7ος χρόνος, ημέρα 2154η
Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021

Το ΑΠΘ προχωρά στην εποχή της διεθνοποιημένης τριτοβάθμιας εκπαίδευση

Το ΑΠΘ προχωρά στην εποχή της διεθνοποιημένης τριτοβάθμιας εκπαίδευση

Συνώνυμο της αριστείας και της εξωστρέφειας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο υλοποιεί σταθερά τη στρατηγική ανάπτυξής του, διευρύνοντας ολοένα και περισσότερο τους ορίζοντές του.

Με βάση τις διατάξεις του νόμου 4692/2020 για τη λειτουργία Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών, ιδρύθηκε το πρώτο Αγγλόγλωσσο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, στο διεθνώς καταξιωμένο Τμήμα Ιατρικής.

Πρόκειται για ένα ορόσημο στην ιστορία του ΑΠΘ, καθώς το Αγγλόγλωσσο αυτό Πρόγραμμα Σπουδών ενισχύει τη διεθνή ακτινοβολία του Πανεπιστημίου μας και ισχυροποιεί έτι περαιτέρω τη θέση του στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη.

Με ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα σπουδών, σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες, και το υψηλότατο επίπεδο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής που συμμετέχουν σε αυτό, το Αγγλόγλωσσο Προπτυχιακό Πρόγραμμα του ΑΠΘ θα προσφέρει εκπαίδευση υψηλών απαιτήσεων στους νέους και τις νέες από όλο τον κόσμο που θα το επιλέξουν.

Βάσει των διατάξεων του νόμου 4692/2020 και όπως αναφέρεται στο ιδρυτικό του ΦΕΚ, το Αγγλόγλωσσο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ απευθύνεται αποκλειστικά σε αλλοδαπούς πολίτες οι οποίοι είναι απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων με φυσική έδρα στην αλλοδαπή.

Παράλληλα με την παροχή υψηλού επιπέδου σπουδών Ιατρικής, το Αγγλόγλωσσο Προπτυχιακό Πρόγραμμα θα συμβάλει και στη διεθνή προβολή της χώρας μας, αλλά και στην ανάδειξη ακόμη περισσότερο του έργου του επιστημονικού μας δυναμικού στην παγκόσμια κοινότητα.

Το Αριστοτέλειο προχωρά δυναμικά μπροστά, στην εποχή της διεθνοποιημένης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Νέοι ορίζοντες ανοίγονται μπροστά μας για να «ταξιδέψουμε» το έργο, το κύρος και την αναγνώριση του Πανεπιστημίου μας ακόμη μακρύτερα, αλλά και να συμβάλουμε ώστε να καταστεί η χώρα μας εκπαιδευτικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.