7ος χρόνος, ημέρα 2098η
Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021

Τι προβλέπει για την ψηφιοποίηση της εργασίας η νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εγρασίας

Τι προβλέπει για την ψηφιοποίηση της εργασίας η νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εγρασίας

Θέματα σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση με την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής συμφωνίας – πλαίσιο για την Ψηφιοποίηση στην Εργασία που υπεγράφη μεταξύ των Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων τον Ιούνιο του 2020, εντάχθηκαν στη νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Με ανακοίνωσή του ο ΣΕΒ σημειώνει ότι αποστολή του είναι να συμβάλλει στη δημιουργία μίας οικονομίας με ανοικτούς ορίζοντες που αναπτύσσεται και δημιουργεί ευκαιρίες για την κοινωνία του σήμερα και του αύριο.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές του Συνδέσμου είναι η ενδυνάμωση των εργαζομένων, με έμφαση στην ανάπτυξη των σύγχρονων δεξιοτήτων και στη δια βίου μάθηση, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπ’ όψη τις προκλήσεις του ψηφιακού αλλά και του πράσινου μετασχηματισμού της οικονομίας μας.

Στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 2021, την οποία υπέγραψε ο ΣΕΒ «επαναβεβαιώσαμε την αφοσίωσή μας στα θέματα που αφορούν την καταπολέμηση της βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία καθώς και στη δίκαιη μετάβαση των εργαζομένων σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα».

Αυτή η ΕΓΣΣΕ, όπως και προηγούμενες, δεν περιλαμβάνει μισθολογικούς όρους, μισθούς, τριετίες, επιδόματα.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης, δήλωσε ότι «η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας μπορεί να ενισχυθεί μέσω συνεχούς και εποικοδομητικού κοινωνικού διαλόγου, της συνεργασίας και αναγκαίων συναινέσεων, με κοινό μας στόχο τη βιώσιμη ανάκαμψη και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας».