Το ιαπωνικό μοντέλο που έκλεψε την καρδιά του Warren Buffett

Το ιαπωνικό μοντέλο που έκλεψε την καρδιά του Warren Buffett

H Berkshire Hathaway του Warren Buffett είναι ένας όμιλος αξίας άνω των 521 δισ. δολαρίων, με ποικίλες  δραστηριότητες  και με ένα  χαρτοφυλάκιο μετοχών πέριξ των  207 δισ.  στα τέλη Ιουνίου και μετρητά πέριξ των  146,6 δισ. δολαρίων,  μιας και ο όμιλος ήταν καθαρός πωλητής μετοχών περίπου 11 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Μετά από αθρόες πωλήσεις μετοχών  τραπεζών και αεροπορικών εταιρειών,  ήταν λογικό να κάνει αίσθηση η ανακοίνωση της Berkshire, ότι τους τελευταίους 12 μήνες απέκτησε μερίδιο λίγο άνω του 5% σε πέντε από τις πλέον γνωστές εταιρείες της Ιαπωνίας, δηλώνοντας μάλιστα τις φιλικές της διαθέσεις μέσω της δέσμευσης ότι, άνευ έγκρισης διοικητικού συμβουλίου, δεν θα υπερβεί  το 9,9% σε καμία.

Το μερίδιο της Berkshire με βάση της τιμές των μετοχών πριν την ανακοίνωση της εισόδου του Buffett ανέρχεται περίπου στο ποσό των 6 δισ. δολαρίων.

Όσοι παρακολουθούν τον «σοφό» της Wall Street περιγράφουν  την κίνηση ως «κλασική Buffett», δεδομένου ότι οι εταιρείες διαπραγματεύονται με έκπτωση –όπως βλέπετε στον πίνακα, οι τέσσερις από τις πέντε διαπραγματεύονται κάτω από τη λογιστική τους αξία- πληρώνουν υγιή μερίσματα  και εμφανίζουν λελογισμένο ρίσκο.

Το γεγονός όμως ότι ο Όμιλος διαθέτει μόνο λίγες επιχειρήσεις εκτός των ΗΠΑ, έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις  γύρω από το επίμαχο ερώτημα:

Γιατί ο σοφός παππούς επενδύει σήμερα σε ιαπωνικές μετοχές;

Τα πλεονεκτήματα της ιαπωνικής αγοράς

  • Οι δείκτες των  ΗΠΑ βρίσκονται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών σε αντίθεση με τους ιαπωνικούς. Τα τελευταία πέντε χρόνια, o Topix σημείωσε άνοδο 4,4%, σε αντίθεση με τις υψηλές πτήσεις του S&P 500 με αύξηση 80%.
  • Ο σταθμισμένος δείκτης Topix διαπραγματεύεται περίπου 15 φορές τα προβλεπόμενα κέρδη για το 2021 και 1,2 φορές τη λογιστική αξία, ενώ για τη μητέρα των αγορών τα αντίστοιχα νούμερα ανέρχονται  περίπου στο  20% και τέσσερα.
  • Οι ιαπωνικές μετοχές έχουν αρχίσει να εξαλείφουν τα «κακώς κείμενα» της υπερβολικής μόχλευσης, ενώ ταυτόχρονα τα τελευταία χρόνια έχουν υιοθετήσει φιλικές προς του μετόχους τακτικές, όπως η επαναγορά ιδίων, η υψηλή μερισματική απόδοση και η βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης.
  • Η μερισματική απόδοση των ιαπωνικών μετοχών είναι πολύ υψηλότερη σε σχέση με τις αμερικανικές, ελέω των χαμηλότερων αποτιμήσεων βέβαια.
  • Η εγχώρια υποστήριξη για μετοχικές επενδύσεις βαίνει αυξανόμενη, καθώς οι Ιάπωνες επενδυτές προτιμούν τις μερισματικές αποδόσεις από τα μηδενικά επιτόκια και επενδύουν ολοένα και περισσότερο στο εγχώριο χρηματιστήριο προκειμένου να υποστηρίξουν την συνταξιοδότηση τους.
  • Το γιεν είναι ένα σταθερό  νόμισμα που απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών ως επενδυτικό καταφύγιο, κάτι που συνηγορεί στο να τοποθετηθούν οι ιαπωνικές μετοχές στο ραντάρ της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας.

Τα πλεονεκτήματα των  sōgō shōsha

Η Berkshire απέκτησε μερίδιο 5% στην Itochu, την Marubeni, την Mitsubishi, την Mitsui & Co και την Sumitomo.

Οι περισσότεροι εστίασαν κυρίως στο γεγονός ότι και οι πέντε έχουν συμφέροντα στους κλάδους της ενέργειας και της εξόρυξης . Η ουσία όμως βρίσκεται αλλού.

