση επιστρεπτέας προκαταβολής: Δεν είναι βέβαιο ότι θα υλοποιηθεί αλλά κρίνεται ως αρκετά πιθανή. Θα είναι στοχευμένη στις επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές και για τον μήνα Απρίλιο. Ο κατάλογος των δικαιούχων θα περιλαμβάνει εστίαση (δύσκολα θα ανοίξει από τις αρχές Απριλίου) γυμναστήρια, κινηματογράφους και όλες τις επιχειρήσεις η λειτουργία των οποίων θα εξακολουθεί να περιορίζεται κατά τον μήνα Απρίλιο. Η 8η φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής θα «τρέξει» τον Μάιο.

ΓΕΦΥΡΑ 2: επιδοτήσεις επιχειρηματικών δανείων: Οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Το βέβαιο είναι ότι όσοι πληρούν τα κριτήρια, θα λάβουν οικονομική ενίσχυση για ένα 8μηνο προκειμένου να αποπληρώνονται κανονικά οι δόσεις των δανείων τους.

Δηλαδή, η επιδότηση θα διαρκέσει από τον Μάιο μέχρι και τον Δεκέμβριο. Το ποσό θα κυμαίνεται από 600 έως και 50.000 ευρώ. Θα επιδοτούνται τα πράσινα δάνεια ενώ για τα κόκκινα, θα είναι προϋπόθεση η προηγούμενη ρύθμισή τους. Και για μετά την περίοδο της επιχορήγησης, οι επιχειρήσεις θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αποπληρώνουν κανονικά τη δόση του δανείου τους για μια περίοδο η οποία θα διαρκέσει από 12 έως και 18 μήνες ανάλογα με την σημερινή κατάσταση των δανείων (πράσινο, κόκκινο, καταγγελμένο κλπ).

Δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα θα έχουν οι επιχειρήσεις με έως και 250 εργαζόμενους αλλά και κύκλο εργασιών έως και 50 εκατ. ευρώ. Επίσης, θα μπορούν να ενταχθούν και ελεύθεροι επαγγελματίες για τα επαγγελματικά τους δάνεια.

Η επιδότηση του Δημοσίου θα ξεκινά από το 90% το α΄ τρίμηνο για τα εξυπηρετούμενα δάνεια και θα μειώνεται στο 80% το β΄ τρίμηνο και στο 70% το τελευταίο δίμηνο. Η μηνιαία συνεισφορά του κράτους για τα εξυπηρετούμενα δάνεια δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των:

i) 600 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν εργαζομένους.

ii) 5.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν από 1-10 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ.

iii) 15.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν από 11-50 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ.

iv) 50.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι και 250 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ.

Για τα δάνεια που είναι σε καθυστέρηση έως 3 μήνες, η επιδότηση θα ξεκινά από το 80% το α΄ τρίμηνο και θα μειώνεται στο 70% το β΄ τρίμηνο και στο 60% το τελευταίο δίμηνο. Αντίστοιχα η μηνιαία συνεισφορά του δανείου για τη συγκεκριμένη κατηγορία δανείων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των:

i) 500 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν εργαζομένους.

ii) 4.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν από 1-10 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ.

iii) 12.500 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν από 11-50 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ.

iv) 40.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι και 250 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ.

Για τα καταγγελμένα δάνεια, τέλος, η επιδότηση του Δημοσίου θα ξεκινά από το 50% το α΄ τρίμηνο και θα μειώνεται στο 40% το β΄ τρίμηνο και στο 30% το τελευταίο δίμηνο. Αντίστοιχα η μηνιαία συνεισφορά του δανείου για τη συγκεκριμένη κατηγορία δανείων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των:

i) 300 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν εργαζομένους.

ii) 2.500 ευρώ για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν από 1-10 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ.

iii) 7.500 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν από 11-50 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ.

iv) 25.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι και 250 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ.

Πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών: Με συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ, θα είναι το πρόγραμμα «σκούπα» με το οποίο το οικονομικό επιτελείο θα επιδιώξει να καλύψει όλες τις αδικίες που ενδεχομένως έγιναν με την επιστρεπτέα προκαταβολή. Ουσιαστικά θα ενισχυθούν οι ζημιογόνες εταιρείες.

Είτε με «κουπόνια» για να αποπληρώσουν φορολογικές υποχρεώσεις είτε με απευθείας οικονομικές ενισχύσεις. Κριτήριο για το ύψος της επιδότησης θα είναι οι πάγιες δαπάνες: ενοίκια, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, μισθοδοσία κλπ. Όχι δάνεια, όχι επιταγές κλπ. Από το ποσό της ενίσχυσης θα αφαιρείται το ποσό της χρημαδότησης που έχει δοθεί στην εκάστοτε επιχείρηση μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής.