7ος χρόνος, ημέρα 2150η
Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021

Τηλεδιάσκεψη του αρχηγού ΓΕΣ με τους διοικητές στρατιωτικών σχολών

Τηλεδιάσκεψη του αρχηγού ΓΕΣ με τους διοικητές στρατιωτικών σχολών

Τηλεδιάσκεψη με τους διοικητές στρατιωτικών σχολών πραγματοποιήθηκε υπό τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), αντιστράτηγο Χαράλαμπο Λαλούση.

Όπως ανακοινώθηκε, στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οι διοικητές της Σχολής Πολέμου Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ), της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), της Σχολής Πεζικού (ΣΠΖ), της Σχολής Τεθωρακισμένων (ΣΤΘ), της Σχολής Πυροβολικού (ΣΠΒ), της Σχολής Μηχανικού (ΣΜΧ), της Σχολής Διαβιβάσεων (ΣΔΒ), της Σχολής Αεροπορίας Στρατού (ΣΑΣ), της Σχολής Εκπαίδευσης Στελεχών του Κέντρου Εκπαίδευσης Τεχνικού (ΣΕΣΤ/ΚΕΤΧ), της Σχολής Αξιωματικών του Κέντρου Εκπαίδευσης Εφοδιασμού Μεταφορών (ΣΑ/ΚΕΕΜ), της Σχολής Αξιωματικών του Κέντρου Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου (ΣΑ/ΚΕΥΠ), της Σχολής Εφαρμογής Υγειονομικού (ΣΕΥ), της Σχολής Οικονομικού (ΣΧΟ), της Σχολής Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικού (ΣΤΕΑΜΧ), της Σχολής Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων (ΣΤΗΑΔ), της Σχολής Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Τεχνικού (ΣΤΕΑΤΧ), της Σχολής Εκπαίδευσης Τεχνιτών Τηλεπικοινωνίας (ΣΕΤΤΗΛ), της Σχολής Εκπαίδευσης Τεχνιτών Αεροπορικού Υλικού (ΣΕΤΑΥ), της Σχολής Τοπογραφίας και της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (ΣΕΑΠ).

Κατά την τηλεδιάσκεψη, ο αρχηγός ΓΕΣ έδωσε τις κατευθύνσεις του για τη συνεχή αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, τη βελτίωση των υποδομών και την επαύξηση των δυνατοτήτων της τηλεκπαίδευσης και για τη διεύρυνση της συνεργασίας και διασύνδεσης τόσο μεταξύ των σχολών όσο και με πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας και αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού.

Τόνισε, δε, την αξία του εμπλουτισμού των βιβλιοθηκών, των εκπαιδευτικών βοηθημάτων και των εποπτικών μέσων των σχολών, καθώς και την ανάγκη για ενσωμάτωση στα εκπαιδευτικά προγράμματα νέων τεχνολογιών και για καλλιέργεια πνεύματος έρευνας και καινοτομίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