Πρόκειται για τις πέντε από τις επτά «γενικές εμπορικές εταιρείες» της Ιαπωνίας, ή όπως ονομάζονται στην εγχώρια κοινότητα,  sōgō shōsha.

Οι  «γενικές εμπορικές»  ιαπωνικές εταιρείες έχουν έναν ιδιότυπο επιχειρηματικό μοντέλο που συναντάται ευρέως  μόνο στην Ιαπωνία.

Στις  άλλες χώρες, οι εμπορικές εταιρείες  είναι εξειδικευμένες σε συγκεκριμένους τύπους προϊόντων.

Στην Ιαπωνία όμως,  οι sōgō shōsha έχουν πολλές και εξαιρετικά διαφοροποιημένες επιχειρηματικές γραμμές και εμπορεύονται ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υλικών.

Επιπλέον ενεργούν ως διαμεσολαβητής, ασχολούνται  με την εφοδιαστική, την ανάπτυξη εγκαταστάσεων και άλλες υπηρεσίες, καθώς και τη διεθνή εξερεύνηση πόρων, ενώ επιτελούν συγχρόνως το έργο των εισαγωγικών/εξαγωγικών εταιρειών, των τραπεζών, των λογιστικών και δικηγορικών γραφείων.

Εν ολίγοις,  πρόκειται για ολοκληρωμένους οργανισμούς με λειτουργίες από την παραγωγή, προώθηση και διανομή προϊόντος μέχρι την χρηματοδότηση, την μεταφορά και την αποθήκευση.

Η  δομή αυτή  τους χαρίζει εξαιρετικά πλεονεκτήματα στο διεθνές εμπόριο, καθώς  έχουν εκτεταμένες δυνατότητες διαχείρισης κινδύνων -μιας και  διαπραγματεύονται σε πολλές αγορές  και διατηρούν υπόλοιπα σε πολλά ξένα νομίσματα - και μπορούν να δημιουργήσουν προσφορά και ζήτηση για τις δικές τους δραστηριότητες.

Τα συστήματα πληροφορικής εσωτερικής αγοράς μεγάλης κλίμακας που διαθέτουν, αλλά και οι πληροφορίες από τους  ανθρώπινους πόρους που προέρχονται από τις εμπορικές τους επιχειρήσεις,  τους δίνουν σαφές προβάδισμα στην αναζήτηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.

Ταυτόχρονα το τεράστιο μέγεθος τους επιτρέπει  να παρέχουν κεφάλαια με τη μορφή πίστωσης, χρηματοδότησης και εξαγωγικών υπηρεσιών με χαμηλό κόστος.

Τέλος, οι Sōgō shōsha είναι από τους εργοδότες με τις υψηλότερες παροχές και αμοιβές στην Ιαπωνία και μαζί με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υπήρξαν σταθερά από τους πιο δημοφιλείς εργοδότες για αποφοίτους κορυφαίων ιαπωνικών πανεπιστημίων  για πάνω από τριάντα χρόνια.

Ως εκ τούτου, έχουν στην φαρέτρα τους τα μεγαλύτερα μυαλά της Ιαπωνίας, απαραίτητο εισιτήριο για μια, αν όχι θεαματική, ικανοποιητική έστω ανάπτυξη.

Το συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο χαρακτηρίζει και τις πέντε επιλογές του «παππού» της Wall Street.

Οι πέντε εταιρείες μοιάζουν περισσότερο με επενδυτικές τράπεζες που αναζητούν υποτιμημένες καταναλωτικές επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να προσφέρουν σταθερή ταμειακή ροή, λειτουργικά κέρδη και  ανάπτυξη. Κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι στη βάση τους δεν διαφέρουν πολύ από την  ίδια την Berkshire Hathaway και καθώς συμμετέχουν σε πολλές κοινοπραξίες ανά τον κόσμο, θα μπορούσαν μελλοντικά να της  παρέχουν την δυνατότητα για πολλές επιχειρηματικές συμφωνίες.

Κόντρα στην τάση των διεθνών επενδυτών

 Οι  ιαπωνικές εταιρείες στις οποίες έχει εστιάσει η Berkshire Hathaway έχουν μεγάλη έκθεση στους κλάδους ενέργειας και πρώτων υλών της χώρας. Ως εκ τούτου έχουν  επηρεαστεί από την πτώση των τιμών των εμπορευμάτων και την μετατόπιση των επενδυτών προς τις μετοχές τεχνολογίας, μια τάση που επιταχύνθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που διαπραγματεύονται χαμηλότερα από την λογιστική τους αξία και προσφέρουν τις υψηλότερες μερισματικές αποδόσεις από το σύνολο των εταιρειών του Topix.

Έχουν όμως δραστηριότητες που δεν μπορούν εύκολα να αναπαραχθούν και παράγουν ισχυρές ταμειακές ροές, η βασική άλλωστε παράμετρος που κέντρισε το ενδιαφέρον του  Warren Buffett.

Επιπλέον τη δεδομένη στιγμή επωφελούνται από το συνδυασμό χαμηλού κόστους δανεισμού και αύξησης της τιμής των εμπορευμάτων, ενώ σκεφτείτε τα περιθώρια που έχουν αν πράγματι είμαστε εν αναμονή ενός υψηλότερου πληθωρισμού.

Η κίνηση του Buffett αναμένεται να τονώσει την επενδυτική ψυχολογία μια δύσκολη για την Ιαπωνία χρονιά, όχι μόνο λόγω της αναβολής των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο εξαιτίας της πανδημίας, αλλά και λόγω της παραίτησης του πρωθυπουργού Shinzo Abe για λόγους υγείας.  

Η μεταβατική αυτή περίοδος έχει μέχρι στιγμής στοιχίσει στην Ιαπωνία την πώληση ιαπωνικών μετοχών από ξένους επενδυτές της τάξης των  43 δισ. δολαρίων.

Θα καταφέρει o Buffett να αντιστρέψει την τάση;

Μια ματιά στην δραστηριότητα των εταιρειών που τον προσέλκυσαν θα μπορούσε να μας δώσει πολλές απαντήσεις.

Marubeni Corp.

Η Marubeni Corporation και οι ενοποιημένες θυγατρικές της χρησιμοποιούν τα ευρεία επιχειρηματικά δίκτυά τους, τόσο στην Ιαπωνία όσο και στο εξωτερικό, για τη διεξαγωγή εισαγωγών και εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών συναλλαγών από τρίτες χώρες.

Οι εγχώριες επιχειρήσεις της  περιλαμβάνουν ένα μεγάλο  φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σ’ ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως ο τομέας ακίνητης περιουσίας, τα δασικά προϊόντα, τρόφιμα, αγροτικές επιχειρήσεις, χημικές ουσίες, ενέργεια, μέταλλα και ορυκτές πηγές, επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, έργα υποδομής, αεροδιαστημική & πλοία, χρηματοδότηση και χρηματοδοτική μίσθωση, κατασκευές, βιομηχανικά μηχανήματα.

Itochu

Η ιστορία της χρονολογείται από το 1858 όταν ο ιδρυτής της εταιρείας ChubeiItoh ξεκίνησε τις συναλλαγές  λινού. Από τότε, η ITOCHU αναπτύχθηκε με περίπου 100 βάσεις σε 62 χώρες και ασχολείται με το εγχώριο εμπόριο, τις εισαγωγές / εξαγωγές και το εξωτερικό εμπόριο διαφόρων προϊόντων όπως υφάσματα, μηχανήματα, μέταλλα, ορυκτά, ενέργεια, χημικά, τρόφιμα, γενικά προϊόντα, τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών,  χρηματοδότηση.

(σ. μ: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, οι  βασικές ταμειακές ροές κινήθηκαν υψηλά  στα  602 δισ. γιεν).

Mitsui & Co

Χρησιμοποιώντας τις παγκόσμιες λειτουργικές της τοποθεσίες, τους  ορυκτούς της πόρους αλλά και τα data των επιχειρήσεων της ανά τον κόσμο, η εταιρεία εκτείνεται από πωλήσεις προϊόντων έως την παγκόσμια εφοδιαστική και χρηματοδότηση. Παράλληλα έχει μεγάλη ιστορία στην ανάπτυξη σημαντικών διεθνών υποδομών και άλλων έργων στους ακόλουθους τομείς: Προϊόντα σιδήρου και χάλυβα, ενέργεια, χημικά, τρόφιμα και διαχείριση τροφίμων και λιανικής, υγειονομική περίθαλψη και υπηρεσίες, επιχειρήσεις πληροφορικής και επικοινωνιών, επιχειρήσεις εταιρικής ανάπτυξης.

Mitsubishi Corporation

Η πρώτη διαθέτει ένα παγκόσμιο δίκτυο περίπου 1.700 εταιρειών  και δραστηριοποιείται  σε 90 χώρες.

Οι δέκα « Επιχειρηματικές Ομάδες» της  λειτουργούν σχεδόν σε κάθε κλάδο: Φυσικό Αέριο, Πετρέλαιο & Χημικά, Ορυκτοί Πόροι, Βιομηχανικές Υποδομές και Υλικά, Αυτοκίνητο, Βιομηχανία Τροφίμων, Βιομηχανία Καταναλωτή, Αστική Ανάπτυξη.

Στις πρόσφατες επιτυχίες της είναι  το μερίδιο πλειοψηφίας στην ιαπωνική αλυσίδα καταστημάτων Lawson Inc., τα πεδία πετρελαίου και φυσικού αερίου στα ανοικτά του νησιού Sakhalin της Ρωσίας  και η μονάδα τροφίμων που ασχολείται, μεταξύ άλλων, με ελαιοκράμβη, αποξηραμένα λαχανικά και ξηρούς καρπούς.  Υπόψιν ότι κατέχει το ένα πέμπτο της Mitsubishi Motors Corp.

Τα κέρδη για το έτος που λήγει τον Μάρτιο του 2021 προβλέπεται να ανέλθουν σε 200 δισ. γιεν, λαμβάνοντας υπόψη τον αρνητικό αντίκτυπο του COVID-19, ο οποίος εντούτοις αφήνει αλώβητο τον κύκλο εργασιών των σούπερ μάρκετ, αλλά και τις επιχειρήσεις της στην ηλεκτρική ενέργεια, καθώς τα κέρδη τους βασίζονται σε μεγάλο βαθμό από μακροπρόθεσμες συμβάσεις.

Sumitomo Corporation

Η Sumitomo Corporation ασχολείται με πολύπλευρες επιχειρηματικές δραστηριότητες αξιοποιώντας στο έπακρο την ολοκληρωμένη εταιρική της δύναμη, με 136 γραφεία σε 66 κράτη.

Αυτές οι επιχειρηματικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν πωλήσεις ποικίλων προϊόντων και υπηρεσιών, από νερό και ηλεκτρική ενέργεια, έως ζωικά φάρμακα, ένδυση,  φαγητό και υγειονομική περίθαλψη, εισαγωγές και εξαγωγές, τριμερές εμπόριο,  εγχώριες και διεθνείς επιχειρηματικές επενδύσεις, Logistics,  Μεταφορικά  & Κατασκευαστικά συστήματα, υλικοτεχνική και ασφαλιστική υποδομή- συμπεριλαμβανομένων των τερματικών εμπορευματοκιβωτίων-  προϊόντα και υπηρεσίες στους τομείς των μέσων ενημέρωσης/ ψηφιακής επιχείρησης/πλατφόρμας έξυπνων επικοινωνιών, με τη  συνεχιζόμενη ανάπτυξη της Jupiter Telecommunications-της μεγαλύτερης εταιρείας καλωδιακής τηλεόρασης της Ιαπωνίας -και του JupiterShopChannel  να αποτελούν μια δυνατή βάση εσόδων, την ανάπτυξη κτηματομεσιτικών δραστηριοτήτων όχι μόνο στην Ιαπωνία αλλά  και στην ευρύτερη  περιοχή της Ασίας και των ΗΠΑ κ.α.

Εστιάζει ιδιαίτερα  στην ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον υποδομών, προωθώντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η γεωθερμική ενέργεια και η βιομάζα, ενώ επενδύει και  στη διαχείριση ενέργειας που χρησιμοποιεί επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω και της τρέχουσας συγκυρίας είναι η προσήλωση της εταιρείας στην  πρόληψη και θεραπεία ζωικών ασθενειών (συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών) με κτηνιατρικά φάρμακα  που βελτιώνουν  την κτηνοτροφία οδηγώντας άμεσα σε πιο αποτελεσματική παραγωγή ζωικών πρωτεϊνών και πιο υγιεινή ζωή για τους ανθρώπους.

Τον Μάρτιο του 2016, η Sumitomo Corporation εξαγόρασε το μερίδιο της Shandong Sinder Technology, προκειμένου  να ξεκινήσει την κατασκευή και πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων για τη βιομηχανία κτηνοτροφίας στην Κίνα, την μεγαλύτερη πτηνοτροφία / χοιροτροφία παγκοσμίως.

Βλέποντας τη μελλοντική αύξηση του εισαγόμενου κρέατος στην Ιαπωνία ως αποτέλεσμα της μείωσης των δασμών εισαγωγής, η εταιρεία επένδυσε σε μια σειρά  κτηνιατρικών φαρμάκων που υποστηρίζουν την  ασφαλή παραγωγή κρέατος ακόμη και εκτός της Ιαπωνίας.

Η λήψη μέτρων κατά των μολυσματικών ασθενειών που επηρεάζουν τα κατοικίδια ζώα στην Κίνα βοηθά στην αποτροπή της εξάπλωσης των ασθενειών σε γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας και σε ολόκληρο τον κόσμο.

AP Photo/Nati Harnik

* Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, καμία διασφάλιση δε δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.

**Αναδημοσίευση από τον Φιλελεύθερο που κυκλοφόρησε στις 5 Σεπτεμβρίου